Кількість зайнятих працівників у суб’єктів господарювання за видами економічної діяльності у 2019 році

Архів за 2017 рік | 2018 рік

Кількість зайнятих працівників у суб’єктів господарювання
за видами економічної діяльності у 2019 році

 

Код за
КВЕД - 2010

Усього,
осіб

У тому числі

підприємства

фізичні особи-підприємці

осіб

у відсотках
до загальної кількості
зайнятих працівників

осіб

у відсотках
до загальної кількості
айнятих працівників

Усього 1

 

150370

89640

100

60730

100

Сільське, лісове та рибне господарство

A

23196

21402

23,9

1794

3,0

Промисловість

B+C+D+E

30102

26805

29,9

3297

5,4

Будівництво

F

4371

3350

3,7

1021

1,7

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

45347

10664

11,9

34683

57,1

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська
діяльність

H

10099

6551

7,3

3548

5,8

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

5416

1373

1,5

4043

6,7

Інформація та телекомунікації

J

3421

810

0,9

2611

4,3

Фінансова та страхова діяльність

K

278

117

0,1

161

0,3

Операції з нерухомим майном

L

3447

2188

2,5

1259

2,1

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

3751

1459

1,6

2292

3,8

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного
обслуговування

N

3182

2141

2,4

1041

1,7

Освіта

P

515

270

0,3

245

0,4

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

Q

12841

11905

13,3

936

1,5

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

768

267

0,3

501

0,8

Надання інших видів послуг

S

3636

338

0,4

3298

5,4

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.