Кількість зайнятих працівників у суб’єктів господарювання за видами економічної діяльності у 2018 році

Архів за 2017 рік

Кількість зайнятих працівників у суб’єктів господарювання
за видами економічної діяльності у 2018 році

 

Код за
КВЕД - 2010

Усього,
осіб

У тому числі

підприємства

фізичні особи-підприємці

осіб

у відсотках до
загальної
кількості
зайнятих
працівників

осіб

у відсотках до
загальної
кількості
зайнятих
працівників

Усього1

 

143856

84468

100

59388

100

Сільське, лісове та рибне господарство

A

25180

23360

27,7

1820

3,1

Промисловість

B+C+D+E

31976

28845

34,1

3131

5,3

Будівництво

F

4147

3209

3,8

938

1,6

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

45596

10556

12,5

35040

59,0

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

H

9379

6078

7,2

3301

5,6

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

4881

1256

1,5

3625

6,1

Інформація та телекомунікації

J

3076

830

1,0

2246

3,8

Фінансова та страхова діяльність

K

304

149

0,2

155

0,3

Операції з нерухомим майном

L

3291

2071

2,4

1220

2,0

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

3579

1413

1,7

2166

3,6

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

2816

1795

2,1

1021

1,7

Освіта

P

554

343

0,4

211

0,3

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

Q

4793

4041

4,8

752

1,3

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

742

253

0,3

489

0,8

Надання інших видів послуг

S

3542

269

0,3

3273

5,5

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.