Показники діяльності суб’єктів господарювання з розподілом за їх розмірами у 2019 році

Показники діяльності субєктів господарювання з розподілом за їх розмірами 1

 

Усього

У тому числі

підприємства

фізичні особи-підприємці

Усього

великі

середні

малі

з них

Усього

суб’єкти
середнього
підприємництва

суб’єкти малого
підприємництва

з них

мікропід-
приємства

суб’єкти мікро-
підприємництва

Кількість суб’єктів господарювання, одиниць

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016

47411

7171

2

287

6882

5993

40240

5

40235

40119

2017

45698

8107

2

281

7824

6918

37591

7

37584

37455

2018

44379

8218

3

291

7924

7006

36161

7

36154

35989

2019

45996

8511

3

306

8202

7271

37485

8

37477

37313

Кількість суб’єктів господарювання на
10 тис. осіб наявного населення, одиниць

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016

448

68

0,0

3

65

57

380

0,0

380

379

2017

435

77

0,0

3

74

66

358

0,0

358

356

2018

426

79

0,0

3

76

67

347

0,0

347

345

2019

445

82

0,0

3

79

70

363

0,0

363

361

Кількість зайнятих працівників, осіб

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016

140709

81576

к

к

34436

15232

к

к

58484

56450

2017

141187

83618

к

к

36823

16954

к

к

56790

54519

2018

143856

84468

3971

44701

35796

16625

59388

820

58568

55656

2019

150370

89640

3748

49418

36474

17009

60730

852

59878

57057

Кількість найманих працівників, осіб

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016

97497

78604

к

к

31508

12496

к

к

18249

16331

2017

100138

80160

к

к

33411

13746

к

к

19206

17064

2018

104573

81346

3971

44661

32714

13683

23227

813

22414

19667

2019

108790

85545

3748

49371

32426

13175

23245

844

22401

19744

Обсяг реалізованої продукції, (товарів, послуг), тис.грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016

65283008,6

55522144,4

к

к

21846629,4

6913048,3

к

к

9674216,1

9252195,8

2017

77095537,7

65423963,2

к

к

27009422,9

8530285,4

к

к

11561694,3

10987435,2

2018

87338324,2

73328103,3

9264615,2

35098485,0

28965003,1

9636766,4

14010220,9

105108,4

13905112,5

13239585,3

2019

90801426,6

74917044,5

6934069,2

37514542,3

30468433,0

10073306,3

15884382,1

162676,4

15721705,7

15023847,2

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.
к  Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.