Показники діяльності суб’єктів господарювання з розподілом за їх розмірами у 2017 році

Показники діяльності суб’єктів господарювання з розподілом за їх розмірами1

 

Усього

У тому числі

підприємства

фізичні особи-підприємці

великі

середні

малі

з них

великі

середні

малі

з них

мікро-
підприємства

мікро-
підприємства

Кількість суб’єктів господарювання, одиниць

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017

45698

2

281

7824

6918

-

7

37584

37455

Кількість суб’єктів господарювання на
10 тис. осіб наявного населення, одиниць

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017

435

0,0

3

74

66

-

0,0

358

356

Кількість зайнятих працівників, тис. осіб

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017

141,2

2

2

36,8

17,0

2

2

56,8

54,5

Кількість найманих працівників, тис. осіб

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017

100,2

2

2

33,4

13,7

2

2

19,2

17,1

Обсяг реалізованої продукції, (товарів, послуг), млн.грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017

77095,6

2

2

27009,4

8530,3

2

2

11561,7

10987,4

 

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.
2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.