Показники діяльності суб’єктів господарювання з розподілом за їх розмірами у 2018 році

Показники діяльності субєктів господарювання з розподілом за їх розмірами1

 

Усього

У тому числі

підприємства

фізичні особи-підприємці

Усього

великі

середні

малі

з них

Усього

суб’єкти
середнього
підприємництва

суб’єкти малого
підприємництва

з них

мікропід-
приємства

суб’єкти мікро-
підприємництва

Кількість суб’єктів господарювання, одиниць

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016

47411

7171

2

287

6882

5993

40240

5

40235

40119

2017

45698

8107

2

281

7824

6918

37591

7

37584

37455

2018

44379

8218

3

291

7924

7006

36161

7

36154

35989

Кількість суб’єктів господарювання на 10 тис. осіб наявного населення, одиниць

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016

448

68

0,0

3

65

57

380

0,0

380

379

2017

435

77

0,0

3

74

66

358

0,0

358

356

2018

426

79

0,0

3

76

67

347

0,0

347

345

Кількість зайнятих працівників, осіб

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016

140709

81576

к

к

34436

15232

к

к

58484

56450

2017

141187

83618

к

к

36823

16954

к

к

56790

54519

2018

143856

84468

3971

44701

35796

16625

59388

820

58568

55656

Кількість найманих працівників, осіб

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016

97497

78604

к

к

31508

12496

к

к

18249

16331

2017

100138

80160

к

к

33411

13746

к

к

19206

17064

2018

104573

81346

3971

44661

32714

13683

23227

813

22414

19667

Обсяг реалізованої продукції, (товарів, послуг), тис.грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016

65283008,6

55522144,4

к

к

21846629,4

6913048,3

к

к

9674216,1

9252195,8

2017

77095537,7

65423963,2

к

к

27009422,9

8530285,4

к

к

11561694,3

10987435,2

2018

87338324,2

73328103,3

9264615,2

35098485,0

28965003,1

9636766,4

14010220,9

105108,4

13905112,5

13239585,3

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.
к  Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.