Витрати на оплату праці на підприємствах за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2019 році

Архів за 2014 рік | 2015 рік | 2016 рік | 2017 рік | 2018 рік

 

Витрати на оплату праці на підприємствах за видами економічної діяльності
з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2019 році 1

 

 

Код
за КВЕД-
2010

Усього,
тис.грн

У тому числі

великі
підприємства

середні
підприємства

малі
підприємства

з них

мікропідприємства

тис.грн

у % до
загальних
витрат на
оплату праці
відповідного
виду
діяльності

тис.грн

у % до
загальних
витрат на
оплату праці
відповідного
виду
діяльності

тис.грн

у % до
загальних
витрат на
оплату праці
відповідного виду
діяльності

тис.грн

у % до
загальних
витрат на
оплату праці
відповідного
виду
діяльності

Усього

 

7182315,0

760864,0

10,6

4384031,0

61,0

2037420,0

28,4

684901,6

9,5

Сільське, лісове та рибне господарство

A

1537990,3

1002484,7

65,2

535505,6

34,8

158905,6

10,3

Промисловість

B+C+D+E

2805192,1

760864,0

27,1

1729552,8

61,7

314775,3

11,2

89088,9

3,2

Будівництво

F

214465,5

90063,0

42,0

124402,5

58,0

47917,8

22,3

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

693081,1

267273,1

38,6

425808,0

61,4

152113,0

21,9

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

H

522764,7

367564,4

70,3

155200,3

29,7

44250,4

8,5

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

69137,0

13969,4

20,2

55167,6

79,8

18304,2

26,5

Інформація та телекомунікації

J

52602,9

52602,9

100,0

28720,1

54,6

Фінансова та страхова діяльність

K

8915,8

8915,8

100,0

1846,7

20,7

Операції з нерухомим майном

L

108593,4

к

к

к

к

62683,5

57,7

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

96315,1

к

к

к

к

34878,7

36,2

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

133263,6

42363,5

31,8

90900,1

68,2

28133,9

21,1

Освіта

P

18374,9

18374,9

100,0

2527,3

13,8

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

Q

877093,2

821068,4

93,6

56024,8

6,4

6643,8

0,8

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

16107,5

16107,5

100,0

4026,4

25,0

Надання інших видів послуг

S

28417,9

к

к

к

к

4861,3

17,1

к Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.
1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.