Витрати на оплату праці на підприємствах за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2017 році

Архів за 2014 рік | 2015 рік | 2016 рік

Витрати на оплату праці на підприємствах за видами економічної діяльності
з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2017 році1

 

Код
за КВЕД-
2010

Усього, тис.грн

У тому числі

великі
підприємства

середні
підприємства

малі
підприємства

з них

мікропідприємства

тис.грн

у % до загальних витрат на оплату праці відповідного виду діяльності

тис.грн

у % до загальних витрат на оплату праці відповідного виду діяльності

тис.грн

у % до загальних витрат на оплату праці відповідного виду діяльності

тис.грн

у % до загальних витрат на оплату праці відповідного виду діяльності

Усього

 

4681862,7

2

2

2

2

1473578,6

31,5

512228,0

10,9

Сільське, лісове та рибне господарство

A

1218278,5

805741,8

66,1

412536,7

33,9

135804,9

11,1

Промисловість

B+C+D+E

2009165,6

2

2

2

2

245644,8

12,2

74184,8

3,7

Будівництво

F

138847,3

50854,9

36,6

87992,4

63,4

36297,8

26,1

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

535861,8

243875,7

45,5

291986,1

54,5

103596,9

19,3

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

H

375362,8

251683,5

67,1

123679,3

32,9

27955,2

7,4

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

45969,7

10559,1

23,0

35410,6

77,0

10680,2

23,2

Інформація та телекомунікації

J

37179,1

2

2

2

2

16111,7

43,3

Фінансова та страхова діяльність

K

8164,3

2

2

2

 …2

2557,5

31,3

Операції з нерухомим майном

L

97768,1

2

2

2

 …2

47224,0

48,3

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

61425,9

20074,0

32,7

41351,9

67,3

21287,1

34,7

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

58415,6

9689,7

16,6

48725,9

83,4

18769,9

32,1

Освіта

P

17336,8

2

2

2

2

3914,0

22,6

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

Q

61047,9

23845,6

39,1

37202,3

60,9

6075,6

10,0

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

6949,8

6949,8

100,0

3095,2

44,5

Надання інших видів послуг

S

10089,5

10089,5

100,0

4673,2

46,3

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.
2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.