Витрати на оплату праці на підприємствах за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2018 році

Архів за 2014 рік | 2015 рік | 2016 рік | 2017 рік

 

Витрати на оплату праці на підприємствах за видами економічної діяльності
з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2018 році1

 

Код
за КВЕД-
2010

Усього,
тис.грн

У тому числі

великі
підприємства

середні
підприємства

малі
підприємства

з них

мікропідприємства

тис.грн

у % до
загальних
витрат на
оплату праці
відповідного
виду
діяльності

тис.грн

у % до
загальних
витрат на
оплату праці
відповідного
виду
діяльності

тис.грн

у % до
загальних
витрат на
оплату праці
відповідного
виду
діяльності

тис.грн

у % до
загальних
витрат на
оплату праці
відповідного виду
діяльності

Усього

 

5773546,0

619997,6

10,7

3412629,4

59,1

1740919,0

30,2

615487,3

10,7

Сільське, лісове та рибне господарство

A

1465954,3

1007541,4

68,7

458412,9

31,3

154541,1

10,5

Промисловість

B+C+D+E

2417956,6

619997,6

25,6

1500947,6

62,1

297011,4

12,3

95223,9

3,9

Будівництво

F

191071,6

77595,0

40,6

113476,6

59,4

40996,8

21,5

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

643225,2

277101,8

43,1

366123,4

56,9

130613,6

20,3

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

H

413716,9

287911,3

69,6

125805,6

30,4

34550,8

8,4

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

56724,4

14152,4

24,9

42572,0

75,1

13365,6

23,6

Інформація та телекомунікації

J

45472,2

45472,2

100

22680,1

49,9

Фінансова та страхова діяльність

K

9743,1

9743,1

100

3263,2

33,5

Операції з нерухомим майном

L

101136,0

к

к

к

к

50242,8

49,7

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

79510,0

22415,0

28,2

57095,0

71,8

32458,1

40,8

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

89795,7

31398,1

35,0

58397,6

65,0

20341,3

22,7

Освіта

P

21290,8

к

к

к

к

4998,2

23,5

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

Q

216264,6

171548,3

79,3

44716,3

20,7

3478,2

1,6

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

11123,9

11123,9

100

2315,4

20,8

Надання інших видів послуг

S

10560,7

10560,7

100

6418,2

60,8

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.
к Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.