Витрати на оплату праці на підприємствах за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2018 році

Архів за 2014 рік | 2015 рік | 2016 рік | 2017 рік

 

Витрати на оплату праці на підприємствах за видами економічної діяльності
з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2018 році1

 

Код
за КВЕД-
2010

Усього, тис.грн

У тому числі

великі
підприємства

середні
підприємства

малі
підприємства

з них

мікропідприємства

тис.грн

у % до загальних витрат на оплату праці відповідного виду діяльності

тис.грн

у % до загальних витрат на оплату праці відповідного виду діяльності

тис.грн

у % до загальних витрат на оплату праці відповідного виду діяльності

тис.грн

у % до загальних витрат на оплату праці відповідного виду діяльності

Усього

 

5754287,7

619997,6

10,8

3402252,4

59,1

1732037,7

30,1

610391,9

10,6

Сільське, лісове та рибне господарство

A

1462870,1

1006307,0

68,8

456563,1

31,2

154580,2

10,6

Промисловість

B+C+D+E

2397625,0

619997,6

25,8

1490858,1

62,2

286769,3

12,0

94058,1

3,9

Будівництво

F

190790,4

74779,6

39,2

116010,8

60,8

39621,1

20,8

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

635987,5

282727,6

44,5

353259,9

55,5

127213,1

20,0

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

H

422886,2

286047,8

67,6

136838,4

32,4

34526,0

8,2

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

56766,4

14152,4

24,9

42614,0

75,1

13407,6

23,6

Інформація та телекомунікації

J

45472,2

45472,2

100

22680,1

49,9

Фінансова та страхова діяльність

K

9743,1

9743,1

100

3263,2

33,5

Операції з нерухомим майном

L

102457,6

2

2

2

2

51066,7

49,8

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

82882,0

22415,0

27,0

60467,0

73,0

33903,6

40,9

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

88421,5

31398,1

35,5

57023,4

64,5

19716,5

22,3

Освіта

P

21290,8

2

2

2

2

4998,2

23,5

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

Q

216264,6

171548,3

79,3

44716,3

20,7

3478,2

1,6

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

11123,9

11123,9

100

2315,4

20,8

Надання інших видів послуг

S

9706,4

9706,4

100

5563,9

57,3

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.
2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.