Витрати на оплату праці на підприємствах за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2019 році

Архів за 2014 рік | 2015 рік | 2016 рік | 2017 рік | 2018 рік

 

Витрати на оплату праці на підприємствах за видами економічної діяльності
з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2019 році1

 

Код
за КВЕД-
2010

Усього,
тис.грн

У тому числі

великі
підприємства

середні
підприємства

малі
підприємства

з них

мікропідприємства

тис.грн

у % до
загальних
витрат на
оплату праці
відповідного
виду
діяльності

тис.грн

у % до
загальних
витрат на
оплату праці
відповідного
виду
діяльності

тис.грн

у % до
загальних
витрат на
оплату праці
відповідного
виду
діяльності

тис.грн

у % до
загальних
витрат на
оплату праці
відповідного
виду
діяльності

Усього

 

7118281,4

760864,0

10,7

4328899,2

60,8

2028518,2

28,5

774182,5

10,9

Сільське, лісове та рибне господарство

A

1532286,1

998134,7

65,1

534151,4

34,9

163909,2

10,7

Промисловість

B+C+D+E

2838101,1

760864,0

26,8

1765346,8

62,2

311890,3

11,0

93498,5

3,3

Будівництво

F

224268,6

90063,0

40,2

134205,6

59,8

58643,8

26,1

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт  автотранспортних засобів і мотоциклів

G

679344,7

253612,7

37,3

425732,0

62,7

186144,7

27,4

Транспорт, складське господарство, поштова  та кур’єрська діяльність

H

483625,1

331770,4

68,6

151854,7

31,4

62295,0

12,9

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

68931,2

13969,4

20,3

54961,8

79,7

19980,3

29,0

Інформація та телекомунікації

J

51848,0

51848,0

100,0

28275,9

54,5

Фінансова та страхова діяльність

K

9565,0

9565,0

100,0

2495,9

26,1

Операції з нерухомим майном

L

126117,7

к

к

к

к

63691,1

50,5

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

85311,3

к

к

к

к

35498,8

41,6

Діяльність у сфері адміністративного та  допоміжного обслуговування

N

133116,2

42363,5

31,8

90752,7

68,2

30871,5

23,2

Освіта

P

18374,9

18374,9

100,0

3274,8

17,8

Охорона здоров’я та надання соціальної
допомоги

Q

839971,2

783947,0

93,3

56024,2

6,7

14521,2

1,7

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

16107,5

16107,5

100,0

5514,5

34,2

Надання інших видів послуг

S

11312,8

11312,8

100,0

5567,3

49,2

к Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.
1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.