Витрати на оплату праці на підприємствах за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2020 році

Архів за 2014 рік | 2015 рік | 2016 рік | 2017 рік | 2018 рік | 2019 рік

 

Витрати на оплату праці на підприємствах за видами економічної діяльності
з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2020 році1

 

Код
за КВЕД-
2010

Усього, тис.грн

У тому числі

великі
підприємства

середні
підприємства

малі
підприємства

з них

мікропідприємства

тис.грн

у % до загальних витрат на оплату праці відповідного виду діяльності

тис.грн

у % до загальних витрат на оплату праці відповідного виду діяльності

тис.грн

у % до загальних витрат на оплату праці відповідного виду діяльності

тис.грн

у % до загальних витрат на оплату праці відповідного виду діяльності

Усього

 

8700423,2

к

к

к

 к

2299289,8

26,4

742911,2

8,5

Сільське, лісове та рибне господарство

A

1736457,1

1093809,5

63,0

642647,6

37,0

174290,9

10,0

Промисловість

B+C+D+E

3101666,6

к

к

к

к

341613,8

11,0

111594,5

3,6

Будівництво

F

223733,8

81910,8

36,6

141823,0

63,4

50753,8

22,7

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

690754,4

270494,3

39,2

420260,1

60,8

146057,5

21,1

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

H

535039,7

329732,7

61,6

205307,0

38,4

68394,7

12,8

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

53890,8

 к

к

к

 к

15254,6

28,3

Інформація та телекомунікації

J

63521,2

к

к

к

к

27790,5

43,7

Фінансова та страхова діяльність

K

13353,4

13353,4

100,0

5924,7

44,4

Операції з нерухомим майном

L

101581,7

к

к

к

к

49813,1

49,0

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

106028,6

к

к

к

к

40535,4

38,2

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

144702,8

52605,2

36,4

92097,6

63,6

28702,0

19,8

Освіта

P

17882,2

17882,2

100,0

3232,3

18,1

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

Q

1862872,7

1757768,3

94,4

105104,4

5,6

7938,2

0,4

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

26001,5

26001,5

100,0

4980,1

19,2

Надання інших видів послуг

S

22936,7

 к

 к

 к

к

7648,9

33,3

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.
к Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації (первинне та вторинне блокування вразливих значень).