Фінансові результати підприємств до оподаткування за видами економічної діяльності промисловості за 2017 рік

 

Архів за 2006 рік | 2007 рік | 2008 рік | 2009 рік | 2010 рік | 2011 рік | 2012 рік | 2013 рік | 2014 рік | 2015 рік | 2016 рік

 

 Фінансові результати підприємств до оподаткування за видами
економічної діяльності промисловості
за 2017 рік

(тис.грн)

 

Фінансовий результат (сальдо)

Підприємства, які одержали прибуток

Підприємства, які одержали збиток

у % до загальної кількості підприємств

фінансовий результат

у % до загальної кількості підприємств

фінансовий результат

Промисловість1

345231,2

67,8

1024041,7

32,2

678810,5

   Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

–8802,9

64,3

15696,5

35,7

24499,4

   Переробна промисловість

388822,1

72,0

661196,3

28,0

272374,2

      виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

257087,7

66,2

302891,7

33,8

45804,0

      текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

–7285,5

53,8

2163,3

46,2

9448,8

      виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна діяльність

–14870,0

71,1

41190,1

28,9

56060,1

      виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

      виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

8088,2

2

2

2

2

      виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

–1481,0

2

2

2

2

      виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

148752,1

74,6

153596,9

25,4

4844,8

      металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

–118109,4

66,7

25021,5

33,3

143130,9

      машинобудування

78043,6

80,3

85295,5

19,7

7251,9

         виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції

4036,6

2

2

2

2

         виробництво електричного устатковання

49647,6

2

2

2

2

         виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань

10677,0

76,0

12890,5

24,0

2213,5

         виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів

13682,4

75,0

17866,8

25,0

4184,4

      виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і монтаж машин і устатковання

38596,4

78,0

42893,9

22,0

4297,5

   Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

–37302,8

41,9

334144,0

58,1

371446,8

   Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

2514,8

63,4

13004,9

36,6

10490,1

1 Дані попередні.
2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.