Фінансові результати підприємств до оподаткування за видами промислової діяльності за 2016 рік

 

Архів за 2006 рік | 2007 рік | 2008 рік | 2009 рік | 2010 рік | 2011 рік | 2012 рік | 2013 рік | 2014 рік | 2015 рік

 

 

Фінансові результати підприємств до оподаткування за видами промислової діяльності за 2016 рік

(тис.грн)

 

Фінансовий результат (сальдо)

Підприємства, які одержали прибуток

Підприємства, які одержали збиток

у % до загальної кількості підприємств

фінансовий результат

у % до загальної кількості підприємств

фінансовий результат

Промисловість

–424989,7

69,3

912538,8

30,7

1337528,5

   Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

–41707,1

66,7

1426,1

33,3

43133,2

   Переробна промисловість

–346329,7

72,4

609575,4

27,6

955905,1

      виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

–32508,1

67,2

180397,6

32,8

212905,7

      текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

2131,4

75,0

3071,6

25,0

940,2

      виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна діяльність

–79502,3

75,7

54115,3

24,3

133617,6

      виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

      виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

1

1

1

1

1

      виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

1

1

1

1

1

      виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

124725,0

67,2

132252,4

32,8

7527,4

      металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

–131774,6

72,5

28839,1

27,5

160613,7

      машинобудування

–23400,0

80,0

115733,4

20,0

139133,4

         виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції

6352,0

1

1

1

1

         виробництво електричного устатковання

–82107,0

1

1

1

1

         виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань

7820,6

86,4

8760,9

13,6

940,3

         виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів

44534,4

71,4

77935,1

28,6

33400,7

      виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і монтаж машин і устатковання

–211525,3

76,4

87479,5

23,6

299004,8

   Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

–7167,1

44,7

295556,1

55,3

302723,2

   Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

–29785,8

66,8

5981,2

33,2

35767,0

1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.