Фінансові результати до оподаткування підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства за 2020 рік

 

Архів за  2010 рік | 2011 рік | 2012 рік | 2013 рік | 2014 рік | 2015 рік | 2016 рік | 2017 рік| 2018 рік | 2019 рік

 

Фінансові результати до оподаткування підприємств за видами економічної діяльності
з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства за 2020 рік

(тис.грн)

 

Код за
КВЕД-
2010

Фінансовий результат (сальдо)

Підприємства, які одержали прибуток

Підприємства, які одержали збиток

у % до
загальної
кількості
підприємств

фінансовий
результат

у % до
загальної
кількості
підприємств

фінансовий
результат

Усього1

 

–532034,7

78,1

6457861,8

21,9

6989896,5

   по великих підприємствах

 

к

к

к

к

к

   по середніх підприємствах

 

к

к

к

к

к

   по малих підприємствах

 

742058,7

78,0

3106886,3

22,0

2364827,6

   у т.ч. по мікропідприємствах

 

578512,6

78,0

1286831,7

22,0

708319,1

   у тому числі
   сільське, лісове та рибне господарство

A

3080286,9

85,1

3607905,2

14,9

527618,3

      по великих підприємствах

 

      по середніх підприємствах

 

1269835,0

89,9

1489664,3

10,1

219829,3

      по малих підприємствах

 

1810451,9

84,9

2118240,9

15,1

307789,0

      у т.ч. по мікропідприємствах

 

673175,9

84,5

797079,6

15,5

123903,7

   промисловість

B+C+D+E

–3655673,7

70,6

1517445,7

29,4

5173119,4

      по великих підприємствах

 

к

к

к

к

к

      по середніх підприємствах

 

к

к

к

к

к

      по малих підприємствах

 

–1004107,1

70,8

166536,0

29,2

1170643,1

      у т.ч. по мікропідприємствах

 

–178739,3

71,5

62440,4

28,5

241179,7

   будівництво

F

33429,6

73,3

109647,9

26,7

76218,3

      по великих підприємствах

 

      по середніх підприємствах

 

14266,6

88,9

20792,6

11,1

6526,0

      по малих підприємствах

 

19163,0

73,0

88855,3

27,0

69692,3

      у т.ч. по мікропідприємствах

 

–19972,0

71,9

42191,0

28,1

62163,0

   оптова та роздрібна торгівля; ремонт
   автотранспортних засобів і мотоциклів

G

159691,2

82,0

471390,8

18,0

311699,6

      по великих підприємствах

 

      по середніх підприємствах

 

–31766,2

77,8

97556,1

22,2

129322,3

      по малих підприємствах

 

191457,4

82,1

373834,7

17,9

182377,3

      у т.ч. по мікропідприємствах

 

41769,3

81,3

143707,8

18,7

101938,5

   транспорт, складське господарство,
   поштова та кур'єрська діяльність

H

–77400,0

72,9

107560,9

27,1

184960,9

      по великих підприємствах

 

      по середніх підприємствах

 

–77944,5

47,4

10318,0

52,6

88262,5

      по малих підприємствах

 

544,5

74,3

97242,9

25,7

96698,4

      у т.ч. по мікропідприємствах

 

17340,3

75,5

47213,9

24,5

29873,6

   тимчасове розміщування й організація  
   харчування

I

–1447,1

75,1

11638,9

24,9

13086,0

      по великих підприємствах

 

      по середніх підприємствах

 

к

к

к

к

к

      по малих підприємствах

 

к

к

к

к

к

      у т.ч. по мікропідприємствах

 

–259,5

77,0

6935,5

23,0

7195,0

   інформація та телекомунікації

J

15228,1

79,2

27277,8

20,8

12049,7

      по великих підприємствах

 

      по середніх підприємствах

 

к

к

к

к

к

      по малих підприємствах

 

к

к

к

к

к

      у т.ч. по мікропідприємствах

 

–1107,5

77,6

10583,5

22,4

11691,0

   фінансова та страхова
   діяльність

K

–369476,8

64,3

2343,3

35,7

371820,1

      по великих підприємствах

 

      по середніх підприємствах

 

      по малих підприємствах

 

–369476,8

64,3

2343,3

35,7

371820,1

      у т.ч. по мікропідприємствах

 

–9494,8

62,5

532,3

37,5

10027,1

   операції з нерухомим майном

L

–190432,7

71,2

70645,6

28,8

261078,3

      по великих підприємствах

 

      по середніх підприємствах

 

к

к

к

к

к

      по малих підприємствах

 

к

к

к

к

к

      у т.ч. по мікропідприємствах

 

–21284,3

71,5

66437,7

28,5

87722,0

   професійна, наукова та технічна
   діяльність

M

41271,8

71,2

59566,7

28,8

18294,9

      по великих підприємствах

 

      по середніх підприємствах

 

к

к

к

к

к

      по малих підприємствах

 

к

к

к

к

к

      у т.ч. по мікропідприємствах

 

32725,3

71,0

48327,8

29,0

15602,5

   діяльність у сфері адміністративного та
   допоміжного обслуговування

N

43427,2

68,4

63144,3

31,6

19717,1

      по великих підприємствах

 

      по середніх підприємствах

 

–212,9

60,0

1591,5

40,0

1804,4

      по малих підприємствах

 

43640,1

68,5

61552,8

31,5

17912,7

      у т.ч. по мікропідприємствах

 

38392,9

69,1

49247,7

30,9

10854,8

   освіта

P

7486,0

70,6

9715,1

29,4

2229,1

      по великих підприємствах

 

      по середніх підприємствах

 

      по малих підприємствах

 

7486,0

70,6

9715,1

29,4

2229,1

      у т.ч. по мікропідприємствах

 

5109,0

73,1

5919,4

26,9

810,4

   охорона здоров'я та надання соціальної
   допомоги

Q

370952,4

82,8

386778,5

17,2

15826,1

      по великих підприємствах

 

      по середніх підприємствах

 

356093,1

91,8

364062,2

8,2

7969,1

      по малих підприємствах

 

14859,3

77,5

22716,3

22,5

7857,0

      у т.ч. по мікропідприємствах

 

–1014,6

83,0

3765,8

17,0

4780,4

   мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

430,3

75,5

1820,1

24,5

1389,8

      по великих підприємствах

 

      по середніх підприємствах

 

      по малих підприємствах

 

430,3

75,5

1820,1

24,5

1389,8

      у т.ч. по мікропідприємствах

 

1451,6

77,8

1705,4

22,2

253,8

   надання інших видів послуг

S

10192,1

73,0

10981,0

27,0

788,9

      по великих підприємствах

 

      по середніх підприємствах

 

к

к

к

к

к

      по малих підприємствах

 

к

к

к

к

к

      у т.ч. по мікропідприємствах

 

420,3

73,7

743,9

26,3

323,6

1 Дані попередні.
Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації (первинне та вторинне блокування вразливих значень).