Фінансові результати до оподаткування підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства за 2019 рік

 

Архів за  2010 рік | 2011 рік | 2012 рік | 2013 рік | 2014 рік | 2015 рік | 2016 рік | 2017 рік| 2018 рік

 

Фінансові результати до оподаткування підприємств за видами економічної діяльності
з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства за 2019 рік

(тис.грн)

 

Код за
КВЕД-
2010

Фінансовий
результат
(сальдо)

Підприємства, які одержали прибуток

Підприємства, які одержали збиток

у % до
загальної
кількості
підприємств

фінансовий
результат

у % до
загальної
кількості
підприємств

фінансовий
результат

Усього1

 

6099400,4

77,7

7733942,1

22,3

1634541,7

   по великих підприємствах

 

302898,0

66,7

389654,0

33,3

86756,0

   по середніх підприємствах

 

3349547,2

77,8

4265257,5

22,2

915710,3

   по малих підприємствах

 

2446955,2

77,7

3079030,6

22,3

632075,4

   у т.ч. по мікропідприємствах

 

850314,0

77,2

1212709,4

22,8

362395,4

   у тому числі
сільське, лісове та рибне господарство

A

1729445,4

83,3

2283940,3

16,7

554494,9

      по великих підприємствах

 

      по середніх підприємствах

 

475876,1

79,7

794031,9

20,3

318155,8

      по малих підприємствах

 

1253569,3

83,4

1489908,4

16,6

236339,1

      у т.ч. по мікропідприємствах

 

405563,4

83,0

557733,1

17,0

152169,7

   промисловість

B+C+D+E

3406790,0

69,0

4057008,1

31,0

650218,1

      по великих підприємствах

 

302898,0

66,7

389654,0

33,3

86756,0

      по середніх підприємствах

 

2541052,9

74,5

3013142,8

25,5

472089,9

      по малих підприємствах

 

562839,1

68,4

654211,3

31,6

91372,2

      у т.ч. по мікропідприємствах

 

94228,1

68,2

133439,9

31,8

39211,8

   будівництво

F

194219,7

76,9

212710,8

23,1

18491,1

      по великих підприємствах

 

      по середніх підприємствах

 

75689,5

70,0

77628,1

30,0

1938,6

      по малих підприємствах

 

118530,2

77,1

135082,7

22,9

16552,5

      у т.ч. по мікропідприємствах

 

48499,5

74,9

61478,1

25,1

12978,6

   оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

389996,4

82,2

545193,0

17,8

155196,6

      по великих підприємствах

 

      по середніх підприємствах

 

108705,1

84,6

136589,0

15,4

27883,9

      по малих підприємствах

 

281291,3

82,2

408604,0

17,8

127312,7

      у т.ч. по мікропідприємствах

 

137678,8

81,0

176238,1

19,0

38559,3

   транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

H

–6458,1

72,7

125805,5

27,3

132263,6

      по великих підприємствах

 

      по середніх підприємствах

 

–58436,1

73,9

29299,9

26,1

87736,0

      по малих підприємствах

 

51978,0

72,6

96505,6

27,4

44527,6

      у т.ч. по мікропідприємствах

 

33845,2

73,4

55551,0

26,6

21705,8

   тимчасове розміщування й організація харчування

I

4400,9

84,6

15458,1

15,4

11057,2

      по великих підприємствах

 

      по середніх підприємствах

 

497,0

100,0

497,0

      по малих підприємствах

 

3903,9

84,4

14961,1

15,6

11057,2

      у т.ч. по мікропідприємствах

 

270,5

86,8

6402,9

13,2

6132,4

   інформація та телекомунікації

J

21525,7

73,7

27663,6

26,3

6137,9

      по великих підприємствах

 

      по середніх підприємствах

 

      по малих підприємствах

 

21525,7

73,7

27663,6

26,3

6137,9

      у т.ч. по мікропідприємствах

 

15416,5

73,2

20890,7

26,8

5474,2

   фінансова та страхова діяльність

K

6956,2

76,7

7990,6

23,3

1034,4

      по великих підприємствах

 

      по середніх підприємствах

 

      по малих підприємствах

 

6956,2

76,7

7990,6

23,3

1034,4

      у т.ч. по мікропідприємствах

 

–155,8

73,1

878,6

26,9

1034,4

   операції з нерухомим майном

L

257803,6

74,5

280472,5

25,5

22668,9

      по великих підприємствах

 

      по середніх підприємствах

 

к

к

к

к

к

      по малих підприємствах

 

79943,6

74,3

102612,5

25,7

22668,9

      у т.ч. по мікропідприємствах

 

72232,0

73,8

93743,3

26,2

21511,3

   професійна, наукова та технічна діяльність

M

17598,5

71,0

42105,5

29,0

24507,0

      по великих підприємствах

 

      по середніх підприємствах

 

к

к

к

к

к

      по малих підприємствах

 

15081,5

70,8

39588,5

29,2

24507,0

      у т.ч. по мікропідприємствах

 

12712,6

71,1

35108,0

28,9

22395,4

   діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

33365,3

65,1

76496,2

34,9

43130,9

      по великих підприємствах

 

      по середніх підприємствах

 

–1120,9

50,0

540,3

50,0

1661,2

      по малих підприємствах

 

34486,2

65,3

75955,9

34,7

41469,7

      у т.ч. по мікропідприємствах

 

25525,3

63,1

62262,2

36,9

36736,9

   освіта

P

2289,1

64,7

5819,8

35,3

3530,7

      по великих підприємствах

 

      по середніх підприємствах

 

      по малих підприємствах

 

2289,1

64,7

5819,8

35,3

3530,7

      у т.ч. по мікропідприємствах

 

652,7

61,5

2159,3

38,5

1506,6

   охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

Q

41037,2

75,9

49688,2

24,1

8651,0

      по великих підприємствах

 

      по середніх підприємствах

 

26906,6

77,5

33151,5

22,5

6244,9

      по малих підприємствах

 

14130,6

75,3

16536,7

24,7

2406,1

      у т.ч. по мікропідприємствах

 

4087,7

71,4

4779,6

28,6

691,9

   мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

–1700,0

71,7

820,5

28,3

2520,5

      по великих підприємствах

 

      по середніх підприємствах

 

      по малих підприємствах

 

–1700,0

71,7

820,5

28,3

2520,5

      у т.ч. по мікропідприємствах

 

–1433,4

71,1

214,8

28,9

1648,2

   надання інших видів послуг

S

2130,5

73,1

2769,4

26,9

638,9

      по великих підприємствах

 

      по середніх підприємствах

 

      по малих підприємствах

 

2130,5

73,1

2769,4

26,9

638,9

      у т.ч. по мікропідприємствах

 

1190,9

71,0

1829,8

29,0

638,9

1Дані попередні.
к –  дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.