Фін. результати великих та середніх підпр-в до оподаткування за видами пром. діяльн. (щокварт. інф.)

 

Архів за 2011 рік | 2012 рік | 2013 рік |  2014 рік | 2015 рік | 2016 рік | 2017 рік

Фінансові результати великих та середніх підприємств до оподаткування за видами промислової діяльності за січень–червень 2017 року

(тис.грн)

 

Фінансовий результат (сальдо)

Підприємства, які одержали прибуток

Підприємства, які одержали збиток

у % до загальної кількості підприємств

фінансовий результат

у % до загальної кількості підприємств

фінансовий результат

Промисловість

405782,1

67,3

544949,3

32,7

139167,2

   Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

1

1

1

1

1

   Переробна промисловість

124238,4

69,3

232395,1

30,7

108156,7

      виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

44741,7

70,0

116784,3

30,0

72042,6

      текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

135,9

1

1

1

1

      виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна діяльність

–823,4

1

1

1

1

      виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

      виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

1

1

1

1

1

      виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

1

1

1

1

1

      виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

66631,1

1

1

1

1

      металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

–4892,9

62,5

7253,8

37,5

12146,7

      машинобудування

7353,7

68,8

12456,7

31,3

5103,0

         виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції

1

1

1

1

1

         виробництво електричного устатковання

1

1

1

1

1

         виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань

267,0

1

1

1

1

         виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів

303,8

1

1

1

1

      виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і монтаж машин і устатковання

9619,3

1

1

1

1

   Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

265681,2

63,6

292719,4

36,4

27038,2

   Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

–1277,7

53,8

2694,6

46,2

3972,3

1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.