Фін. результати великих та середніх підпр-в до оподаткув. за видами екон.діяльності (щокварт. інф.)

 

Архів за 2011 рік | 2012 рік | 2013 рік | 2014 рік | 2015 рік | 2016 рік | 2017 рік

Фінансові результати великих та середніх підприємств до оподаткування за видами економічної діяльності за січень–вересень 2017 року

(тис.грн)

 

Фінансовий
Результат
(сальдо)

Підприємства, які одержали
прибуток

Підприємства, які
одержали збиток

у % до
загальної
кількості
підприємств

Фінансовий
результат

у % до
загальної
кількості
підприємств

Фінансовий
результат

Усього1

691991,6

69,8

1047959,3

30,2

355967,7

   сільське, лісове та рибне господарство

–17,0

2

2

2

2

   промисловість

719517,0

68,3

901968,6

31,7

182451,6

   будівництво

3865,0

57,1

9985,0

42,9

6120,0

   оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

–53686,4

84,4

58150,6

15,6

111837,0

   транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

–15349,2

63,3

10874,7

36,7

26223,9

   тимчасове розміщування й організація харчування

1007,1

100,0

1007,1

   інформація та телекомунікації

2

2

2

2

2

   фінансова та страхова діяльність

   операції з нерухомим майном

34200,8

2

2

2

2

   професійна, наукова та технічна діяльність

2

2

2

2

2

   діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

–4044,9

2

2

2

2

   освіта

2

2

2

2

2

   охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

3648,5

100,0

3648,5

   мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

   надання інших видів послуг

1 За видом економічної діяльності "Сільське, лісове та рибне господарство" інформацію наведено без урахування рослинництва, тваринництва та змішаного сільського господарства, які відслідковуються тільки в річній звітності.
2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.