Показники балансу підприємств за видами економічної діяльності (річна інформація)

 

Архів за 2007 рік | 2008 рік | 2009 рік | 2010 рік | 2011 рік | 2012 рік | 2013 рік | 2014 рік | 2015 рік | 2016 рік| 2017 рік | 2018 рік

 

Показники балансу підприємств за видами економічної діяльності станом на 31 грудня 2019 року

(тис.грн)

 

Актив

необоротні активи

оборотні активи

необоротні активи та групи вибуття

на початок
звітного періоду

на кінець
звітного періоду

на початок
звітного періоду

на кінець
звітного періоду

на початок
звітного періоду

на кінець
звітного періоду

Усього1

39524641,0

51184041,1

46893011,0

51679186,3

11633,8

21394,6

   сільське, лісове та рибне
господарство

10961912,6

12445993,1

15956720,6

17098727,4

3650,4

1765,9

   промисловість

20384464,1

29593909,2

13883181,6

16695350,1

2037,1

1990,6

   будівництво

660730,5

905775,6

906297,7

1148611,7

1597,1

1597,1

   оптова та роздрібна торгівля;
ремонт автотранспортних засобів і
мотоциклів

1315533,9

1524182,3

9753056,1

10532105,0

3682,6

4577,8

   транспорт, складське господарство,
поштова та кур'єрська діяльність

1386886,0

1536537,3

2638984,3

2608247,0

73,9

9893,3

   тимчасове розміщування й
організація харчування

201035,4

204326,8

92441,5

103012,8

   інформація та телекомунікації

36447,0

44135,4

58328,9

88452,4

11,5

11,5

   фінансова та страхова діяльність

83084,4

227067,4

296763,2

330507,8

   операції з нерухомим майном

3330948,3

3383779,9

2298113,8

1907782,8

581,2

1558,4

   професійна, наукова та технічна
діяльність

136776,9

169095,6

166598,8

198854,1

   діяльність у сфері
адміністративного та допоміжного
обслуговування

432766,9

472362,3

635351,7

716288,4

   освіта

9895,4

12123,4

15524,6

16752,9

   охорона здоров'я та надання
соціальної допомоги

406413,4

484719,9

104812,5

144268,4

   мистецтво, спорт, розваги та
відпочинок

105568,1

107523,4

13204,9

13926,0

   надання інших видів послуг

72178,1

72509,5

73630,8

76299,5

 

 

Пасив

власний капітал

довгострокові зобов’язання і забезпечення

поточні  зобов’язання і забезпечення

на початок
звітного періоду

на кінець
звітного періоду

на початок
звітного періоду

на кінець
звітного періоду

на початок
звітного періоду

на кінець
звітного періоду

Усього1

33229741,2

38687394,3

16620517,8

23960212,4

36562943,7

40217510,2

   сільське, лісове та рибне
господарство

19794713,6

21072357,1

1366019,6

1258135,5

5747093,4

7205628,8

   промисловість

6670719,5

9824898,5

12162044,7

20070902,1

15435531,1

16393398,5

   будівництво

443450,8

684072,2

251798,3

255746,8

873376,2

1116165,4

   оптова та роздрібна торгівля;
ремонт автотранспортних засобів і
мотоциклів

1816747,3

2135719,6

663308,1

715469,3

8592148,6

9209607,6

   транспорт, складське господарство,
поштова та кур'єрська діяльність

1463457,7

1535888,1

201710,4

198993,7

2360776,1

2412953,1

   тимчасове розміщування й
організація харчування

181249,2

188378,3

30573,4

29523,0

81654,3

89438,3

   інформація та телекомунікації

60237,8

78835,1

1575,3

1941,7

32974,3

51822,5

   фінансова та страхова діяльність

113567,0

118945,4

131923,4

129263,4

134187,2

309188,4

   операції з нерухомим майном

2264325,8

2434870,7

1408609,0

948227,9

1956708,5

1910022,5

   професійна, наукова та технічна
діяльність

216066,0

274761,2

13349,5

4203,1

73960,2

88985,4

   діяльність у сфері
адміністративного та допоміжного
обслуговування

–467015,1

–442254,3

371289,6

318691,5

1163844,1

1312213,5

   освіта

16331,6

17096,1

260,2

935,5

8828,2

10844,7

   охорона здоров'я та надання
соціальної допомоги

439680,3

526156,1

17359,2

26793,3

54186,4

76038,9

   мистецтво, спорт, розваги та
відпочинок

93993,0

94020,0

503,5

1152,8

24276,5

26276,6

   надання інших видів послуг

122216,7

143650,2

193,6

232,8

23398,6

4926,0

 

 

Пасив

Баланс

зобов’язання, пов’язані з необоротними
активами та групами вибуття та чиста
вартість активів недержавного пенсійного
фонду

на початок
звітного періоду

на кінець
звітного періоду

на початок
звітного періоду

на кінець
звітного періоду

Усього1

16083,1

19505,1

86429285,8

102884622,0

   сільське, лісове та рибне
господарство

14457,0

10365,0

26922283,6

29546486,4

   промисловість

1387,5

2050,8

34269682,8

46291249,9

   будівництво

1568625,3

2055984,4

   оптова та роздрібна торгівля;
ремонт автотранспортних засобів і
мотоциклів

68,6

68,6

11072272,6

12060865,1

   транспорт, складське господарство,
поштова та кур'єрська діяльність

6842,7

4025944,2

4154677,6

   тимчасове розміщування й
організація харчування

293476,9

307339,6

   інформація та телекомунікації

94787,4

132599,3

   фінансова та страхова діяльність

170,0

178,0

379847,6

557575,2

   операції з нерухомим майном

5629643,3

5293121,1

   професійна, наукова та технічна
діяльність

303375,7

367949,7

   діяльність у сфері
адміністративного та допоміжного
обслуговування

1068118,6

1188650,7

   освіта

25420,0

28876,3

   охорона здоров'я та надання
соціальної допомоги

511225,9

628988,3

   мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

118773,0

121449,4

   надання інших видів послуг

145808,9

148809,0

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності бюджетних установ.