Рентабельність операційної діяльності підприємств за видами промислової діяльності за 2016 рік

Архів за 2011 рік | 2012 рік | 2013 рік | 2014 рік | 2015 рік

Рентабельність операційної діяльності підприємств за видами промислової діяльності за 2016 рік

(тис.грн)

 

Результат від операційної діяльності

Витрати операційної
діяльності

Рівень рентабельності (збитковості), %

Промисловість

251071,9

22356861,3

1,1

   Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

11268,0

175021,5

6,4

   Переробна промисловість

199857,6

15608594,7

1,3

      виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

283344,0

9021398,4

3,1

      текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

2350,1

32246,9

7,3

      виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна діяльність

–24578,8

1798341,1

–1,4

      виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

      виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

1

1

1

      виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

1

1

1

      виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

148845,9

1177458,9

12,6

      металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

–70333,7

1083709,7

–6,5

      машинобудування

3252,0

1576269,1

0,2

         виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції

6278,1

38509,8

16,3

         виробництво електричного устатковання

–67733,9

777470,8

–8,7

         виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань

8282,9

294800,3

2,8

         виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів

56424,9

465488,2

12,1

      виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і монтаж машин і устатковання

–150078,9

838265,0

–17,9

   Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

82229,5

6098868,5

1,3

   Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

–42283,2

474376,6

–8,9

1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.