Рентабельність операційної діяльності підприємств за видами економічної діяльності за 2019 рік

Архів за 2011 рік | 2012 рік | 2013 рік | 2014 рік | 2015 рік | 2016 рік| 2017 рік | 2018 рік

Рентабельність операційної діяльності підприємств за видами економічної діяльності за 2019 рік

(тис.грн)

 

Результат від
операційної
діяльності

Витрати операційної
діяльності

Рівень
рентабельності
(збитковості), %

Усього

7141649,0

56395144,6

12,7

   сільське, лісове та рибне
господарство

2042212,2

15616213,8

13,1

   промисловість

3750976,1

29155864,1

12,9

   будівництво

172047,6

2356153,3

7,3

   оптова та роздрібна торгівля;
ремонт автотранспортних засобів і
мотоциклів

484553,9

2490241,7

19,5

   транспорт, складське господарство
, поштова та кур'єрська діяльність

7410,2

3203237,8

0,2

   тимчасове розміщування й
організація харчування

3651,3

320718,5

1,1

   інформація та телекомунікації

18066,9

204985,8

8,8

   фінансова та страхова діяльність

67107,6

44446,4

151,0

   операції з нерухомим майном

494235,4

671054,6

73,7

   професійна, наукова та технічна
діяльність

1596,6

256347,4

0,6

   діяльність у сфері
адміністративного та допоміжного
обслуговування

64435,4

485543,0

13,3

   освіта

2969,2

44447,0

6,7

   охорона здоров'я та надання
соціальної допомоги

30759,6

1422605,8

2,2

   мистецтво, спорт, розваги та
відпочинок

–1647,0

58029,3

–2,8

   надання інших видів послуг

3274,0

65256,1

5,0