Рентабельність операційної діяльності великих та середніх підприємств за видами економічної діяльності промисловості (щоквартальна інформація)

 

Архів 2008 року | 2009 року | 2010 року | 2011 року | 2012 року | 2013 року | 2014 року | 2015 року | 2016 року | 2017 року

Рентабельність операційної діяльності великих та середніх підприємств
за видами економічної діяльності промисловості за січень–березень 2018 року

(тис.грн)

 

Результат від операційної діяльності

Витрати операційної
діяльності

Рівень рентабельності (збитковості), %

Промисловість

402647,6

5769057,7

7,0

   Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

–5247,5

21416,5

–24,5

   Переробна промисловість

231624,3

3253830,6

7,1

      виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

192993,6

2065890,7

9,3

      текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

–2529,7

10894,8

–23,2

      виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна діяльність

23077,0

477064,1

4,8

      виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

      виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

1

1

1

      виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

1

1

1

      виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

734,2

177812,8

0,4

      металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

–7355,1

131720,9

–5,6

      машинобудування

22951,5

281762,6

8,1

         виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції

1

1

1

         виробництво електричного устатковання

1

1

1

         виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань

1430,6

40125,4

3,6

         виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів

10808,9

75944,2

14,2

      виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і монтаж машин і устатковання

890,8

84612,7

1,1

   Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

181453,1

2409531,0

7,5

   Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

–5182,3

84279,6

–6,1

1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.