Рентабельність операційної діяльності великих та середніх підпр-в за видами пром. д.(щокварт. інф.)

 

Архів 2008 року | 2009 року | 2010 року | 2011 року | 2012 року | 2013 року | 2014 року | 2015 року | 2016 року | 2017 року

Рентабельність операційної діяльності великих та середніх підприємств за видами промислової діяльності за січень–вересень 2017 року

(тис.грн)

 

Результат від
Операційної
діяльності

Витрати
операційної
діяльності

Рівень
Рентабельності
(збитковості), %

Промисловість

962524,1

14889418,1

6,5

   Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

1

1

1

   Переробна промисловість

509191,0

9866100,3

5,2

      виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

300263,6

6002252,4

5,0

      текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

482,2

12062,9

4,0

      виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна діяльність

53077,9

1322328,7

4,0

      виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

      виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

1

1

1

      виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

1

1

1

      виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

82511,1

824143,4

10,0

      металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

–13015,4

594035,2

–2,2

      машинобудування

55218,8

783789,0

7,0

         виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції

1

1

1

         виробництво електричного устатковання

1

1

1

         виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань

3876,0

163634,0

2,4

         виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів

11208,2

201478,8

5,6

      виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і монтаж машин і устатковання

24392,8

252961,7

9,6

   Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

443758,9

4719728,6

9,4

   Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

–5021,9

234929,1

–2,1

1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.