Рентабельність операційної діяльності великих та середніх підпр-в за видами екон. д.(щокварт. інф.)

 

Архів 2008 року | 2009 року | 2010 року | 2011 року | 2012 року | 2013 року | 2014 року | 2015 року | 2016 року | 2017 року

Рентабельність операційної діяльності великих та середніх підприємств за видами економічної діяльності за січень–червень 2017 року

(тис.грн)

 

Результат від операційної діяльності

Витрати операційної діяльності

Рівень рентабельності (збитковості), %

Усього1

729533,4

11141743,2

6,5

   сільське, лісове та рибне господарство

–5212,0

11944,0

–43,6

   промисловість

554367,3

9980894,6

5,6

   будівництво

3667,0

121490,0

3,0

   оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

93051,5

285490,1

32,6

   транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

–9062,9

566675,8

–1,6

   тимчасове розміщування й організація харчування

–3041,2

23322,0

–13,0

   інформація та телекомунікації

2

2

2

   фінансова та страхова діяльність

   операції з нерухомим майном

94478,5

91764,6

103,0

   професійна, наукова та технічна діяльність

2

2

2

   діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

–2150,2

18376,1

–11,7

   освіта

2

2

2

   охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

1880,0

21928,5

8,6

   мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

   надання інших видів послуг

1 За видом економічної діяльності "Cільське, лісове та рибне господарство" інформацію наведено без урахування рослинництва, тваринництва та змішаного сільського господарства, які відслідковуються тільки в річній звітності.
2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.