Рентабельність операційної діяльності великих та середніх підпр-в за видами екон. д.(щокварт. інф.)

 

Архів 2008 року | 2009 року | 2010 року | 2011 року | 2012 року | 2013 року | 2014 року | 2015 року | 2016 року | 2017 року

 Рентабельність операційної діяльності великих та середніх підприємств за видами економічної діяльності за січень–вересень 2017 року

(тис.грн)

 

Результат від
Операційної
діяльності

Витрати операційної
діяльності

Рівень
рентабельності
(збитковості), %

Усього1

1109499,5

16856034,4

6,6

   сільське, лісове та рибне господарство

–3748,0

26372,0

–14,2

   промисловість

962524,1

14889418,1

6,5

   будівництво

3687,0

208583,0

1,8

   оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

72597,3

505256,5

14,4

   транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

–19457,2

899620,5

–2,2

   тимчасове розміщування й організація харчування

559,2

45087,1

1,2

   інформація та телекомунікації

2

2

2

   фінансова та страхова діяльність

   операції з нерухомим майном

90905,3

173587,5

52,4

   професійна, наукова та технічна діяльність

2

2

2

   діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

–4046,4

28484,5

–14,2

   освіта

2

2

2

   охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

3617,5

49042,6

7,4

   мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

   надання інших видів послуг

1 За видом економічної діяльності "Cільське, лісове та рибне господарство" інформацію наведено без урахування рослинництва, тваринництва та змішаного сільського господарства, які відслідковуються тільки в річній звітності.
2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.