Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2017 році

Архів 2011 рік | 2012 рік | 2013 рік | 2014 рік | 2015 рік | 2016 рік

Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств за видами економічної діяльності
з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2017 році1

 

Код за КВЕД-
2010

Усього, тис.грн

У тому числі

великі
підприємства

середні
підприємства

малі
підприємства

з них

мікропідприємства

тис.грн

у % до загального обсягу реалізації відповідного виду діяльності

тис.грн

у % до загального обсягу реалізації відповідного виду діяльності

тис.грн

у % до загального обсягу реалізації відповідного виду діяльності

тис.грн

у % до загального обсягу реалізації відповідного виду діяльності

Усього

 

65335675,3

2

2

2

2

26921135,0

41,2

8503351,4

13,0

Сільське, лісове та рибне господарство

A

15291747,6

7435971,1

48,6

7855776,5

51,4

2590152,9

16,9

Промисловість

B+C+D+E

24907049,9

2

2

2

2

2506845,3

10,1

578051,6

2,3

Будівництво

F

1309702,7

241123,6

18,4

1068579,1

81,6

342559,3

26,2

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

18814876,9

6996702,6

37,2

11818174,3

62,8

3648783,4

19,4

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

H

2834877,0

887771,3

31,3

1947105,7

68,7

536416,8

18,9

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

211329,2

55397,2

26,2

155932,0

73,8

53665,0

25,4

Інформація та телекомунікації

J

140189,5

2

2

2

2

72756,9

51,9

Фінансова та страхова діяльність

K

80299,2

2

2

2

2

7514,8

9,4

Операції з нерухомим майном

L

728054,8

2

2

2

 …2

304949,0

41,9

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

435619,0

34915,5

8,0

400703,5

92,0

124871,3

28,7

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

315242,8

15371,1

4,9

299871,7

95,1

187844,4

59,6

Освіта

P

47534,3

2

2

2

2

10498,0

22,1

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

Q

171990,9

78487,0

45,6

93503,9

54,4

17555,4

10,2

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

20379,8

20379,8

100,0

12591,9

61,8

Надання інших видів послуг

S

26781,7

26781,7

100,0

15140,7

56,5

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.
2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.