Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2020 році

Архів 2011 рік | 2012 рік | 2013 рік | 2014 рік | 2015 рік | 2016 рік | 2017 рік | 2018 рік | 2019 рік 

 

Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2020 році1

 

Код за КВЕД- 2010

Усього, тис.грн

У тому числі

великі підприємства

середні підприємства

малі підприємства

з них

мікропідприємства

тис.грн

у % до загального обсягу реалізації відповідного виду діяльності

тис.грн

у % до загального обсягу реалізації відповідного виду діяльності

тис.грн

у % до загального обсягу реалізації відповідного виду діяльності

тис.грн

у % до загального обсягу реалізації відповідного виду діяльності

Усього

 

82298759,3

к

к

к

к

34363414,3

41,8

10875679,5

13,2

Сільське, лісове та рибне господарство

A

19767448,3

8871110,6

44,9

10896337,7

55,1

3525012,0

17,8

Промисловість

B+C+D+E

31116327,2

к

к

к

к

4236240,2

13,6

988904,5

3,2

Будівництво

F

3156182,9

1718906,7

54,5

1437276,2

45,5

604770,8

19,2

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

20134260,7

6579928,4

32,7

13554332,3

67,3

3989173,3

19,8

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

H

2965920,0

1081187,2

36,5

1884732,8

63,5

606431,1

20,4

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

238322,7

к

к

к

к

73816,2

31,0

Інформація та телекомунікації

J

459001,7

к

к

к

к

166289,9

36,2

Фінансова та страхова діяльність

K

105255,9

105255,9

100,0

13102,1

12,4

Операції з нерухомим майном

L

791110,0

к

к

к

к

391990,1

49,5

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

379641,4

к

к

к

к

201484,0

53,1

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

583736,5

109839,6

18,8

473896,9

81,2

224211,2

38,4

Освіта

P

53385,9

53385,9

100,0

19873,5

37,2

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

Q

2446820,7

2256548,1

92,2

190272,6

7,8

26908,0

1,1

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

25227,4

25227,4

100,0

17871,1

70,8

Надання інших видів послуг

S

76118,0

к

к

к

к

25841,7

33,9

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ. к Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації (первинне та вторинне блокування вразливих значень).