Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2019 році

Архів 2011 рік | 2012 рік | 2013 рік | 2014 рік | 2015 рік | 2016 рік | 2017 рік | 2018 рік

 

Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств за видами економічної діяльності
з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2019 році1

 

Код за КВЕД-
2010

Усього, тис.грн

У тому числі

великі
підприємства

середні
підприємства

малі
підприємства

з них

мікропідприємства

тис.грн

у % до загального обсягу реалізації відповідного виду діяльності

тис.грн

у % до загального обсягу реалізації відповідного виду діяльності

тис.грн

у % до загального обсягу реалізації відповідного виду діяльності

тис.грн

у % до загального обсягу реалізації відповідного виду діяльності

Усього

 

74161142,1

6934069,2

9,3

37343262,8

50,4

29883810,1

40,3

10434704,0

14,1

Сільське, лісове та рибне господарство

A

16238277,2

7521311,6

46,3

8716965,6

53,7

2814538,3

17,3

Промисловість

B+C+D+E

29382515,6

6934069,2

23,6

19034115,0

64,8

3414331,4

11,6

662803,5

2,3

Будівництво

F

2526350,4

1168183,8

46,2

1358166,6

53,8

446647,8

17,7

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

19537811,4

7311346,6

37,4

12226464,8

62,6

4277267,6

21,9

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

H

3269569,2

1187641,6

36,3

2081927,6

63,7

1047476,6

32,0

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

312049,0

70964,6

22,7

241084,4

77,3

79520,9

25,5

Інформація та телекомунікації

J

265159,8

265159,8

100,0

160176,3

60,4

Фінансова та страхова діяльність

K

104907,9

104907,9

100,0

9908,0

9,4

Операції з нерухомим майном

L

888443,0

к

к

к

к

449327,6

50,6

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

318082,8

к

к

к

к

197815,3

62,2

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

475237,3

75368,6

15,9

399868,7

84,1

187356,7

39,4

Освіта

P

45297,0

45297,0

100,0

9745,2

21,5

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

Q

736029,0

598046,8

81,3

137982,2

18,7

51328,7

7,0

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

22540,8

22540,8

100,0

15187,1

67,4

Надання інших видів послуг

S

38871,7

38871,7

100,0

25604,4

65,9

к Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.   
1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.