Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2018 році

Архів 2011 рік | 2012 рік | 2013 рік | 2014 рік | 2015 рік | 2016 рік | 2017 рік

 

Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств за видами економічної діяльності
з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2018 році1

 

Код за
КВЕД-
2010

Усього,
тис.грн

У тому числі

великі
підприємства

середні
підприємства

малі
підприємства

з них

мікропідприємства

тис.грн

у % до
загального
обсягу
реалізації
відповідного
виду
діяльності

тис.грн

у % до
загального
обсягу
реалізації
відповідного
виду
діяльності

тис.грн

у % до
загального
обсягу
реалізації
відповідного
виду
діяльності

тис.грн

у % до
загального
обсягу
реалізації
відповідного
виду
діяльності

Усього

 

73328103,3

9264615,2

12,6

35098485,0

47,9

28965003,1

39,5

9636766,4

13,1

Сільське, лісове та рибне господарство

A

17470275,6

9473391,3

54,2

7996884,3

45,8

2721067,4

15,6

Промисловість

B+C+D+E

27477841,4

9264615,2

33,7

15014363,1

54,7

3198863,1

11,6

815390,0

3,0

Будівництво

F

1885206,5

573525,3

30,4

1311681,2

69,6

467482,5

24,8

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

20365943,6

7006553,5

34,4

13359390,1

65,6

4154071,6

20,4

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

H

3825983,4

2397750,8

62,7

1428232,6

37,3

574797,7

15,0

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

263100,8

65808,7

25,0

197292,1

75,0

68569,5

26,1

Інформація та телекомунікації

J

187072,6

187072,6

100

105017,7

56,1

Фінансова та страхова діяльність

K

95602,4

95602,4

100

10311,2

10,8

Операції з нерухомим майном

L

767318,5

к

к

к

к

349818,0

45,6

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

251307,3

37859,8

15,1

213447,5

84,9

159118,5

63,3

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

380182,1

55118,8

14,5

325063,3

85,5

158919,8

41,8

Освіта

P

48777,8

к

к

к

к

10243,8

21,0

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

Q

258084,8

147578,4

57,2

110506,4

42,8

7883,9

3,1

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

16598,7

16598,7

100

7833,9

47,2

Надання інших видів послуг

S

34807,8

34807,8

100

26240,9

75,4

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.
к Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.