Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2019 році

Архів 2011 рік | 2012 рік | 2013 рік | 2014 рік | 2015 рік | 2016 рік | 2017 рік | 2018 рік

 

Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств за видами економічної діяльності
з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2019 році 1

 

Код за КВЕД-
2010

Усього, тис.грн

У тому числі

великі
підприємства

середні
підприємства

малі
підприємства

з них

мікропідприємства

тис.грн

у % до
загального
обсягу
реалізації
відповідного
виду
діяльності

тис.грн

у % до
загального
обсягу
реалізації
відповідного
виду
діяльності

тис.грн

у % до
загального
обсягу
реалізації
відповідного
виду
діяльності

тис.грн

у % до
загального
обсягу
реалізації
відповідного
виду
діяльності

Усього

 

74917044,5

6934069,2

9,2

37514542,3

50,1

30468433,0

40,7

10073306,3

13,4

Сільське, лісове та рибне господарство

A

16078629,9

7530262,3

46,8

8548367,6

53,2

2848201,2

17,7

Промисловість

B+C+D+E

29431204,9

6934069,2

23,6

18927403,0

64,3

3569732,7

12,1

747411,9

2,5

Будівництво

F

2537542,2

1168183,8

46,0

1369358,4

54,0

441311,3

17,4

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

20227911,0

7460848,9

36,9

12767062,1

63,1

3995515,3

19,8

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

H

3403947,4

1294353,6

38,0

2109593,8

62,0

907420,2

26,7

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

318304,0

70964,6

22,3

247339,4

77,7

75478,6

23,7

Інформація та телекомунікації

J

263226,8

263226,8

100,0

155292,7

59,0

Фінансова та страхова діяльність

K

103671,9

103671,9

100,0

8672,0

8,4

Операції з нерухомим майном

L

884132,2

к

к

к

к

461061,3

52,1

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

314723,4

к

к

к

к

190535,5

60,5

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

470384,8

75368,6

16,0

395016,2

84,0

179246,7

38,1

Освіта

P

45297,0

45297,0

100,0

8709,7

19,2

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

Q

748855,5

610873,3

81,6

137982,2

18,4

17083,5

2,3

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

22540,8

22540,8

100,0

15117,8

67,1

Надання інших видів послуг

S

66672,7

к

к

к

к

22248,6

33,4

к Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.   
1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.