Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2018 році

Архів 2011 рік | 2012 рік | 2013 рік | 2014 рік | 2015 рік | 2016 рік | 2017 рік

 

Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств за видами економічної діяльності
з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2018 році1

 

Код за КВЕД-
2010

Усього, тис.грн

У тому числі

великі
підприємства

середні
підприємства

малі
підприємства

з них

мікропідприємства

тис.грн

у % до загального обсягу реалізації відповідного виду діяльності

тис.грн

у % до загального обсягу реалізації відповідного виду діяльності

тис.грн

у % до загального обсягу реалізації відповідного виду діяльності

тис.грн

у % до загального обсягу реалізації відповідного виду діяльності

Усього

 

72860860,2

9264615,2

12,7

34887319,0

47,9

28708926,0

39,4

9553955,1

13,1

Сільське, лісове та рибне господарство

A

17143226,7

9093757,6

53,0

8049469,1

47,0

2721527,4

15,9

Промисловість

B+C+D+E

27152255,5

9264615,2

34,1

14914114,4

54,9

2973525,9

11,0

885750,4

3,3

Будівництво

F

1818463,3

526558,4

29,0

1291904,9

71,0

412815,9

22,7

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

20348913,3

7311017,8

35,9

13037895,5

64,1

3969283,3

19,5

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

H

3967586,6

2408969,8

60,7

1558616,8

39,3

593613,6

15,0

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

265089,3

65808,7

24,8

199280,6

75,2

70558,0

26,6

Інформація та телекомунікації

J

187072,6

187072,6

100

105017,7

56,1

Фінансова та страхова діяльність

K

95602,4

95602,4

100

10311,2

10,8

Операції з нерухомим майном

L

880747,4

2

2

2

2

387548,6

44,0

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

268077,1

37859,8

14,1

230217,3

85,9

172367,0

64,3

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

377123,5

55118,8

14,6

322004,7

85,4

174526,1

46,3

Освіта

P

48777,8

2

2

2

2

10243,8

21,0

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

Q

258084,8

147578,4

57,2

110506,4

42,8

7883,9

3,1

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

16598,7

16598,7

100,0

7833,9

47,2

Надання інших видів послуг

S

33241,2

33241,2

100,0

24674,3

74,2

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.
2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.