Обсяги реаліз.продукції (робіт,послуг) підприємств за їх розмірами за видами екон.діял-сті у 2016 році

Архів 2011 рік | 2012 рік | 2013 рік | 2014 рік | 2015 рік

 

Обсяги реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств за їх розмірами1
за видами економічної діяльності у 2016 році

 

Усього,
тис.грн

У тому числі

великі
підприємства

середні
підприємства

малі
підприємства

з них

мікропідприємства

тис.грн

у % до загального показника відповідного виду діяльності

тис.грн

у % до загального показника відповідного виду діяльності

тис.грн

у % до загального показника відповідного виду діяльності

тис.грн

у % до загального показника відповідного виду діяльності

Усього

55522144,4

2

2

2

2

21846629,4

39,3

6913048,3

12,5

у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сільське, лісове та рибне господарство

14322454,7

7590031,7

53,0

6732423,0

47,0

2178040,8

15,2

промисловість

21673421,0

2

2

2

2

2163573,7

10,0

581929,2

2,7

будівництво

860232,6

235254,4

27,3

624978,2

72,7

313553,6

36,4

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

15231113,6

5163735,0

33,9

10067378,6

66,1

3027862,8

19,9

транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

1905640,9

786127,6

41,3

1119513,3

58,7

243575,1

12,8

тимчасове розміщування й організація харчування

188643,2

49398,1

26,2

139245,1

73,8

44771,3

23,7

інформація та телекомунікації

103394,7

2

2

2

2

45081,8

43,6

фінансова та страхова діяльність

65347,4

65347,4

100,0

17988,7

27,5

операції з нерухомим майном

572738,8

212733,6

37,1

360005,2

62,9

209796,9

36,6

професійна, наукова та технічна діяльність

173366,9

2

2

2

2

115779,7

66,8

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

204648,6

36231,9

17,7

168416,7

82,3

85244,1

41,7

освіта

27815,9

2

2

2

2

759,8

2,7

охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

149021,0

55042,1

36,9

93978,9

63,1

22818,1

15,3

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

18306,4

18306,4

100,0

9404,9

51,4

надання інших видів послуг

25998,7

25998,7

100,0

16441,5

63,2

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків,  бюджетних установ.
2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації.