Кількість підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2017 році

Архів за 2011 рік | 2012 рік | 2013 рік | 2014 рік | 2015 рік | 2016 рік 

 

Кількість підприємств за видами економічної діяльності
з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2017 році1

 

 

Код за
КВЕД-
2010

Усього,
одиниць

У тому числі

великі
підприємства

середні
підприємства

малі
підприємства

з них

мікропідприємства

одиниць

у % до загальної
кількості
підприємств
відповідного
виду діяльності

одиниць

у % до загальної
кількості
підприємств
відповідного
виду діяльності

одиниць

у % до загальної
кількості
підприємств
відповідного
виду діяльності

одиниць

у % до загальної
кількості
підприємств
відповідного
виду діяльності

Усього

 

8107

2

0,0

281

3,5

7824

96,5

6918

85,3

Сільське, лісове та рибне
осподарство

A

 

2696

85

3,2

2611

96,8

2365

87,7

Промисловість

B+C+D+E

950

2

0,2

94

9,9

854

89,9

703

74,0

Будівництво

F

466

7

1,5

459

98,5

404

86,7

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт
автотранспортних засобів і
мотоциклів

G

 

1698

41

2,4

1657

97,6

1463

86,2

Транспорт, складське господарство,
поштова та кур’єрська діяльність

H

 

364

26

7,1

338

92,9

270

74,2

Тимчасове розміщування й
рганізація харчування

I

189

4

2,1

185

97,9

159

84,1

Інформація та телекомунікації

J

186

1

0,5

185

99,5

171

91,9

Фінансова та страхова діяльність

K

39

1

2,6

38

97,4

33

84,6

Операції з нерухомим майном

L

612

4

0,7

608

99,3

577

94,3

Професійна, наукова та технічна  діяльність

M

371

3

0,8

368

99,2

350

94,3

Діяльність у сфері адміністративного
та допоміжного обслуговування

N

301

5

1,7

296

98,3

257

85,4

Освіта

P

32

1

3,1

31

96,9

24

75,0

Охорона здоров’я та надання
соціальної допомоги

Q

92

9

9,8

83

90,2

45

48,9

Мистецтво, спорт, розваги та
відпочинок

R

42

42

100

37

88,1

Надання інших видів послуг

S

69

69

100

60

87,0

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.