Кількість підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2017 році

Архів за 2011 рік | 2012 рік | 2013 рік | 2014 рік | 2015 рік | 2016 рік 

Кількість підприємств за видами економічної діяльності
з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2017 році1

 

Код за КВЕД-2010

Усього, одиниць

У тому числі

великі
підприємства

середні
підприємства

малі
підприємства

з них

мікропідприємства

одиниць

у % до загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності

одиниць

у % до загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності

одиниць

у % до загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності

одиниць

у % до загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності

Усього

 

8107

2

0,0

281

3,5

7824

96,5

6918

85,3

Сільське, лісове та рибне господарство

A

 

2695

84

3,1

2611

96,9

2367

87,8

Промисловість

B+C+D+E

966

2

0,2

97

10,0

867

89,8

713

73,8

Будівництво

F

469

7

1,5

462

98,5

410

87,4

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

 

1714

42

2,5

1672

97,5

1476

86,1

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

H

 

360

24

6,7

336

93,3

268

74,4

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

192

4

2,1

188

97,9

161

83,9

Інформація та телекомунікації

J

185

1

0,5

184

99,5

170

91,9

Фінансова та страхова діяльність

K

41

1

2,4

40

97,6

35

85,4

Операції з нерухомим майном

L

578

5

0,9

573

99,1

544

94,1

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

370

3

0,8

367

99,2

348

94,1

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

294

3

1,0

291

99,0

252

85,7

Освіта

P

32

1

3,1

31

96,9

24

75,0

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

Q

92

9

9,8

83

90,2

45

48,9

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

44

44

100

39

88,6

Надання інших видів послуг

S

75

75

100

66

88,0

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.