Кількість підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2019 році

Архів за 2011 рік | 2012 рік | 2013 рік | 2014 рік | 2015 рік | 2016 рік  | 2017 рік | 2018 рік

  

Кількість підприємств за видами економічної діяльності
з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 201
9 році1

 

Код за КВЕД-2010

Усього, одиниць

У тому числі

великі
підприємства

середні
підприємства

малі
підприємства

з них

мікропідприємства

одиниць

у % до загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності

одиниць

у % до загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності

одиниць

у % до загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності

одиниць

у % до загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності

Усього

 

8511

3

0,0

306

3,6

8202

96,4

7271

85,4

Сільське, лісове та рибне господарство

A

2560

79

3,1

2481

96,9

2236

87,3

Промисловість

B+C+D+E

1062

3

0,3

94

8,8

965

90,9

797

75,0

Будівництво

F

510

10

2,0

500

98,0

447

87,6

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

1763

42

2,4

1721

97,6

1531

86,8

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

H

400

25

6,3

375

93,7

314

78,5

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

225

3

1,3

222

98,7

194

86,2

Інформація та телекомунікації

J

200

200

100,0

186

93,0

Фінансова та страхова діяльність

K

34

34

100,0

30

88,2

Операції з нерухомим майном

L

685

2

0,3

683

99,7

654

95,5

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

411

3

0,7

408

99,3

386

93,9

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

331

4

1,2

327

98,8

282

85,2

Освіта

P

38

38

100,0

30

78,9

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

Q

151

43

28,5

108

71,5

56

37,1

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

64

64

100,0

56

87,5

Надання інших видів послуг

S

77

1

1,3

76

98,7

72

93,5

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.