Кількість підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2018 році

Архів за 2011 рік | 2012 рік | 2013 рік | 2014 рік | 2015 рік | 2016 рік  | 2017 рік

 

Кількість підприємств за видами економічної діяльності
з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 201
8 році1

 

 

Код за КВЕД-2010

Усього, одиниць

У тому числі

великі
підприємства

середні
підприємства

малі
підприємства

з них

мікропідприємства

одиниць

у % до загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності

одиниць

у % до загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності

одиниць

у % до загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності

одиниць

у % до загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності

Усього

 

8218

3

0,0

291

3,5

7924

96,5

7006

85,3

Сільське, лісове та рибне господарство

A

2648

82

3,1

2566

96,9

2317

87,5

Промисловість

B+C+D+E

992

3

0,3

93

9,4

896

90,3

743

74,9

Будівництво

F

476

8

1,7

468

98,3

411

86,3

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

1723

46

2,7

1677

97,3

1484

86,1

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

H

369

25

6,8

344

93,2

278

75,3

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

204

4

2,0

200

98,0

174

85,3

Інформація та телекомунікації

J

195

195

100

181

92,8

Фінансова та страхова діяльність

K

36

36

100

31

86,1

Операції з нерухомим майном

L

610

3

0,5

607

99,5

577

94,6

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

376

3

0,8

373

99,2

354

94,1

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

314

4

1,3

310

98,7

270

86,0

Освіта

P

35

1

2,9

34

97,1

28

80,0

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

Q

113

22

19,5

91

80,5

46

40,7

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

53

53

100

43

81,1

Надання інших видів послуг

S

74

74

100

69

93,2

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.