Кількість підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2020 році

Архів за 2011 рік | 2012 рік | 2013 рік | 2014 рік | 2015 рік | 2016 рік  | 2017 рік | 2018 рік | 2019 рік

  

Кількість підприємств за видами економічної діяльності
з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 20
20 році1

 

Код за КВЕД-2010

Усього, одиниць

У тому числі

великі
підприємства

середні
підприємства

малі
підприємства

з них

мікропідприємства

одиниць

у % до загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності

одиниць

у % до загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності

одиниць

у % до загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності

одиниць

у % до загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності

Усього

 

8116

3

0,0

306

3,8

7807

96,2

6888

84,9

Сільське, лісове та рибне господарство

A

2469

79

3,2

2390

96,8

2134

86,4

Промисловість

B+C+D+E

1029

3

0,3

87

8,5

939

91,2

782

76,0

Будівництво

F

484

9

1,9

475

98,1

425

87,8

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

1618

39

2,4

1579

97,6

1406

86,9

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

H

402

19

4,7

383

95,3

308

76,6

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

221

1

0,5

220

99,5

197

89,1

Інформація та телекомунікації

J

199

1

0,5

198

99,5

182

91,5

Фінансова та страхова діяльність

K

33

33

100,0

29

87,9

Операції з нерухомим майном

L

589

1

0,2

588

99,8

562

95,4

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

409

3

0,7

406

99,3

381

93,2

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

308

5

1,6

303

98,4

266

86,4

Освіта

P

38

38

100,0

30

78,9

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

Q

179

61

34,1

118

65,9

62

34,6

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

62

62

100,0

54

87,1

Надання інших видів послуг

S

76

1

1,3

75

98,7

70

92,1

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.