Кількість найманих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2019 році

Архів за 2011 рік | 2012 рік | 2013 рік | 2014 рік | 2015 рік | 2016 рік | 2017 рік | 2018 рік

Кількість найманих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності
з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2019 році1

 

Код за
КВЕД-
2010

Усього,
осіб

У тому числі

великі
підприємства

середні
підприємства

малі
підприємства

з них

мікропідприємства

осіб

у % до
загальної
кількості
найманих
працівників
відповідного
виду діяльності

осіб

у % до
загальної
кількості
найманих
працівників
відповідного
виду діяльності

осіб

у % до
загальної
кількості
найманих
працівників
відповідного
виду діяльності

осіб

у % до
загальної
кількості
найманих
працівників
відповідного
виду діяльності

Усього

 

84455

3748

4,4

48449

57,4

32258

38,2

14874

17,6

Сільське, лісове та рибне господарство

A

19696

11130

56,5

8566

43,5

3436

17,4

Промисловість

B+C+D+E

26702

3748

14,0

17823

66,8

5131

19,2

1702

6,4

Будівництво

F

3194

1060

33,2

2134

66,8

1193

37,4

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

9633

3485

36,2

6148

63,8

3339

34,7

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

H

5973

3644

61,0

2329

39,0

1200

20,1

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

1277

270

21,1

1007

78,9

431

33,8

Інформація та телекомунікації

J

749

749

100,0

450

60,1

Фінансова та страхова діяльність

K

112

112

100,0

47

42,0

Операції з нерухомим майном

L

1979

к

к

к

к

1267

64,0

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

1213

к

к

к

к

665

54,8

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

2002

427

21,3

1575

78,7

588

29,4

Освіта

P

262

262

100

63

24,0

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

Q

11211

10217

91,1

994

8,9

295

2,6

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

246

246

100,0

92

37,4

Надання інших видів послуг

S

206

206

100,0

106

51,5

к Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.
1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.