Кількість найманих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2017 році

Архів за 2011 рік | 2012 рік | 2013 рік | 2014 рік | 2015 рік | 2016 рік

Кількість найманих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності
з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2017 році1

 

Код за КВЕД-
2010

Усього, осіб

У тому числі

великі
підприємства

середні
підприємства

малі
підприємства

з них

мікропідприємства

осіб

у % до загальної кількості найманих працівників відповідного виду діяльності

осіб

у % до загальної кількості найманих працівників відповідного виду діяльності

осіб

у % до
загальної кількості найманих працівників відповідного виду діяльності

осіб

у % до
загальної кількості найманих працівників відповідного виду діяльності

Усього

 

80058

2

2

2

2

33309

41,6

13716

17,1

Сільське, лісове та рибне господарство

A

21881

12489

57,1

9392

42,9

3810

17,4

Промисловість

B+C+D+E

29118

2

2

2

2

5685

19,5

1975

6,8

Будівництво

F

2966

847

28,6

2119

71,4

994

33,5

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

10544

4477

42,5

6067

57,5

2708

25,7

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

H

6239

3838

61,5

2401

38,5

687

11,0

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

1200

285

23,8

915

76,2

326

27,2

Інформація та телекомунікації

J

779

2

2

2

2

375

48,1

Фінансова та страхова діяльність

K

149

2

2

2

2

64

43,0

Операції з нерухомим майном

L

2188

2

2

2

 …2

1236

56,5

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

1238

239

19,3

999

80,7

583

47,1

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

1479

217

14,7

1262

85,3

475

32,1

Освіта

P

341

2

2

2

2

101

29,6

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

Q

1482

431

29,1

1051

70,9

178

12,0

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

177

177

100,0

81

45,8

Надання інших видів послуг

S

277

277

100,0

123

44,4

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.
2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.

.