Кількість найманих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2019 році

Архів за 2011 рік | 2012 рік | 2013 рік | 2014 рік | 2015 рік | 2016 рік | 2017 рік | 2018 рік

Кількість найманих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності
з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2019 році 1

 

Код за КВЕД-
2010

Усього,
осіб

У тому числі

великі
підприємства

середні
підприємства

малі
підприємства

з них

мікропідприємства

осіб

у % до
загальної
кількості
найманих
працівників
відповідного
виду діяльності

осіб

у % до
загальної
кількості
найманих
працівників
відповідного
виду діяльності

осіб

у % до
загальної
кількості
найманих
працівників
відповідного
виду діяльності

осіб

у % до
загальної
кількості
найманих
працівників
відповідного
виду діяльності

Усього

 

85545

3748

4,4

49371

57,7

32426

37,9

13175

15,4

Сільське, лісове та рибне господарство

A

19764

11183

56,6

8581

43,4

3357

17,0

Промисловість

B+C+D+E

26461

3748

14,1

17482

66,1

5231

19,8

1608

6,1

Будівництво

F

3101

1060

34,2

2041

65,8

1008

32,5

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

9856

3689

37,4

6167

62,6

2721

27,6

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

H

6379

3985

62,5

2394

37,5

824

12,9

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

1281

270

21,1

1011

78,9

383

29,9

Інформація та телекомунікації

J

755

755

100,0

446

59,1

Фінансова та страхова діяльність

K

105

105

100,0

40

38,1

Операції з нерухомим майном

L

1873

к

к

к

к

1257

67,1

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

1283

к

к

к

к

664

51,8

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

2004

427

21,3

1577

78,7

540

26,9

Освіта

P

262

262

100

51

19,5

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

Q

11876

10882

91,6

994

8,4

110

0,9

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

246

246

100,0

74

30,1

Надання інших видів послуг

S

299

к

к

к

к

92

30,8

к Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.
1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.