Кількість найманих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2017 році

Архів за 2011 рік | 2012 рік | 2013 рік | 2014 рік | 2015 рік | 2016 рік

 

Кількість найманих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності
з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2017 році1

 

Код за
КВЕД-
2010

Усього,
осіб

У тому числі

великі
підприємства

середні
підприємства

малі
підприємства

з них

мікропідприємства

осіб

у % до
загальної
кількості
найманих
працівників
відповідного
виду діяльності

осіб

у % до
загальної
кількості
найманих
працівників
відповідного
виду діяльності

осіб

у % до
загальної
кількості
найманих
працівників
відповідного
виду діяльності

осіб

у % до
загальної
кількості
найманих
працівників
відповідного
виду діяльності

Усього

 

80160

2

2

2

2

33411

41,7

13746

17,1

Сільське, лісове та рибне господарство

A

21942

12499

57,0

9443

43,0

3824

17,4

Промисловість

B+C+D+E

28984

2

2

2

2

5627

19,4

1964

6,8

Будівництво

F

3031

852

28,1

2179

71,9

952

31,4

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт
автотранспортних засобів і мотоциклів

G

10375

4201

40,5

6174

59,5

2750

26,5

Транспорт, складське господарство,
поштова та кур’єрська діяльність

H

6398

4052

63,3

2346

36,7

698

10,9

Тимчасове розміщування й організація
харчування

I

1158

285

24,6

873

75,4

317

27,4

Інформація та телекомунікації

J

769

2

2

2

2

365

47,5

Фінансова та страхова діяльність

K

149

2

2

2

2

64

43,0

Операції з нерухомим майном

L

2087

2

2

2

 …2

1264

60,6

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

1213

239

19,7

974

80,3

596

49,1

Діяльність у сфері адміністративного та
допоміжного обслуговування

N

1785

484

27,1

1301

72,9

491

27,5

Освіта

P

341

2

2

2

2

101

29,6

Охорона здоров’я та надання соціальної
допомоги

Q

1496

431

28,8

1065

71,2

178

11,9

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

171

171

100,0

75

43,9

Надання інших видів послуг

S

261

261

100,0

107

41,0

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.
2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.