Кількість найманих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2018 році

Архів за 2011 рік | 2012 рік | 2013 рік | 2014 рік | 2015 рік | 2016 рік | 2017 рік

 

Кількість найманих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності
з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2018 році1

 

Код за КВЕД-
2010

Усього, осіб

У тому числі

великі
підприємства

середні
підприємства

малі
підприємства

з них

мікропідприємства

осіб

у % до загальної кількості найманих працівників відповідного виду діяльності

осіб

у % до загальної кількості найманих працівників відповідного виду діяльності

осіб

у % до
загальної кількості найманих працівників відповідного виду діяльності

осіб

у % до
загальної кількості найманих працівників відповідного виду діяльності

Усього

 

81050

3971

4,9

44551

55,0

32528

40,1

13568

16,7

Сільське, лісове та рибне господарство

A

21362

12528

58,6

8834

41,4

3634

17,0

Промисловість

B+C+D+E

28288

3971

14,1

19047

67,3

5270

18,6

1857

6,6

Будівництво

F

3156

957

30,3

2199

69,7

921

29,2

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

10235

4016

39,2

6219

60,8

2842

27,8

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

H

6128

3774

61,6

2354

38,4

714

11,7

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

1211

279

23,0

932

77,0

377

31,1

Інформація та телекомунікації

J

745

745

100

417

56,0

Фінансова та страхова діяльність

K

141

141

100

65

46,1

Операції з нерухомим майном

L

1964

2

2

2

2

1193

60,7

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

1374

231

16,8

1143

83,2

739

53,8

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

1631

429

26,3

1202

73,7

440

27,0

Освіта

P

338

2

2

2

2

111

32,8

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

Q

4027

3027

75,2

1000

24,8

86

2,1

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

233

233

100,0

50

21,5

Надання інших видів послуг

S

217

217

100,0

122

56,2

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.
2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.