Кількість найманих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2020 році

Архів за 2011 рік | 2012 рік | 2013 рік | 2014 рік | 2015 рік | 2016 рік | 2017 рік | 2018 рік | 2019  рік

Кількість найманих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності
з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2020 році1

 

Код за КВЕД-
2010

Усього, осіб

У тому числі

великі
підприємства

середні
підприємства

малі
підприємства

з них

мікропідприємства

осіб

у % до загальної кількості найманих працівників відповідного виду діяльності

осіб

у % до загальної кількості найманих працівників відповідного виду діяльності

осіб

у % до
загальної кількості найманих працівників відповідного виду діяльності

осіб

у % до
загальної кількості найманих працівників відповідного виду діяльності

Усього

 

89931

к

к

к

к

32893

36,6

13048

14,5

Сільське, лісове та рибне господарство

A

19761

10576

53,5

9185

46,5

3433

17,4

Промисловість

B+C+D+E

25796

к

к

к

к

5202

20,2

1859

7,2

Будівництво

F

2954

930

31,5

2024

68,5

947

32,1

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

8914

3264

36,6

5650

63,4

2486

27,9

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

H

6235

3656

58,6

2579

41,4

807

12,9

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

969

к

к

к

к

327

33,7

Інформація та телекомунікації

J

747

к

к

к

к

397

53,1

Фінансова та страхова діяльність

K

132

132

100,0

72

54,5

Операції з нерухомим майном

L

1687

к

к

к

к

1044

61,9

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

1342

к

к

к

к

714

53,2

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

1877

505

26,9

1372

73,1

501

26,7

Освіта

P

248

248

100

64

25,8

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

Q

18606

16966

91,2

1640

8,8

157

0,8

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

278

278

100,0

96

34,5

Надання інших видів послуг

S

385

к

к

к

к

144

37,4

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.
к Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації (первинне та вторинне блокування вразливих значень).