Кількість зайнятих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2019 році

Архів за 2011 рік | 2012 рік | 2013 рік | 2014 рік | 2015 рік | 2016 рік | 2017 рік | 2018 рік

 

Кількість зайнятих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності
з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2019 році1

 

Код за КВЕД-2010

Усього, осіб

У тому числі

великі
підприємства

середні
підприємства

малі
підприємства

з них

мікропідприємства

осіб

у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного виду діяльності

осіб

у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного виду діяльності

осіб

у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного виду діяльності

осіб

у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного виду діяльності

Усього

 

89640

3748

4,2

49418

55,1

36474

40,7

17009

19,0

Сільське, лісове та рибне господарство

A

21402

11196

52,3

10206

47,7

4912

23,0

Промисловість

B+C+D+E

26805

3748

14,0

17494

65,3

5563

20,7

1911

7,1

Будівництво

F

3350

1061

31,7

2289

68,3

1240

37,0

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

10664

3693

34,6

6971

65,4

3470

32,5

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

H

6551

3993

61,0

2558

39,0

967

14,8

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

1373

270

19,7

1103

80,3

471

34,3

Інформація та телекомунікації

J

810

810

100,0

501

61,9

Фінансова та страхова діяльність

K

117

117

100,0

52

44,4

Операції з нерухомим майном

L

2188

к

к

к

к

1569

71,7

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

1459

к

к

к

к

837

57,4

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

2141

430

20,1

1711

79,9

667

31,2

Освіта

P

270

270

100,0

59

21,9

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

Q

11905

10888

91,5

1017

8,5

128

1,1

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

267

267

100,0

95

35,6

Надання інших видів послуг

S

338

к

к

к

к

130

38,5

к Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.
1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.