Кількість зайнятих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2018 році

Архів за 2011 рік | 2012 рік | 2013 рік | 2014 рік | 2015 рік | 2016 рік | 2017 рік

 

Кількість зайнятих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності
з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2018 році1

 

Код за
КВЕД-2010

Усього,
осіб

У тому числі

великі
підприємства

середні
підприємства

малі
підприємства

з них

мікропідприємства

осіб

у % до загальної
кількості
зайнятих
працівників
відповідного
виду діяльності

осіб

у % до загальної
кількості
зайнятих
працівників
відповідного
виду діяльності

осіб

у % до загальної
кількості
зайнятих
працівників
відповідного
виду діяльності

осіб

у % до загальної
кількості
зайнятих
працівників
відповідного
виду діяльності

Усього

 

84468

3971

4,7

44701

52,9

35796

42,4

16625

19,7

Сільське, лісове та рибне господарство

A

23360

12568

53,8

10792

46,2

5478

23,5

Промисловість

B+C+D+E

28845

3971

13,8

19256

66,7

5618

19,5

2013

7,0

Будівництво

F

3209

1009

31,4

2200

68,6

1027

32,0

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

10556

3899

36,9

6657

63,1

3187

30,2

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

H

6078

3737

61,5

2341

38,5

766

12,6

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

1256

279

22,2

977

77,8

421

33,5

Інформація та телекомунікації

J

830

830

100

498

60,0

Фінансова та страхова діяльність

K

149

149

100

73

49,0

Операції з нерухомим майном

L

2071

к

к

к

К

1317

63,6

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

1413

231

16,3

1182

83,7

805

57,0

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

1795

429

23,9

1366

76,1

587

32,7

Освіта

P

343

к

к

к

К

115

33,5

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

Q

4041

3030

75,0

1011

25,0

95

2,4

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

253

253

100

70

27,7

Надання інших видів послуг

S

269

269

100

173

64,3

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.
к Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.