Кількість зайнятих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2017 році

Архів за 2011 рік | 2012 рік | 2013 рік | 2014 рік | 2015 рік | 2016 рік

Кількість зайнятих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності
з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2017 році1

 

Код за КВЕД-2010

Усього, осіб

У тому числі

великі
підприємства

середні
підприємства

малі
підприємства

з них

мікропідприємства

осіб

у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного виду діяльності

осіб

у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного
виду
діяльності

осіб

у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного виду діяльності

осіб

у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного виду діяльності

Усього
 
83501

2

2

2

2

36706

44,0

16913

20,3

Сільське, лісове та рибне господарство

A

23803

12509

52,6

11294

47,4

5620

23,6

Промисловість

B+C+D+E

29331

2

2

2

2

5882

20,1

2143

7,3

Будівництво

F

3112

847

27,2

2265

72,8

1124

36,1

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

10964

4482

40,9

6482

59,1

3100

28,3

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

H

6332

3839

60,6

2493

39,4

771

12,2

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

1272

286

22,5

986

77,5

395

31,1

Інформація та телекомунікації

J

833

2

2

2

2

418

50,2

Фінансова та страхова діяльність

K

164

2

2

2

2

79

48,2

Операції з нерухомим майном

L

2385

2

2

2

 …2

1430

60,0

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

1337

239

17,9

1098

82,1

682

51,0

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

1574

217

13,8

1357

86,2

569

36,1

Освіта

P

353

2

2

2

2

113

32,0

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

Q

1534

434

28,3

1100

71,7

213

13,9

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

193

193

100,0

97

50,3

Надання інших видів послуг

S

314

314

100,0

159

50,6

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.
2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.