Кількість зайнятих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2020 році

Архів за 2011 рік | 2012 рік | 2013 рік | 2014 рік | 2015 рік | 2016 рік | 2017 рік | 2018 рік | 2019 рік 

 

Кількість зайнятих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності
з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2020 році1

 

Код за КВЕД-2010

Усього, осіб

У тому числі

великі
підприємства

середні
підприємства

малі
підприємства

з них

мікропідприємства

осіб

у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного виду діяльності

осіб

у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного виду діяльності

осіб

у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного виду діяльності

осіб

у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного виду діяльності

Усього
 
92570

к

к

к

к

35497

38,4

15516

16,8

Сільське, лісове та рибне господарство

A

21273

10584

49,8

10689

50,2

4857

22,8

Промисловість

B+C+D+E

25970

к

к

к

к

5367

20,7

2006

7,7

Будівництво

F

3040

930

30,6

2110

69,4

1028

33,8

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

9226

3271

35,5

5955

64,5

2777

30,1

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

H

6314

3661

58,0

2653

42,0

868

13,7

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

1040

к

к

к

к

396

38,1

Інформація та телекомунікації

J

795

к

к

к

к

444

55,8

Фінансова та страхова діяльність

K

138

138

100,0

78

56,5

Операції з нерухомим майном

L

1828

к

к

к

к

1183

64,7

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

1427

к

к

к

к

799

56,0

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

1949

506

26,0

1443

74,0

572

29,3

Освіта

P

254

254

100,0

70

27,6

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

Q

18622

16971

91,1

1651

8,9

168

0,9

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

294

294

100,0

112

38,1

Надання інших видів послуг

S

400

к

к

к

к

158

39,5

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.
к Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації (первинне та вторинне блокування вразливих значень).