Кількість зайнятих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2018 році

Архів за 2011 рік | 2012 рік | 2013 рік | 2014 рік | 2015 рік | 2016 рік | 2017 рік

 

Кількість зайнятих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності
з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2018 році1

 

Код за КВЕД-2010

Усього, осіб

У тому числі

великі
підприємства

середні
підприємства

малі
підприємства

з них

мікропідприємства

осіб

у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного виду діяльності

осіб

у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного
виду
діяльності

осіб

у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного виду діяльності

осіб

у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного виду діяльності

Усього
 
84194

3971

4,7

44591

53,0

35632

42,3

16532

19,6

Сільське, лісове та рибне господарство

A

23298

12545

53,8

10753

46,2

5477

23,5

Промисловість

B+C+D+E

28467

3971

14,0

19057

66,9

5439

19,1

2002

7,0

Будівництво

F

3244

958

29,5

2286

70,5

1001

30,9

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

10548

4022

38,1

6526

61,9

3138

29,7

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

H

6187

3777

61,0

2410

39,0

764

12,3

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

1258

279

22,2

979

77,8

423

33,6

Інформація та телекомунікації

J

830

830

100

498

60,0

Фінансова та страхова діяльність

K

149

149

100

73

49,0

Операції з нерухомим майном

L

2094

2

2

2

2

1320

63,0

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

1461

231

15,8

1230

84,2

825

56,5

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

1773

429

24,2

1344

75,8

579

32,7

Освіта

P

343

2

2

2

2

115

33,5

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

Q

4041

3030

75,0

1011

25,0

95

2,4

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

253

253

100,0

70

27,7

Надання інших видів послуг

S

248

248

100,0

152

61,3

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.
2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.