Кількість зайнятих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2019 році

Архів за 2011 рік | 2012 рік | 2013 рік | 2014 рік | 2015 рік | 2016 рік | 2017 рік | 2018 рік

 

Кількість зайнятих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності
з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2019 році1

 

Код за
КВЕД-
2010

Усього,
осіб

У тому числі

великі
підприємства

середні
підприємства

малі
підприємства

з них

мікропідприємства

осіб

у % до
загальної
кількості
зайнятих
працівників
відповідного
виду
діяльності

осіб

у % до
загальної
кількості
зайнятих
працівників
відповідного
виду
діяльності

осіб

у % до
загальної
кількості
зайнятих
працівників
відповідного
виду
діяльності

осіб

у % до
загальної
кількості
зайнятих
працівників
відповідного
виду
діяльності

Усього

 

88541

3748

4,2

48491

54,8

36302

41,0

18737

21,2

Сільське, лісове та рибне господарство

A

21333

11142

52,2

10191

47,8

4991

23,4

Промисловість

B+C+D+E

27042

3748

13,9

17835

65,9

5459

20,2

2001

7,4

Будівництво

F

3443

1061

30,8

2382

69,2

1431

41,6

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

10441

3488

33,4

6953

66,6

4102

39,3

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

H

6140

3652

59,5

2488

40,5

1350

22,0

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

1369

270

19,7

1099

80,3

520

38,0

Інформація та телекомунікації

J

807

807

100,0

508

62,9

Фінансова та страхова діяльність

K

124

124

100,0

59

47,6

Операції з нерухомим майном

L

2296

к

к

к

к

1581

68,9

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

1386

к

к

к

к

836

60,3

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

2142

430

20,1

1712

79,9

718

33,5

Освіта

P

270

270

100,0

71

26,3

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

Q

11236

10220

91,0

1016

9,0

312

2,8

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

267

267

100,0

113

42,3

Надання інших видів послуг

S

245

245

100,0

144

58,8

к Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.
1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.