Економічна статистика / Економічна діяльність / Діяльність підприємств

Кількість підприємств за їх розмірами за видами економічної діяльності у 2016 році
Кількість зайнятих працівників на підприємствах за їх розмірами за видами екон. діяльності у 2016 році
Кількість найманих працівників на підприємствах за їх розмірами за видами екон. діял-сті у 2016 році
Витрати на оплату праці на підприємствах за їх розмірами за видами економічної діяльності у 2016 році
Обсяги реаліз.продукції (робіт,послуг) підприємств за їх розмірами за видами екон.діял-сті у 2016 році
Основні показники діяльності підприємств по містах обласного значення та районах у 2016 році
Методологічні пояснення
Фінансові результати підприємств до оподаткування за видами економічної діяльності за 2016 рік
Фінансові результати підприємств до оподаткування за видами промислової діяльності за 2016 рік
Фінансові результати підприємств до оподаткування по містах обласного значення та районах за 2016 рік
Фінансові результати до оподаткування підприємств за їх розмірами за видами економічної діяльності за 2016 рік
Фін. результати великих та середніх підпр-в до оподаткув. за видами екон.діяльності (щокварт. інф.)
Фін. результати великих та середніх підпр-в до оподаткування за видами пром. діяльн. (щокварт. інф.)
Рентабельність операційної діяльності підприємств за видами економічної діяльності за 2016 рік
Рентабельність операційної діяльності підприємств за видами промислової діяльності за 2016 рік
Рентабельність операційної діяльності великих та середніх підпр-в за видами екон. д.(щокварт. інф.)
Рентабельність операційної діяльності великих та середніх підпр-в за видами пром. д.(щокварт. інф.)
Показники балансу підприємств за видами економічної діяльності (річна інформація)
Методологічні пояснення