Обсяг продажу і запаси товарів (продукції) на підприємствах оптової торгівлі у 2021 році

Архів за 2020 рік

 

Обсяг продажу і запаси товарів (продукції) на підприємствах оптової торгівлі
у 2021 році

 

Січень–
березень
2021р.

Січень– червень 2021р. 

Оптовий товарооборот (без ПДВ), млн.грн

2451,2

5749,3

   продовольчі товари

535,6

 1258,9

   непродовольчі товари

1915,7

 4490,4

Питома вага в оптовому товарообороті, %

 

 

   продовольчі товари

21,8

 21,9

   непродовольчі товари

78,2

78,1

Частка продажу товарів, що вироблені на
 території України, %

49,9

51,2

   продовольчі товари

91,0

91,5

   непродовольчі товари

38,4

 39,9

Питома вага продажу товарів іншим підприємствам оптової торгівлі, %

44,5

 45,0

   продовольчі товари

37,3

 37,3

   непродовольчі товари

46,5

47,2

Запаси товарів на кінець звітного кварталу
(без ПДВ), млн.грн

3142,6

3179,4

   продовольчі товари

320,8

372,6

   непродовольчі товари

2821,8

2806,8