Структура оптового товарообороту підприємств оптової торгівлі (щоквартальна інформація)

Архів за 2013 рік | 2014 рік | 2015 рік | 2016 рік | 2017 рік

Структура оптового товарообороту підприємств оптової торгівлі
за І квартал 2018 року

 

І квартал 2018р.

Оптовий товарооборот – усього (без ПДВ і
акцизу), млн.грн

2264,0

у тому числі

 

продовольчі товари

739,5

непродовольчі товари

1524,5

Питома вага в оптовому товарообороті, %

 

у тому числі

 

продовольчі товари

32,7

непродовольчі товари

67,3

Питома вага продажу товарів, що вироблені на
території України, %

60,0

у тому числі

 

продовольчі товари

92,5

непродовольчі товари

44,3