Кількість зареєстрованих юридичних осіб за організаційно-правовими формами господарювання з розподілом за ознакою статі керівника

 

Кількість зареєстрованих юридичних осіб за організаційно-правовими формами господарювання з розподілом за ознакою статі керівника

(на 01 січня 2022 року)

Назва організаційно-правової форми господарювання згідно з КОПФГ

Загальна
кількість
юридичних
осіб

Юридичні особи, керівниками яких є

чоловіки

жінки

кількість

частка, у %
до загальної
кількості

кількість

частка, у
% до
загальної
кількості

Херсонська область

29574

20011

67,7

9563

32,3

з них 

 

 

 

 

 

Фермерське господарство

2623

2051

78,2

572

21,8

Приватне підприємство

5646

4225

74,8

1421

25,2

Колективне підприємство 

284

221

77,8

63

22,2

Державне підприємство

71

56

78,9

15

21,1

Комунальне підприємство

579

362

62,5

217

37,5

Дочірнє підприємство

280

214

76,4

66

23,6

Іноземне підприємство

1

1

100,0

0

0,0

Підприємство об'єднання  громадян
(релігійної організації, профспілки)

60

52

86,7

8

13,3

Підприємство споживчої кооперації

33

17

51,5

16

48,5

Орендне підприємство

5

4

80,0

1

20,0

Сімейне підприємство

2

2

100,0

0

0,0

Спільне підприємство

18

15

83,3

3

16,7

Акціонерне товариство

158

130

82,3

28

17,7

Відкрите акціонерне товариство

38

30

78,9

8

21,1

Закрите акціонерне товариство

51

43

84,3

8

15,7

Державна акціонерна компанія (товариство)

1

1

100,0

0

0,0

Товариство з обмеженою відповідальністю

9513

7262

76,3

2251

23,7

Товариство з додатковою відповідальністю

24

21

87,5

3

12,5

Повне товариство

33

25

75,8

8

24,2

Командитне товариство

9

8

88,9

1

11,1

Адвокатське об'єднання

18

13

72,2

5

27,8

Адвокатське бюро

51

27

52,9

24

47,1

Кооперативи

1

1

100,0

0

0,0

Виробничий кооператив 

48

40

83,3

8

16,7

Обслуговуючий кооператив 

366

231

63,1

135

36,9

Житлово-будівельний кооператив 

38

18

47,4

20

52,6

Гаражний кооператив 

22

19

86,4

3

13,6

Споживчий кооператив 

41

21

51,2

20

48,8

Споживче товариство 

99

35

35,4

64

64,6

Сільськогосподарський виробничий
кооператив

25

21

84,0

4

16,0

Сільськогосподарський обслуговуючий
кооператив

65

41

63,1

24

36,9

Сільськогосподарський кооператив 

1

1

100,0

0

0,0

Організації (установи, заклади)

2

2

100,0

0

0,0

Орган державної влади 

245

100

40,8

145

59,2

Судова система 

17

9

52,9

8

47,1

Орган місцевого самоврядування 

443

232

52,4

211

47,6

Державна організація (установа, заклад) 

339

161

47,5

178

52,5

Комунальна організація (установа, заклад) 

1796

313

17,4

1483

82,6

Приватна організація (установа, заклад)

24

11

45,8

13

54,2

Організація (установа, заклад) об'єднання громадян (релігійної організації, профспілки, споживчої кооперації тощо)

49

35

71,4

14

28,6

Організація орендарів

3

3

100,0

0

0,0

Асоціація 

57

42

73,7

15

26,3

Корпорація

4

4

100,0

0

0,0

Консорціум

2

2

100,0

0

0,0

Концерн 

3

3

100,0

0

0,0

Спілка споживчих товариств

14

6

42,9

8

57,1

Інші об'єднання юридичних осіб 

30

23

76,7

7

23,3

Органи адвокатського самоврядування 

2

0

0,0

2

100,0

Політична партія 

482

350

72,6

132

27,4

Громадська організація

2116

1463

69,1

653

30,9

Громадська спілка  

45

34

75,6

11

24,4

Релігійна організація 

642

607

94,5

35

5,5

Профспілка 

606

182

30,0

424

70,0

Об'єднання профспілок 

6

2

33,3

4

66,7

Творча спілка (інша професійна організація) 

7

6

85,7

1

14,3

Благодійна організація 

357

197

55,2

160

44,8

Організація роботодавців  

15

13

86,7

2

13,3

Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку

1453

555

38,2

898

61,8

Орган самоорганізації населення  

32

9

28,1

23

71,9

Товарна біржа 

22

18

81,8

4

18,2

Кредитна спілка

18

12

66,7

6

33,3

Недержавний пенсійний фонд 

1

1

100,0

0

0,0

Садівниче товариство 

138

89

64,5

49

35,5

Інші організаційно-правові форми 

399

319

79,9

80

20,1