Джерела фінансування інноваційної діяльності (2000-2019рр.)

Джерела фінансування інноваційної діяльності промислових підприємств 1,2,3

(тис.грн)

 

Загальна сума витрат

У тому числі за рахунок коштів

власних

вітчизняних
інвесторів

іноземних
інвесторів

інші джерела

2007

138774,4

131535,2

444,0

2008

79371,3

73664,5

910,7

3702,1

2009

90048,2

81374,2

8674,0

2010

49469,9

48941,2

528,7

2011

80122,9

78010,7

1313,7

798,5

2012

154584,6

152817,4

1767,2

2013

161367,6

154923,5

6407,1

37,0

2014

90461,7

77753,1

570,2

3576,2

8562,2

2015

70130,5

60900,5

1800,0

7430,0

2017

56149,7

56149,7

2019

83859,0

83397,0

462,0

1 Дані за 2007–2014 роки наведені по юридичних особах та їх відокремлених підрозділах, які здійснювали промислову діяльність.
2 Дані за 2015–2019 роки наведені по юридичних особах, які здійснювали промислову діяльність, із середньою кількістю працівників 50 осіб і більше.
3 Періодичність проведення державного статистичного спостереження щодо інноваційної діяльності промислового підприємства змінена з "річної" на "один раз на два роки", починаючи з 2015 року.