Впровадження інновацій на промислових підприємствах (2000 - 2019рр)

Впровадження інновацій на промислових підприємствах 1,2,3

 

Питома вага
підприємств, що
впроваджували
інновації, %

Кількість
впроваджених
нових
технологічних
процесів, одиниць

у т.ч.
маловідходних,
ресурсо-
зберігаючих

Кількість
найменувань
впроваджених
інноваційних
видів продукції,одиниць

у т.ч. нових
видів машин,
устатковання,
приладів,
апаратів

Питома вага
реалізованої
інноваційної
продукції вобсязі
промислової, %

2007

10,8

22

3

33

6

4,5

2008

9,1

61

18

95

30

4,2

2009

8,7

18

9

112

13

3,6

2010

11,3

17

5

71

22

6,2

2011

11,9

78

1

146

49

4,9

2012

12,3

37

34

95

32

5,6

2013

13,3

121

103

157

36

4,0

2014

10,8

181

97

153

17

5,4

2015

  20,7

25

12

41

12

1,4

2017

15,5

24

12

80

5

5,5

2019

13,3

13

5

83

14

2,3

1 Дані за 2007–2014 роки наведені по юридичних особах та їх відокремлених підрозділах, які здійснювали промислову діяльність.
2 Дані за 2015–2019 роки наведені по юридичних особах, які здійснювали промислову діяльність, із середньою кількістю працівників 50 осіб і більше.
3 Періодичність проведення державного статистичного спостереження щодо інноваційної діяльності промислового підприємства змінена з "річної" на "один раз на два роки", починаючи з 2015 року.