Інноваційна активність промислових підприємств (2000-2019рр.)

Інноваційна активність промислових підприємств1,2,3

 

Питома вага
підприємств, що займалися
інноваціями

Загальна
сума
витрат

У тому числі за напрямами

дослідження
і розробки

у тому числі

придбання
інших
зовнішніх
знань

придбання
машин,
обладнання та
програмного
забезпечення

інші
витрати

внутрішні
НДР

зовнішні
НДР

%

тис.грн

2007

13,6

138774,4

10751,3

7096,9

3654,4

51,1

65733,1

62238,9

2008

12,7

79371,3

8200,2

5717,6

2482,6

77,5

43616,6

27477,0

2009

12,2

90048,2

5580,3

2177,4

3402,9

61675,0

22792,9

2010

17,7

49469,9

10156,9

6280,4

3876,5

8,0

25007,9

14297,1

2011

26,5

80122,9

9825,3

7541,1

2284,2

3,9

28654,1

41639,6

2012

26,1

154584,6

12432,5

10065,4

2367,1

1,0

49435,1

92716,0

2013

23,6

161367,6

7180,6

6474,0

706,6

25,5

136597,3

17564,2

2014

24,2

90461,7

11315,3

6076,8

5238,5

674,0

77231,9

1240,5

2015

20,7

70130,5

4104,6

3953,8

150,8

65957,8

68,1

2017

15,5

56149,7

2821,4

2821,4

879,1

48093,4

4355,8

2019

13,3

83859,0

5897,7

5897,7

438,8

22697,9

54824,6

1 Дані за 2007–2014 роки наведені по юридичних особах та їх відокремлених підрозділах, які здійснювали промислову діяльність.
2 Дані за 2015–2019 роки наведені по юридичних особах, які здійснювали промислову діяльність, із середньою кількістю працівників 50 осіб і більше.
3 Періодичність проведення державного статистичного спостереження щодо інноваційної діяльності промислового підприємства змінена з "річної" на "один раз на два роки", починаючи з 2015 року.