Прямі інвестиції (акціонерний капітал) в економіці регіону за видами економічної діяльності (2010–2018)

Прямі інвестиції (акціонерний капітал)1 в економіці регіону за видами економічної діяльності (2010–2018)

(тис.дол США)

 

Обсяги на 1 січня

На 31 грудня
20182

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Усього

179567,6

185538,7

188569,0

251489,1

275191,4

208243,2

210953,3

201302,0

218505,1

204187,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сільське, лісове та рибне господарство

20188,9

24622,0

24008,7

20613,5

15902,3

23645,4

21973,9

21299,5

15757,3

8461,5

Промисловість

87851,6

59497,2

65927,1

126916,0

148714,3

123227,1

134943,4

130472,0

151279,7

149142,0

добувна промисловість і розроблення кар'єрів

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

переробна промисловість

83669,0

55778,4

61931,6

126072,8

147809,1

122605,2

107440,8

106251,6

127568,1

127499,7

постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

3562,6

3583,8

3860,9

711,1

683,5

483,6

27411,8

24163,8

23656,8

21586,8

водопостачання; каналізація, поводження з відходами

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Будівництво

16591,4

19299,5

5846,0

7436,5

7493,5

6853,3

5947,6

5956,9

5920,6

5933,9

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

20375,9

51763,7

45213,9

18883,3

18716,2

7108,0

6128,3

4814,6

4795,4

5134,5

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

9474,6

6497,6

20111,9

19803,9

25376,3

12467,3

19861,8

19536,1

18957,0

13394,5

Тимчасове розміщування й організація харчування

348,9

18,2

15,0

834,6

4551,5

2691,5

2775,0

2639,9

2799,2

2749,8

Інформація та телекомунікації

313,1

344,3

1668,0

28,8

28,5

39,0

34,5

8,3

3

3

Фінансова та страхова діяльність

3,5

1,9

1,8

3

3

3

3

3

3

3

Операції з нерухомим майном

11791,3

11282,7

13299,9

8116,6

43884,7

30323,6

17576,9

14957,3

17269,6

17462,8

Професійна, наукова та технічна діяльність

230,0

232,2

593,0

984,9

1341,0

1076,8

666,2

656,7

790,3

1035,3

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

8656,6

8011,9

7988,3

44027,7

8848,6

509,9

824,1

756,9

710,5

645,8

Державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування

Освіта

3

3

3

3

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

1663,6

1557,4

1551,9

1463,7

54,5

84,0

79,2

78,2

77,9

78,0

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

351,2

353,5

3

3

3

3

Надання інших видів послуг

3

3

3

3

3

3

3

1 Дані щодо прямих інвестицій в області станом на 01 січня 2017 року оновлені (див. Методологічні пояснення).
2 Дані на 31.12.2018 є попередніми.
3 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.