Прямі інвестиції (акціонерний капітал) в області за видами економічної діяльності (щоквартальна інформація)

Архів за 2017 рік | 2018 рік| 2019 рік

 

Прямі інвестиції (акціонерний капітал) в області
за видами економічної діяльності
у 2019 році

 

Обсяги інвестицій на

01.01.2019

31.12.2019

тис.дол.
США

у % до
загального
підсумку

тис.дол.
США

у % до
загального
підсумку

Усього

204837,6

100,0

245404,2

100,0

Сільське, лісове та рибне господарство

8395,5

4,1

12494,2

5,1

Промисловість

149338,1

72,9

181964,0

74,1

добувна промисловість і розроблення кар'єрів

к

к

к

к

переробна промисловість

127152,0

62,1

144145,9

58,7

постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

22130,7

10,8

37752,0

15,4

водопостачання; каналізація, поводження з
відходами

к

к

к

к

Будівництво

5933,9

2,9

6005,8

2,4

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт
автотранспортних засобів і мотоциклів

14311,0

7,0

14932,9

6,1

Транспорт, складське господарство,  поштова та
кур'єрська діяльність

14656,2

7,2

15976,0

6,5

Тимчасове розміщування й організація харчування

2552,3

1,2

2622,7

1,1

Інформація та телекомунікації

к

к

к

к

Фінансова та страхова діяльність

Операції з нерухомим майном

7772,3

3,8

8053,6

3,3

Професійна, наукова та технічна діяльність

1033,1

0,5

2503,1

1,0

Діяльність у сфері адміністративного та
допоміжного обслуговування

645,8

0,3

647,1

0,3

Державне управління й оборона; обов’язкове
соціальне страхування

Освіта

Охорона здоров'я та надання соціальної
допомоги

78,0

0,0

79,0

0,0

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок