Прямі інвестиції (акціонерний капітал) в області за видами економічної діяльності (щоквартальна інформація)

Архів за 2017 рік | 2018 рік| 2019 рік

 

Прямі інвестиції (акціонерний капітал) в області
за видами економічної діяльності
у січні–вересні 2019 року

 

Обсяги інвестицій на

01.01.2019

01.10.2019

тис.дол.
США

у % до
загального
підсумку

тис.дол.
США

у % до
загального
підсумку

Усього

204794,7

100,0

246859,9

100,0

 

 

 

 

 

Сільське, лісове та рибне господарство

8469,2

4,1

12770,8

5,2

Промисловість

149217,8

72,9

183002,0

74,1

добувна промисловість і розроблення кар'єрів

к

к

к

к

переробна промисловість

127152,0

62,1

145006,1

58,7

постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

22010,4

10,7

37928,4

15,4

водопостачання; каналізація, поводження з відходами

к

к

к

к

Будівництво

5933,9

2,9

6014,4

2,4

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

14311,0

7,0

14969,4

6,1

Транспорт, складське господарство,  поштова та кур'єрська діяльність

14656,2

7,2

16233,8

6,6

Тимчасове розміщування й організація харчування

2552,3

1,2

2621,8

1,1

Інформація та телекомунікації

к

к

к

к

Фінансова та страхова діяльність

Операції з нерухомим майном

7776,0

3,8

8087,0

3,3

Професійна, наукова та технічна діяльність

1033,1

0,5

2307,2

0,9

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

645,8

0,3

647,5

0,3

Державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування

Освіта

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

78,0

0,0

79,2

0,0

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

Надання інших видів послуг

к

к

к

к

к − дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.