Прямі інвестиції (акціонерний капітал) з країн світу в області за видами економічної діяльності (за найбільшими обсягами)

Архів за 2015 рік | 2016 рік | 2017 рік | 2018 рік| 2019 рік

 

Прямі інвестиції (акціонерний капітал)
з країн світу1 в області за видами економічної діяльності
(за найбільшими обсягами) у січні–вересні 2019 року

(тис.дол. США)

 

Обсяги інвестицій на

01.01.2019

01.10.2019

Кіпр

122368,9

146130,6

Сільське, лісове та рибне господарство

5325,8

9013,0

Промисловість

92623,0

109991,4

добувна промисловість і розроблення кар'єрів

к

к

переробна промисловість

92282,5

109591,7

постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

311,9

367,0

водопостачання; каналізація, поводження з відходами

к

к

Будівництво

1519,1

1520,8

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

9032,6

9037,2

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

к

к

Тимчасове розміщування й організація харчування

337,1

468,4

Операції з нерухомим майном

382,8

437,9

Професійна, наукова та технічна діяльність

к

к

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

к

к

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

к

к

 

 

 

Беліз

21951,5

25056,6

Промисловість

к

к

переробна промисловість

к

к

постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

к

к

Будівництво

к

к

Операції з нерухомим майном

к

к

 

 

 

Австрія

к

к

Промисловість

к

к

переробна промисловість

к

к

Інформація та телекомунікації

к

к

 

 

 

Швеція

365,9

13230,4

Сільське, лісове та рибне господарство

к

к

Промисловість

41,1

12814,4

переробна промисловість

к

к

постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

к

к

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

к

к

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

к

к

Професійна, наукова та технічна діяльність

к

к

 

 

 

Канада

2455,0

8341,6

Промисловість

к

переробна промисловість

к

Операції з нерухомим майном

к

к

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

к

к

Туреччина

5672,4

6343,0

Сільське, лісове та рибне господарство

905,6

1020,3

Промисловість

3352,1

3680,5

переробна промисловість

к

к

водопостачання; каналізація, поводження з відходами

к

к

Будівництво

к

к

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

433,0

593,9

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

к

к

Тимчасове розміщування й організація харчування

к

к

Операції з нерухомим майном

418,9

479,4

Професійна, наукова та технічна діяльність

к

к

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

к

к

 

 

 

Велика Британія

10024,6

5485,4

Сільське, лісове та рибне господарство

к

к

Промисловість

к

к

переробна промисловість

к

к

Будівництво

к

к

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

к

к

Операції з нерухомим майном

к

к

Професійна, наукова та технічна діяльність

к

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

к

к

 

 

 

США

3048,4

3330,4

Сільське, лісове та рибне господарство

452,9

731,5

Промисловість

к

к

переробна промисловість

к

к

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

1999,5

2008,6

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

к

к

Операції з нерухомим майном

к

к

Надання інших видів послуг

к

к

 

 

 

Російська Федерація

3063,0

2858,3

Промисловість

308,7

119,1

переробна промисловість

308,7

119,1

Будівництво

к

к

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

к

к

Тимчасове розміщування й організація харчування

2178,7

2112,1

Інформація та телекомунікації

к

к

Операції з нерухомим майном

к

к

Професійна, наукова та технічна діяльність

86,0

98,5

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

к

к

 

 

 

Панама

2237,7

2560,4

Сільське, лісове та рибне господарство

к

к

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

к

к

Нідерланди

2129,6

2478,5

Промисловість

к

к

добувна промисловість і розроблення кар'єрів

к

к

постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

к

к

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

к

к

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

к

к

Професійна, наукова та технічна діяльність

к

к

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

к

к

1 Перелік країн визначено, зважаючи на найбільші обсяги інвестицій, що здійснені в область.
к − дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.