Прямі інвестиції (акціонерний капітал) з країн світу в області за видами економічної діяльності (за найбільшими обсягами)

Архів за 2015 рік | 2016 рік | 2017 рік | 2018 рік| 2019 рік

 

Прямі інвестиції (акціонерний капітал)
з країн світу1 в області за видами економічної діяльності
(за найбільшими обсягами) у 2019 році

(тис.дол. США)

 

Обсяги інвестицій на

01.01.2019

31.12.2019

 

 

 

Кіпр

122365,2

144994,4

Сільське, лісове та рибне господарство

5325,8

8826,9

Промисловість

92623,0

109332,0

добувна промисловість і розроблення кар'єрів

к

к

переробна промисловість

92282,5

108831,9

постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

311,9

468,1

водопостачання; каналізація, поводження з відходами

к

к

Будівництво

1519,1

1520,6

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і
мотоциклів

9032,6

9036,4

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

к

к

Тимчасове розміщування й організація харчування

337,1

458,6

Операції з нерухомим майном

379,1

424,7

Професійна, наукова та технічна діяльність

к

к

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

к

к

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

к

к

 

 

 

Беліз

21951,5

24548,6

Промисловість

к

к

переробна промисловість

к

к

постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

к

к

Будівництво

к

к

Операції з нерухомим майном

к

к

 

 

 

Австрія

к

к

Промисловість

к

к

переробна промисловість

к

к

Інформація та телекомунікації

к

к

 

 

 

Швеція

365,9

13355,9

Сільське, лісове та рибне господарство

к

к

Промисловість

41,1

12927,1

переробна промисловість

к

к

постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

к

к

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і
мотоциклів

к

к

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

к

к

Професійна, наукова та технічна діяльність

к

к

 

 

 

Канада

2455,0

8350,8

Промисловість

к

переробна промисловість

к

Операції з нерухомим майном

к

к

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

к

к

 

 

 

Туреччина

5672,4

6384,6

Сільське, лісове та рибне господарство

905,6

1001,6

Промисловість

3352,1

3761,1

переробна промисловість

к

к

водопостачання; каналізація, поводження з відходами

к

к

Будівництво

к

к

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

433,0

584,6

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська
діяльність

к

к

Тимчасове розміщування й організація харчування

к

к

Операції з нерухомим майном

418,9

469,4

Професійна, наукова та технічна діяльність

к

к

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

к

к

 

 

 

Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії

10024,6

5475,8

Сільське, лісове та рибне господарство

к

к

Промисловість

к

к

переробна промисловість

к

к

Будівництво

к

к

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і
мотоциклів

к

Операції з нерухомим майном

к

к

Професійна, наукова та технічна діяльність

к

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

к

к

 

 

 

США

3010,8

3271,0

Сільське, лісове та рибне господарство

415,3

717,6

Промисловість

к

переробна промисловість

к

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

1999,5

2007,1

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська
діяльність

к

к

Операції з нерухомим майном

к

к

Надання інших видів послуг

к

к

 

 

 

Російська Федерація

3063,0

2865,6

Промисловість

308,7

118,8

переробна промисловість

308,7

118,8

Будівництво

к

к

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і
мотоциклів

к

к

Тимчасове розміщування й організація харчування

2178,7

2123,6

Інформація та телекомунікації

к

к

Операції з нерухомим майном

к

к

Професійна, наукова та технічна діяльність

86,0

96,4

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

к

к

 

 

 

Панама

2237,7

2507,8

Сільське, лісове та рибне господарство

к

к

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і
мотоциклів

к

к

 

 

 

Нідерланди

2129,6

2471,7

Промисловість

к

к

добувна промисловість і розроблення кар'єрів

к

к

постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

к

к

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

к

к

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська
діяльність

к

к

Професійна, наукова та технічна діяльність

к

к

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного
обслуговування

к

к

1 Перелік країн визначено, зважаючи на найбільші обсяги інвестицій, що здійснені в регіон.
к – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.