Прямі інвестиції (акціонерний капітал та боргові інструменти) у Херсонській області

 

Архів за 2015 рік | 2016 рік | 2017 рік | 2018 рік| 2019 рік

  

Прямі інвестиції (акціонерний капітал та боргові інструменти)
 в області у 2019 році

 (тис.дол. США)

 

Усього

у тому числі з

країн
ЄС

інших
країн світу

Прямі інвестиції нерезидентів в області
(акціонерний капітал та боргові інструменти) на 01.01.2019

342787,5

298869,6

43917,9

Акціонерний капітал нерезидентів
на 01.01.2019

204837,6

163754,8

41082,8

Надійшло акціонерного капіталу нерезидентів

33886,2

32147,3

1738,9

Вибуло акціонерного капіталу нерезидентів

–524,0

–281,7

–242,3

Інші зміни вартості акціонерного капіталу нерезидентів (зміна вартості, утрати, перекласифікація інвестицій тощо)

7204,4

–1051,9

8256,3

з них
курсова різниця1

7206,5

3802,5

3404,0

Акціонерний капітал нерезидентів
на 31.12.2019

245404,2

194568,5

50835,7

Боргові інструменти (заборгованість за кредитами та позиками, зобов’язання за торговими кредитами та інші зобов’язання перед прямими інвесторами)

 

 

 

на 01.01.2019

137949,9

135114,8

2835,1

на 31.12.2019

242386,7

238607,1

3779,6

Прямі інвестиції нерезидентів в області
(акціонерний капітал та боргові інструменти) на 31.12.2019

487790,9

433175,6

54615,3

1 Статтею 2 Закону України "Про режим іноземного інвестування" визначено види іноземних інвестицій, зокрема, у вигляді іноземної валюти, що визначається конвертованою Національним банком України, та валюти України. Для забезпечення міжнародних порівнянь результати спостереження публікуються у доларах США. Унаслідок зміни курсу валюти відносно долара США упродовж звітного періоду виникає курсова різниця.