Прямі інвестиції (акціонерний капітал та боргові інструменти) у Херсонській області

 

Архів за 2015 рік | 2016 рік | 2017 рік | 2018 рік| 2019 рік

  

Прямі інвестиції (акціонерний капітал та боргові інструменти)
 в області у січні–вересні 2019 року1

(тис.дол. США)

 

Усього

у тому числі з

країн
ЄС

інших
країн світу

Прямі інвестиції нерезидентів в області
(акціонерний капітал та боргові нструменти) на 01.01.2019

342744,6

298753,0

43991,6

Акціонерний капітал нерезидентів
на 01.10.2019

204794,7

163638,2

41156,5

Надійшло акціонерного капіталу нерезидентів

33424,1

31810,0

1614,1

Вибуло акціонерного капіталу нерезидентів

–235,8

–0,4

–235,4

Інші зміни вартості акціонерного капіталу нерезидентів (зміна вартості, утрати, перекласифікація інвестицій тощо)

8876,9

–56,8

8933,7

з них курсова різниця2

8879,0

4797,6

4081,4

Акціонерний капітал нерезидентів
на 01.10.2019

246859,9

195391,0

51468,9

Боргові інструменти (заборгованість за кредитами та позиками, зобов’язання за торговими кредитами та інші зобов’язання перед прямими нвесторами)

 

 

 

на 01.01.2019

137949,9

135114,8

2835,1

на 01.10.2019

203780,7

199736,9

4043,8

Прямі інвестиції нерезидентів в області
(акціонерний капітал та боргові інструменти) на 01.10.2019

450640,6

395127,9

55512,7

1 Дані на 01.01.2019  є попередніми.
2 Статтею 2 Закону України "Про режим іноземного інвестування" визначено види іноземних інвестицій, зокрема, у вигляді іноземної валюти, що визначається конвертованою Національним банком України, та валюти України. Для забезпечення міжнародних порівнянь результати спостереження публікуються у доларах США. Унаслідок зміни курсу валюти відносно долара США упродовж звітного періоду виникає курсова різниця.