Товарна структура зовнішньої торгівлі Херсонської області у 2017 році

Архів за 2015 | 2016 рік

Товарна структура зовнішньої торгівлі  Херсонської області  у 2017 році

 

Експорт

Імпорт

вартість,
тис.дол.
США

у % до
2016р.

питома
вага у
загальному
обсязі, %

вартість,
тис.дол.
США

у % до
2016р.

питома
вага у
загальном
у обсязі,
%

Усього

289153,3

118,0

100,0

202392,6

119,4

100,0

I. Живі тварини; продукти
тваринного походження

14219,8

116,8

4,9

5091,3

193,2

2,5

II. Продукти рослинного
походження

106023,9

109,6

36,7

4585,7

123,3

2,3

III. Жири та олії тваринного
або рослинного походження

20529,0

105,3

7,1

84,6

627,6

0,0

IV. Готові харчові продукти

40736,9

103,5

14,1

6217,3

73,0

3,1

V. Мiнеральнi продукти

195,7

129,0

0,1

9239,6

63,3

4,6

VI. Продукцiя хiмiчної
та пов'язаних з нею галузей
промисловості

583,2

178,6

0,2

20826,5

115,6

10,3

VII. Полімерні матеріали,
пластмаси та вироби з них

3271,0

146,1

1,1

32913,8

99,5

16,3

VIII. Шкури необроблені,
шкіра вичищена

363,2

1783,3

0,1

55,7

179,2

0,0

IX. Деревина і вироби
з деревини

16040,6

99,0

5,5

2332,4

60,7

1,2

X. Маса з деревини або iнших
волокнистих целюлозних
матеріалів

3709,8

189,9

1,3

16807,9

107,0

8,3

ХI. Текстильні матеріали
та текстильні вироби 

2080,7

158,4

0,7

2672,1

130,1

1,3

XII. Взуття, головні убори,
парасольки

1,5

569,7

0,0

20,3

69,5

0,0

XIII. Вироби з каменю, гiпсу,
цементу

162,8

67,4

0,1

1440,4

60,5

0,7

XІV. Перли природні або
культивовані,  дорогоцінне
або напівдорогоцінне каміння

12,4

0,0

XV. Недорогоцінні метали
та вироби з них

36920,8

115,6

12,8

7479,4

82,8

3,7

XVI. Машини, обладнання
та механізми; електротехнічне обладнання

20729,7

114,0

7,2

78124,2

194,3

38,6

XVII. Засоби наземного
транспорту, літальні апарати,
плавучі засоби

22953,5

545,8

7,9

10689,6

97,3

5,3

XVIII. Прилади та апарати
оптичнi, фотографічні

19,2

24,7

0,0

832,1

99,1

0,4

XX. Рiзнi  промислові товари

150,4

288,8

0,1

2270,2

78,3

1,1

Товари, придбані в портах

206,5

93,2

0,1

Різне

461,5

139,4

0,2

490,6

75,7

0,2