Щоквартальні обсяги зовнішньої торгівлі послугами за видами Херсонської області у 2019 році

Архів за 2015 рік | 2016 рік| 2017 рік| 2018 рік

Щоквартальні обсяги зовнішньої торгівлі послугами за видами
по Херсонській області у 2019 році
(уточнені дані)

(тис.дол.США)

 

Експорт

Імпорт

рік

І кв.

ІІ кв.

ІІІ кв.

ІV кв.

рік

І кв.

ІІ кв.

ІІІ кв.

ІV кв.

Усього

39560,5

8388,7

9583,5

9742,3

11846,0

39983,9

9206,5

25004,9

2297,6

3474,9

у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Послуги з ремонту та технічного обслуговування, що не віднесені до інших категорій

8495,8

1213,9

1799,2

3097,2

2385,6

64,4

к

к

59,5

к

з них

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Капітальний ремонт транспортних засобів

1158,5

278,9

369,9

280,7

229,0

Поточний ремонт та технічне обслуговування транспортних засобів

7330,2

934,9

1428,7

280,7

4685,9

к

к

Транспортні послуги

25345,1

6149,8

6528,4

5365,9

7301,1

1819,6

550,9

498,7

393,3

376,8

з них

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Послуги морського транспорту

15038,0

3145,6

3851,7

3720,5

4320,3

730,3

299,7

232,9

136,8

61,0

Послуги річкового транспорту

1007,1

к

143,2

к

к

к

к

к

Послуги повітряного транспорту

к

к

к

к

к

Послуги залізничного транспорту

к

к

к

к

к

к

к

к

к

к

Послуги автомобільного транспорту

4810,3

2123,7

1524,9

450,8

711,0

к

к

к

к

к

Інші допоміжні та додаткові транспортні послуги

2850,9

424,7

654,5

739,0

1142,9

к

к

к

к

к

Послуги, пов’язані з подорожами

782,1

359,6

112,1

155,8

154,6

797,7

179,5

226,0

192,1

200,1

з них

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Послуги під час інших ділових подорожей

к

к

к

784,1

179,5

218,1

188,3

198,2

Послуги пов’язані з освітньою подорожжю

766,6

359,4

109,7

143,6

153,8

к

к

к

к

к

Послуги з будівництва

к

к

к

к

к

к

к

к

к

Послуги зі страхування

к

к

Послуги, пов’язані з фінансовою діяльністю

17346,7

182,8

17028,2

107,9

27,8

Роялті та інші послуги, пов’язані з використанням інтелектуальної власності

к

к

к

к

4515,1

к

2467,2

199,6

к

з них

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Послуги франшизи та використання торгової марки

к

к

к

к

4486,2

к

2467,2

199,6

к

Послуги у сфері телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні послуги

1110,9

105,2

191,1

276,1

538,4

613,5

97,6

67,0

5,8

443,0

   з них

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Комп’ютерні послуги

701,8

к

к

194,2

362,6

336,9

93,3

к

к

185,3

Ділові послуги

1850,4

208,6

357,7

316,4

967,7

14733,1

6399,5

4704,8

1290,0

2338,8

   з них

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Послуги дослідження та розробки

к

к

к

к

к

1382,1

77,0

к

к

1249,9

Професійні та консалтингові послуги

909,9

к

162,7

к

612,5

12028,4

5970,5

4313,1

843,7

901,1

Наукові та технічні послуги

733,9

к

130,6

209,9

294,3

1168,5

277,0

357,0

399,5

134,9

Інші ділові послуги

111,1

к

23,8

27,5

к

79,1

0,0

0,0

к

к

к-Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації