Кількість працівників, задіяних у виконанні наукових досліджень і розробок, які мають науковий ступінь

Кількість працівників¹, задіяних у виконанні наукових досліджень
 і розробок, які мають науковий ступінь, за 2010-2019 роки

 

Кількість працівників,
задіяних у виконанні
наукових досліджень і
розробок - усього, осіб

З них мають науковий ступінь

доктора наук

доктора філософії (кандидата наук)

осіб

у % до загальної
кількості працівників,
задіяних у виконанні
наукових досліджень і
розробок

осіб

у % до загальної
кількості працівників,
задіяних у виконанні
наукових досліджень і
розробок

2010

953

21

2,2

113

11,8

2011

774

21

2,7

96

12,4

2012

819

21

2,6

87

10,6

2013

707

16

2,3

87

12,3

2014

688

17

2,5

100

14,5

2015

482

13

2,7

91

18,9

2016

683

39

5,7

165

24,2

2017

732

48

6,6

191

26,1

2018

699

51

7,3

180

25,7

2019

557

39

7,0

152

27,3

1 Дані за 2010-2015 роки включають постійних та тимчасових працівників (сумісників та осіб, які працюють за договорами цивільно-правового характеру, включаючи науково-педагогічних працівників). Починаючи з 2016 року дані наведено без урахування науково-педагогічних працівників, які не виконували наукові дослідження і розробки