Витрати на виконання наукових досліджень і розробок власними силами організацій за видами робіт

Витрати на виконання наукових досліджень і розробок власними силами організацій за видами робіт

(тис.грн)

Рік

Обсяг витрат - усього

У тому числі на виконання

фундаментальних наукових досліджень

прикладних наукових досліджень

науково-технічних (експериментальних) розробок

20101

36091,0

13620,6

17382,2

5088,2

20111

40849,8

14150,9

19233,1

7465,8

20121

44731,8

11265,0

25759,8

7707,0

20131

42734,3

16113,0

20751,2

5870,1

20141

40464,3

15710,2

20725,9

4028,2

20151

36516,1

14536,8

21473,6

505,7

2016

48804,6

13689,1

33841,7

1273,8

1Дані за 2010-2015 роки перераховано без урахування витрат на виконання науково-технічних послуг.