Витрати на виконання наукових досліджень і розробок за видами робіт

Витрати на виконання наукових досліджень і розробок за видами робіт¹ за 2010-2019 роки

 

Витрати на
виконання
наукових
досліджень і
розробок –
усього, тис.грн

У тому числі на виконання

фундаментальних
наукових
досліджень

прикладних наукових
досліджень

науково-технічних
(експериментальних) розробок

тис.грн

у % до
загального
обсягу витрат
на виконання
наукових
досліджень і
розробок

тис.грн

у % до
загального
обсягу витрат
на виконання
наукових
досліджень і
розробок

тис.грн

у % до
загального
обсягу витрат
на виконання
наукових
досліджень і
розробок

2010

36091,0

13620,6

37,7

17382,2

48,2

5088,2

14,1

2011

40849,8

14150,9

34,6

19233,1

47,1

7465,8

18,3

2012

44731,8

11265,0

25,2

25759,8

57,6

7707,0

17,2

2013

42734,3

16113,0

37,7

20751,2

48,6

5870,1

13,7

2014

40464,3

15710,2

38,8

20725,9

51,2

4028,2

10,0

2015

36516,1

14536,8

39,8

21473,6

58,8

505,7

1,4

2016

48804,6

13689,1

28,1

33841,7

69,3

1273,8

2,6

2017

73601,9

21316,1

29,0

49007,7

66,6

3278,1

4,4

2018

81190,7

23554,3

29,0

53580,7

66,0

4055,7

5,0

2019

72220,1

15571,0

21,5

51039,1

70,7

5610,0

7,8

1Дані за 2010-2015 роки перераховано без урахування витрат на виконання науково-технічних послуг