Витрати на виконання наукових досліджень і розробок за видами робіт

Витрати на виконання наукових досліджень і розробок за видами робіт 1

(тис.грн)


Рік

Обсяг витрат –
усього

У тому числі на виконання

фундаментальних
наукових досліджень

прикладних наукових
досліджень

науково-технічних
(експериментальних)
розробок

2010

36091,0

13620,6

17382,2

5088,2

2011

40849,8

14150,9

19233,1

7465,8

2012

44731,8

11265,0

25759,8

7707,0

2013

42734,3

16113,0

20751,2

5870,1

2014

40464,3

15710,2

20725,9

4028,2

2015

36516,1

14536,8

21473,6

505,7

2016

48804,6

13689,1

33841,7

1273,8

2017

73601,9

21316,1

49007,7

3278,1

1  Дані щодо витрат на виконання НДР за 2010−2015 роки перераховано відповідно до нової методології організації та проведення державного статистичного спостереження "Здійснення наукових досліджень і розробок", яка запроваджена з 2016 року (без урахування витрат на виконання науково-технічних послуг).