Кількість працівників, задіяних у виконанні наукових досліджень і розробок, за категоріями персоналу

Кількість працівників 1, задіяних у виконанні наукових досліджень і розробок, за категоріями персоналу

(осіб)

Рік

Кількість працівників - усього

У тому числі

з них мають науковий ступінь

дослідники

техніки

допоміжний персонал

доктора наук

доктора філософії/ кандидата наук

2010

953

21

113

594

216

143

2011

774

21

96

513

154

107

2012

819

21

87

531

140

148

2013

707

16

87

470

146

91

2014

688

17

100

468

141

79

2015

482

13

91

331

94

57

20162

683

39

165

468

108

107

1 Постійні та тимчасові працівники, сумісники та особи, які працюють за договорами цивільно-правового характеру, включаючи науково-педагогічних працівників.
2 Без урахування науково-педагогічних працівників.