Кількість працівників, задіяних у виконанні наукових досліджень і розробок, за категоріями персоналу

Кількість працівників¹, задіяних у виконанні наукових досліджень
і розробок, за категоріями персоналу за 2010-2019

 

Кількість працівників,
задіяних у виконанні
наукових досліджень і
розробок - усього, осіб

У тому числі

дослідники

техніки

допоміжний персонал

осіб

у % до
загальної
кількості
працівників,
задіяних у
виконанні
наукових
досліджень і
розробок

осіб

у % до
загальної
кількості
працівників,
задіяних у
виконанні
наукових
досліджень і
розробок

осіб

у % до
загальної
кількості
працівників,
задіяних у
виконанні
наукових
досліджень і
розробок

2010

953

594

62,3

216

22,7

143

15,0

2011

774

513

66,3

154

19,9

107

13,8

2012

819

531

64,8

140

17,1

148

18,1

2013

707

470

66,5

146

20,6

91

12,9

2014

688

468

68,0

141

20,5

79

11,5

2015

482

331

68,7

94

19,5

57

11,8

2016

683

468

68,5

108

15,8

107

15,7

2017

732

509

69,5

84

11,5

139

19,0

2018

699

472

67,5

86

12,3

141

20,2

2019

557

348

62,5

74

13,3

135

24,2

1 Дані за 2010-2015 роки включають постійних та тимчасових працівників (сумісників та осіб, які працюють за договорами цивільно-правового характеру, включаючи науково-педагогічних працівників). Починаючи з 2016 року дані наведено без урахування науково-педагогічних працівників, які не виконували наукові дослідження і розробки