Джерела фінансування інноваційної діяльності (2000-2015рр.)

Джерела фінансування інноваційної діяльності

(тис.грн.)

 

Загальна сума витрат

У тому числі за рахунок коштів

власних

вітчизняних інвесторів

іноземних інвесторів

інші джерела

2000

14817,2

13122,6

995,0

699,6

2001

78966,6

32165,0

785,0

8715,2

37301,4

2002

51139,2

46147,2

4992,0

2003

17153,9

16957,9

196,0

2004

30569,6

29547,6

1022,0

2005

41451,4

40494,4

957,0

2006

63308,7

50474,6

12834,1

2007

138774,4

131535,2

444,0

2008

79371,3

73664,5

910,7

3702,1

2009

90048,2

81374,2

8674,0

2010

49469,9

48941,2

528,7

2011

80122,9

78010,7

1313,7

798,5

2012

154584,6

152817,4

1767,2

2013

161367,6

154923,5

6407,1

37,0

2014

90461,7

77753,1

570,2

3576,2

8562,2

2015

70130,5

60900,5

1800,0

7430,0