Джерела фінансування інноваційної діяльності (2000-2017рр.)

Джерела фінансування інноваційної діяльності промислових підприємств

(тис.грн)

 

Загальна сума витрат

У тому числі за рахунок коштів

власних

вітчизняних інвесторів

іноземних інвесторів

інші джерела

2007

138774,4

131535,2

444,0

2008

79371,3

73664,5

910,7

3702,1

2009

90048,2

81374,2

8674,0

2010

49469,9

48941,2

528,7

2011

80122,9

78010,7

1313,7

798,5

2012

154584,6

152817,4

1767,2

2013

161367,6

154923,5

6407,1

37,0

2014

90461,7

77753,1

570,2

3576,2

8562,2

20151

70130,5

60900,5

1800,0

7430,0

20172

56149,7

56149,7

1 Починаючи з 2015 року, безпосереднє порівняння даних  з аналогічними даними попередніх років є некоректним у зв’язку зі змінами в організації та проведенні державного статистичного спостереження щодо інноваційної діяльності промислового підприємства.
2 Періодичність проведення державного статистичного спостереження щодо інноваційної діяльності промислового підприємства змінена з "річної" на "один раз на два роки", починаючи з 2015 року.