Впровадження інновацій на промислових підприємствах (2000 - 2017рр)

Впровадження інновацій на промислових підприємствах

 

Питома вага підприємств, що впроваджували інновації1,
%

Кількість впроваджених нових технологічних процесів, одиниць

у т.ч. маловідходних, ресурсо-зберігаючих

Кількість найменувань впроваджених інноваційних видів продукції, одиниць

у т.ч. нових видів машин, устатковання, приладів, апаратів

Питома вага реалізованої інноваційної продукції в обсязі промислової2, %

2007

10,8

22

3

33

6

4,5

2008

9,1

61

18

95

30

4,2

2009

8,7

18

9

112

13

3,6

2010

11,3

17

5

71

22

6,2

2011

11,9

78

1

146

49

4,9

2012

12,3

37

34

95

32

5,6

2013

13,3

121

103

157

36

4,0

2014

10,8

181

97

153

17

5,4

2015

20,71

25

12

41

12

1,42

20173

15,5

24

12

80

5

5,5

1 Починаючи з 2015 року, безпосереднє порівняння даних  з аналогічними даними попередніх років є некоректним у зв’язку зі змінами в організації та проведенні державного статистичного спостереження щодо інноваційної діяльності промислового підприємства.  
2 З 2015р. – питома вага реалізованої інноваційної продукції в загальному обсязі реалізованої продукції промислових підприємств.
3 Періодичність проведення державного статистичного спостереження щодо інноваційної діяльності промислового підприємства змінена з "річної" на "один раз на два роки", починаючи з 2015 року.