Впровадження інновацій на промислових підприємствах (2000 - 2015рр)

Впровадження інновацій на промислових підприємствах

 

Питома вага підприємств, що впроваджували інновації, %

Впроваджено нових технологічних процесів, од

у т.ч. маловідходні, ресурсозберігаючі

Освоєно інноваційних видів продукції, од

з них нові види техніки

Питома вага реалізованої інноваційної продукції в обсязі промислової, %

2000

18,8

20

5

280

15

20,0

2001

16,9

116

4

262

22

8,5

2002

16,8

16

2

282

8

21,5

2003

13,3

16

6

114

12

7,5

2004

9,6

12

2

72

9

6,4

2005

8,7

10

2

62

6

4,9

2006

10,8

5

5

27

4

4,7

2007

10,8

22

3

33

6

4,5

2008

9,1

61

18

95

30

4,2

2009

8,7

18

9

112

13

3,6

2010

11,3

17

5

71

22

6,2

2011

11,9

78

1

146

49

4,9

2012

12,3

37

34

95

32

5,6

2013

13,3

121

103

157

36

4,0

2014

10,8

181

97

153

17

5,4

2015

20,71

25

12

41

12

1,42

1 У зв’язку зі змінами в організації та проведенні державного статистичного спостереження щодо інноваційної діяльності промислового підприємства безпосереднє порівняння даних за 2015р. з аналогічними даними попередніх років є некоректним.
2 З 2015р. – питома вага реалізованої інноваційної продукції в загальному обсязі реалізованої продукції промислових підприємств.