Інноваційна активність промислових підприємств (2000-2015рр.)

Інноваційна активність промислових підприємств

 

Питома вага підприємств, що займалися інноваціями

Загальна сума витрат

У тому числі за напрямами

дослід-ження і розробки1

з них

придбання нових технологій2

підготовка виробництва для впровадження інновацій3

придбання машин та  обладнання пов’язані з упровадженням інновацій 4

інші витрати

внутрішні НДР

зовнішні НДР

 

%

тис.грн.

2000

13,2

14817,2

1961,4

Х

Х

1702,9

9039,6

2113,3

2001

16,0

78966,6

4117,2

Х

Х

2423,2

36629,0

35797,2

2002

16,4

51139,2

5142,7

Х

Х

5180,6

23704,6

17111,3

2003

16,8

17153,9

3153,3

Х

Х

19,0

1752,9

4637,4

7591,3

2004

12,4

30569,6

3688,1

Х

Х

1,8

8421,0

13120,9

5337,8

2005

11,4

41451,4

3889,9

Х

Х

10329,9

13263,5

13968,1

2006

12,3

63308,7

21079,9

Х

Х

3,0

4142,1

2292,0

35791,7

2007

13,6

138774,4

10751,3

7096,9

3654,4

51,1

Х

65733,1

62238,9

2008

12,7

79371,3

8200,2

5717,6

2482,6

77,5

Х

43616,6

27477,0

2009

12,2

90048,2

5580,3

2177,4

3402,9

Х

61675,0

22792,9

2010

17,7

49469,9

10156,9

6280,4

3876,5

8,0

Х

25007,9

14297,1

2011

26,5

80122,9

9825,3

7541,1

2284,2

3,9

Х

28654,1

41639,6

2012

26,1

154584,6

12432,5

10065,4

2367,1

1,0

Х

49435,1

92716,0

2013

23,6

161367,6

7180,6

6474,0

706,6

25,5

Х

136597,3

17564,2

2014

24,2

90461,7

11315,3

6076,8

5238,5

77231,9

Х

674,0

1240,5

2015

20,75

70130,5

4104,6

3953,8

150,8

65957,8

Х

68,1

1 З 2007 року сума внутрішніх та зовнішніх НДР.
2З 2007 року придбання інших зовнішніх знань.
3 З 2007 року показник віднесено до інших витрат.
4 З 2007 року придбання машин обладнання та програмного забезпечення.
5 У зв’язку зі змінами в організації та проведенні державного спостереження щодо інноваційної діяльності промислового підприємства безпосереднє порівняння даних за 2015 рік з аналогічними даними попередніх років є некоректним.