Товарна структура зовнішньої торгівлі регіону (щомісячна інформація)

 

Архів за 2007 рік | 2008 рік | 2009 рік | 2010 рік | 2011 рік | 2012 рік | 2013 рік | 2014 рік | 2015 рік | 2016 рік | 2017 рік | 2018 рік

 

Товарна структура зовнішньої торгівлі області у 2018 році

 

Експорт

Імпорт

вартість,
тис.дол.
США

у % до
2017р.

питома
вага у
загальному
обсязі, %

вартість,
тис.дол.
США

у % до
2017р.

питома
вага у
загальному
бсязі, %

Усього

269929,2

93,4

100,0

328391,2

162,3

100,0

I. Живі тварини; продукти
тваринного походження

14525,7

102,2

5,4

6455,7

126,8

2,0

II. Продукти рослинного
походження

107800,1

101,7

39,9

3383,3

73,8

1,0

III. Жири та олії тваринного або
рослинного походження

12675,2

61,7

4,7

15,2

17,9

0,0

IV. Готові харчові продукти

39086,6

95,9

14,5

9389,7

151,0

2,9

V. Мiнеральнi продукти

121,3

62,0

0,0

9696,7

104,9

3,0

VI. Продукцiя хiмiчної та
пов'язаних з нею галузей
промисловості

525,0

90,0

0,2

26625,1

127,8

8,1

VII. Полімерні матеріали,
пластмаси та вироби з них

3717,5

113,7

1,4

28351,6

86,1

8,6

VIIІ. Шкури необроблені, шкіра
вичищена

306,9

84,5

0,1

144,8

259,9

0,0

IX. Деревина і вироби з деревини

17944,5

111,9

6,6

4439,3

190,3

1,4

X. Маса з деревини або iнших
волокнистих целюлозних
матеріалів

3691,0

99,5

1,4

18987,8

113,0

5,8

 ХI. Текстильні матеріали та
текстильні вироби 

1681,0

80,8

0,6

2637,7

98,7

0,8

XII.Взуття, головні убори,
парасольки

1512,5

7458,2

0,5

XIII. Вироби з каменю, гiпсу,
цементу

203,7

125,1

0,1

2536,7

176,1

0,8

XV. Недорогоцінні метали та
вироби з них

32454,2

87,9

12,0

15924,2

212,9

4,8

XVI. Машини, обладнання та
механізми; електротехнічне
обладнання

19572,2

94,4

7,3

174962,7

224,0

53,3

XVII. Засоби наземного
транспорту, літальні апарати,
плавучі засоби

15249,3

66,4

5,6

20253,6

189,5

6,2

XVIII. Прилади та апарати
оптичнi, фотографічні

46,8

244,0

0,0

768,2

92,3

0,2

XX. Різні промислові товари

67,6

44,9

0,0

1750,0

77,1

0,5

XXІ. Твори мистецтва

2,6

0,0

Товари, придбані в портах

95,0

46,0

0,0

Різне

260,5

56,4

0,1

458,9

93,5

0,1