Економічна статистика /  Навколишнє середовище

Викиди забруднюючих речовин та діоксиду вуглецю у атмосферне повітря (1990-2020 роки)
Викиди діоксиду сірки та діоксиду азоту в атмосферне повітря (1990-2020)
Викиди основних забруднюючих речовин, діоксиду вуглецю в атмосферне повітря від стаціонарних джерел викидів у 2020 році
Викиди забруднюючих речовин і парникових газів в атмосферне повітря від стаціонарних джерел викидів по містах обласного значення та районах у 2020 році
Викиди забруднюючих речовин і парникових газів, діоксиду вуглецю в атмосферне повітря від стаціонарних джерел викидів за видами економічної діяльності (секція за КВЕД) у 2020 році
Викиди забруднюючих речовин від стаціонарних джерел викидів в атмосферне повітря за категоріями джерел викидів у 2020 році
Утворення та поводження з відходами (1995-2020 роки)
Утворення та поводження з відходами І-ІІІ класів небезпеки за категоріями матеріалів у 2020 році
Утворення та поводження з відходами І-ІV класів небезпеки за категоріями матеріалів у 2020 році
Утворення відходів по містах обласного значення та районах у 2020 році
Утворення відходів за видами економічної діяльності та у домогосподарствах у 2020 році
Кількість установок для поводження з відходами, спеціально відведених місць та об’єктів видалення відходів у 2020 році
Капітальні інвестиції на охорону навколишнього природного середовища за видами природоохоронної діяльності (2006-2020 роки)
Витрати на охорону навколишнього природного середовища за видами природоохоронної діяльності у 2020 році
Витрати на охорону навколишнього природного середовища по містах обласного значення та районах у 2020 році
Витрати на охорону навколишнього природного середовища за видами економічної діяльності у 2020 році
Поточні витрати на охорону навколишнього природного середовища за видами природоохоронної діяльності ( 2006-2020)
Методологічні пояснення