Архів за 2016 рік | 2017 рік | 2018 рік| 2019 рік| 2020 рік

Кількість юридичних осіб за організаційними формами
на 1 липня 2020 року

 

Усього

Усього

29246

 у тому числі

 

 фермерське господарство

2549

 приватне підприємство

6059

 державне підприємство

73

 комунальне підприємство

583

 дочірнє підприємство

300

 іноземне підприємство

1

 підприємство об’єднання громадян (релігійної
організації, профспілки)

61

 підприємство споживчої кооперації

32

 акціонерні товариства

270

   з них

 

   публічне акціонерне товариство

18

   приватне акціонерне товариство

136

 товариство з обмеженою відповідальністю

8939

 товариство з додатковою відповідальністю

25

 повне товариство

39

 командитне товариство

10

 кооперативи

611

   з них

 

   виробничий

52

   обслуговуючий

357

   споживчий

42

   сільськогосподарський виробничий

25

   сільськогосподарський обслуговуючий

64

органи влади, організації (установи, заклади)

2882

   з них

 

   державна організація (установа, заклад)

343

   комунальна організація (установа, заклад)

1787

   приватна організація (установа, заклад)

23

   організація (установа,заклад) об’єднання громадян (релігійної організації, профспілки, споживчої кооперації тощо)

49

 асоціація

61

 корпорація

4

 консорціум

2

 концерн

3

 спілка споживчих товариств

14

 інші об’єднання юридичних осіб

32

 товарна біржна

23

 кредитна спілка

21

 споживче товариство

99

 недержавний пенсійний фонд

1

 політична партія

489

 громадська організація

2009

громадська спілка

40

 релігійна організація

624

 профспілка, об’єднання профспілки

608

 творча спілка (інша професійна організація)  

7

349

356

 об’єднання співвласників багатоквартирного будинку

1319

 орган самоорганізації населення

33

 відокремлені підрозділи без статусу юридичної особи

1450

 у тому числі

 

 філія (інший відокремлений підрозділ)

1392

 представництво

58

Додаткова інформація