До уваги користувачів

ПОВІДОМЛЕННЯ ДЛЯ КОРИСТУВАЧІВ

23.11.2018

Статистика фінансів підприємств

У рамках робіт щодо забезпечення користувачів статистичною інформацією відповідно до законодавства України та за результатами статистичного обстеження підприємств Херсонської області за фф.№1-підприємництво (річна), №1-підприємництво (коротка) (річна) повідомляємо, що працівниками відділу обробки даних статистики фінансів підприємств у 2018 році буде підготовлено статистичний збірник “Діяльність суб’єктів господарювання Херсонської області у 2017 році”.
У збірнику надана інформація щодо обсягів реалізованої продукції (робіт, послуг), кількості госпрозрахункових підприємств на 10 тис. осіб наявного населення, середньорічної кількості працюючих, витрат на персонал, активів, власного капіталу і зобов'язань підприємств, фінансових результатів та інше. Інформація розподілена за видами економічної діяльності та в розрізі районів за 2017р. у порівнянні з попередніми роками. В окремі розділи винесені показники щодо діяльності фізичних осіб-підприємців та співставлення з іншими областями України.

Термін видання: грудень

04.10.2018

З метою з’ясування задоволення наявною інформацією зі структурної статистики управління обробки даних структурної статистики та статистики фінансів підприємств проводить опитування користувачів. Термін опитування: жовтень-грудень 2018 року. Анкета опитування розміщена.

04.10.2018

Структурна статистика

У рамках робіт щодо забезпечення користувачів статистичною інформацією відповідно до законодавства України та за результатами статистичного обстеження підприємств Херсонської області за фф.№1-підприємництво (річна), №1-підприємництво (коротка) (річна) повідомляємо, що працівниками відділу обробки даних структурної статистики та ділової активності підприємств у 2018 році буде підготовлено статистичний збірникДіяльність підприємств-субєктів великого, середнього, малого та мікро-підприємництва Херсонської області у 2017 році”.
Збірник містить інформацію, що характеризує стан та тенденції розвитку підприємств-субєктів великого, середнього, малого та мікро-підприємництва області в 2017 році у порівнянні з попередніми роками. В збірнику подана інформація щодо кількості підприємств на 10 тис. осіб наявного населення, середньорічної кількості працюючих, витрат на персонал, обсягів реалізованої продукції (робіт, послуг) та фінансового стану підприємств. Дані наведено за видами економічної діяльності та в розрізі районів.

Термін видання: грудень

17.05.2018

У рамках робіт щодо забезпечення користувачів статистичною інформацією за результатами статистичних обстеження за ф.№10-ЗЕЗ та №13-ЗЕЗ у 2018 році буде підготовлено статистичний квартальний бюлетень "Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності Херсонської області", який містить оперативну інформацію про обсяги прямих інвестицій, які надійшли від нерезидентів в економіку області та внесені підприємствами-резидентами в економіку інших країн світу. Показники наведені в розрізі країн світу, видів економічної діяльності, по містах та районах області. Термін видання: щоквартально, І декада з двомісячним запізненням.

14.05.2018

Оприлюднення оновлених даних національних рахунків

Інформуємо, що 15.05.2018 Держстат оприлюднить результати позапланового перегляду даних національних рахунків, проведеного у зв'язку з переглядом даних платіжного балансу НБУ (про що повідомлялося 22.03.2018: http://www.ukrstat.gov.ua/Noviny/new2014/zmist/06_06.htm).
Зміни стосуватимуться зведених національних рахунків, рахунків інституційних секторів економіки, таблиць "витрати-випуск", складових ВВП за категоріями кінцевого використання, доходів та витрат населення.
Оновлені дані національних рахунків за 2015, 2016, 2017 роки будуть розміщені на веб-сайті Держстату в розділах:
- "Статистична інформація" / "Економічна статистика" / "Національні рахунки" / "Квартальні національні рахунки",  "Річні національні рахунки", "Таблиця  "витрати-випуск";
- "Багатогалузева статистична інформація" / "Регіональна статистика" / "Економічна статистика" / "Доходи та витрати населення".

06.04.2018

У рамках робіт щодо забезпечення користувачів статистичною інформацією за результатами статистичного обстеження за ф.№2-інвестиції (квартальна) у 2018 році буде підготовлено статистичний бюлетень«Капітальні інвестиції в Херсонській області», який містить оперативну інформацію про обсяги капітальних інвестицій, фактично освоєних у поточному році та в порівнянні з відповідним періодом попереднього року. Показники наведені в цілому по області, в розрізі міст і районів, видів економічної діяльності та за джерелами фінансування. Термін видання: щоквартально, ІІІ декада з місячним запізненням.

06.04.2018

У рамках робіт щодо забезпечення користувачів статистичною інформацією за результатами статистичного обстеження за ф.№2-буд (квартальна) «Звіт про прийнятий в експлуатацію закінчений будівництвом об’єкт» у 2018 році буде підготовлено статистичний бюлетень«Прийняття в експлуатацію житла в Херсонській області», який містить інформацію про будівництво житла в поточному році та в порівнянні з відповідним періодом попереднього року. Показники наведені в цілому по області, в розрізі міст і районів. Термін видання: щоквартально, І декада з двомісячним запізненням.

22.03.2018

Щодо врахування в національних рахунках зміни показників платіжного балансу

Для складання національних рахунків, зокрема валового внутрішнього продукту (ВВП), Держстат використовує гармонізовані на рівні методології дані платіжного балансу, які розробляє Національний банк України (НБУ).
У зв’язку зі зміною методики оцінки обсягів приватних переказів НБУ здійснив позаплановий перегляд даних платіжного балансу за 2015, 2016, 2017 роки, про що повідомив 21.03.2018 на своєму веб-сайті у розділі "Новини" (https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=66326691&cat_id=55838).
Звертаємо увагу, що наразі Держстат для збереження зіставності рядів даних оприлюднює показники національних рахунків, розраховані на основі даних платіжного балансу, обчисленого НБУ за старою методикою.
Водночас найближчим часом Держстат оприлюднить переглянуті з урахуванням змін у платіжному балансі дані національних рахунків та ВВП за 2015, 2016, 2017 роки, про що користувачі будуть повідомлені додатково.

21.02.2018

Інформуємо, що внесено зміни до Класифікації країн світу (КС) та Класифікації валют (КВ), зокрема змінено їх назви, відповідно, на Статистична класифікація країн світу (СККС) та Статистична класифікація валют (СКВ).

25.01.2018

 Звертаємо увагу!

Починаючі з січня 2018 року,  до переліку статистичної інформації додано таблиці «Кількість, робочий час та оплата штатних працівників за видами економічної діяльності у 2018 році» (інформація буде викладатись помісячно починаючи з лютого 2018 року) та «Кількість, відпрацьований час та середньомісячна заробітна плата штатних працівників по містах та районах»(інформація буде викладатись щоквартально).