До уваги користувачів

07.11.2017

Структурна статистика


У рамках робіт щодо забезпечення користувачів статистичною інформацією відповідно до законодавства України та за результатами статистичного обстеження підприємств Херсонської області за фф.№1-підприємництво (річна), №1-підприємництво (коротка) (річна) повідомляємо, що працівниками відділу обробки даних статистики фінансів підприємств у 2017 році буде підготовлено статистичний збірник “Діяльність суб’єктів господарювання Херсонської області у 2016 році”.
У збірнику надана інформація щодо обсягів реалізованої продукції (робіт, послуг),  кількості госпрозрахункових підприємств на 10 тис. осіб наявного населення, середньорічної кількості працюючих, витрат на персонал та інше. Інформація розподілена за видами економічної діяльності та в розрізі районів за 2016р. у порівнянні з попередніми роками. В окремі розділи винесені показники щодо діяльності фізичних осіб-підприємців та співставлення з іншими областями України.

 
Термін видання: грудень

03.10.2017

Структурна статистика

У рамках робіт щодо забезпечення користувачів статистичною інформацією відповідно до законодавства України та за результатами статистичного обстеження підприємств Херсонської області за фф.№1-підприємництво (річна), №1-підприємництво (коротка) (річна) повідомляємо, що працівниками відділу обробки даних структурної статистики та ділової активності підприємств у 2017 році буде підготовлено статистичний збірник “Діяльність підприємств-суб’єктів великого, середнього, малого та мікро-підприємництва Херсонської області у 2016 році”.
Збірник містить інформацію, що характеризує стан та тенденції розвитку підприємств-суб’єктів великого, середнього, малого та мікро-підприємництва області в 2016 році у порівнянні з попередніми роками. В збірнику подана інформація щодо кількості підприємств на 10 тис. осіб наявного населення, середньорічної кількості працюючих, витрат на персонал, обсягів реалізованої продукції (робіт, послуг) та фінансового стану підприємств. Дані наведено за видами економічної діяльності та в розрізі районів.

Термін видання: грудень

31.03.2017

ПОВІДОМЛЕННЯ ДЛЯ КОРИСТУВАЧІВ

Звертаємо увагу!
Здійснено перегляд статистичних даних щодо прямих інвестицій за 2010-2016 роки
в рамках державного статистичного спостереження
"Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності"

Статистичні дані Держстату про прямі інвестиції є інформаційною основою для розрахунку Національним банком України (НБУ) даних щодо потоків та запасів прямих іноземних інвестицій (ПІІ) у рамках складання статистики платіжного балансу та міжнародної інвестиційної позиції.

Ураховуючи рішення НБУ наблизити вартісну оцінку запасів ПІІ за 2010-2016 роки до реалій ринку відповідно до вимог міжнародних стандартів (https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=46129890&cat_id=55838) виникла потреба в одночасному перегляді Держстатом методології складання та розрахунку статистичних даних про прямі інвестиції (http://www.ukrstat.gov.ua/metod_polog/metod_doc/2017/70/mp_ized.zip).

З метою забезпечення узгодженості вищевказаних взаємопов’язаних показників НБУ та Держстату, статистичні дані про прямі інвестиції, які узагальнювалися по номінальній вартості на підставі інформації підприємств (організацій, установ) у рамках державного статистичного спостереження "Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності", були переглянуті з урахуванням адміністративних даних НБУ про ринкову вартість ПІІ підприємств та установ.

Перегляду підлягали статистичні дані на початок та кінець року за період з 2010 по 2016 роки як в цілому по Україні, так і в регіональному розрізі з деталізацією за країнами та видами економічної діяльності.

Уперше переглянуті статистичні дані про прямі інвестиції оприлюднені на офіційному  веб-сайті Держстату  30 березня 2017 року у розділах:

  • "Статистична інформація"/"Економічна статистика"/"Зовнішньоекономічна діяльність"/"Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності" (http://ukrstat.gov.ua/operativ/menu/menu_u/zed.htm);
  • "Публікації"/"Економічна статистика"/"Зовнішньоекономічна діяльність"/"Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності" (http://ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/publ10_u.htm).

Примітка. 
При порівнянні статистичних даних Держстату про прямі інвестиції з даними НБУ про ПІІ слід враховувати, що в рамках державного статистичного спостереження "Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності" не обстежуються інвестиції, пов'язані з купівлею землі та нерухомості нерезидентами в Україні та резидентами за кордоном, які обліковуються НБУ. 

10.02.2017

Повідомлення для користувачів

Розрахунки індексів споживчих цін, починаючи з даних за січень 2017 року, здійснюються за оновленою методологією, якою передбачено застосування:

  • актуалізованого споживчого набору товарів (послуг)-представників,

який планово, раз на 5 років, переглянуто: включено  нові товари/послуги та вилучено морально застарілі товари/послуги, що втратили актуальність або мають мізерні частки грошових споживчих витрат; склад споживчого набору зменшено із 335 до 328 позицій;
http://ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2016/ct/is_c/sntp_2017.htm.

  • нової вагової  структури,

яка базується на даних національних рахунків щодо витрат домогосподарств на кінцеве споживання на рівні розділів, груп і класів за Класифікацією індивідуального споживання за цілями. Для подальшого розподілу використовується деталізована інформація щодо споживчих грошових витрат домогосподарств за результатами обстежень умов життя домогосподарств (раніше для визначення вагової структури використовувалися тільки  дані щодо споживчих грошових витрат домогосподарств).
http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2008/ct/isc/vs_08_u.htm.

Перегляд даних, розрахованих і оприлюднених раніше, здійснюватися не буде.

Такі зміни уведені в дію Методологічними положеннями щодо організації статистичного спостереження за змінами цін (тарифів) на споживчі товари (послуги) і розрахунків індексів споживчих цін (наказ Держстату від 29.08.2016 № 158):
(http://www.ukrstat.gov.ua/metod_polog/metod_doc/2016/158/mp_spozh_ciny.zip), які вдосконалено на виконання  Стратегії  розвитку  державної   статистики  на період до 2017 року, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 20 березня 2013 року № 145-р. Зазначені Методологічні положення є адаптованою, відповідно до вимог національного законодавства, версією спільного документа Міжнародної організації праці, Міжнародного валютного фонду, Організації економічного співробітництва і розвитку, Статистичного бюро Європейської спільноти, Європейської економічної комісії Організації Об’єднаних Націй та Світового банку (2007) "Руководство по индексам потребительских цен: Теория и практика".