План заходів Головного управління статистики щодо реалізації Концепції подолання корупції в Україні

ПЛАН
заходів Головного управління статистики у Херсонській області
 щодо запобігання та виявлення корупції на 2017 рік


п\п

Найменування заходу

Відповідальні за виконання

Строк виконання

1

Проведення роз’яснювальної роботи серед державних службовців Головного управління статистики  з питань дотримання окремих положеньЗакону України «Про запобігання корупції», Закону України «Про очищення влади»,  «Про державну службу».

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

Постійно

2

Обговорення у колективі Головного управління статистики фактів корупційних діянь, наведених в оприлюдненому звіті спеціально уповноваженого органу з питань антикорупційної політики про результати проведення заходів щодо запобігання та виявлення корупції

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

Постійно

3

Направлення працівників Головного управління статистки згідно із визначеною потребою на підвищення кваліфікації за професійними програмами, програмами короткотермінових семінарів з питань запобігання та виявлення корупції.

Відділ управління персоналом та документального забезпечення

Протягом року

4

Забезпечення якісного добору і розстановки кадрів на засадах неупередженого конкурсного відбору, їх об’єктивної атестації, щорічної оцінки виконання державними службовцями Головного управління статистики покладених на них обов’язків, а також вжиття заходів щодо запобігання, виявлення та усунення конфлікту інтересів

Відділ управління персоналом та документального забезпечення  Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

Постійно

5

Попередження осіб, які претендують на зайняття посад державних службовців, про спеціальні обмеження, визначені законами України “Про державну службу”, “Про запобігання корупції”

Відділ управління персоналом та документального забезпечення  Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

Постійно

6

Проведення спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посад державних службовців в Головному управлінні статистики відповідно до Порядку організації проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженого Указом Президента України від 25 січня 2012 року № 33/2012

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції
Відділ управління персоналом та документального забезпечення 

Постійно

7

Проведення службових розслідувань (перевірок) з метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню корупційного правопорушення вимог антикорупційного законодавства

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції
Комісії з проведення службового розслідування

За потребою

8

Розгляд обвинувального вироку суду або постанови про накладення адміністративного стягнення за корупційне правопорушення та вжиття до такого працівника заходів згідно із Законом України “Про запобігання корупції”

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції
Відділ управління персоналом та документального забезпечення 

У разі надходження

9

Надання інформації відповідному підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції Держстату й головному спеціалісту з питань запобігання та виявлення корупції ГУС про державних службовців, які вчинили корупційні діяння

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції та Керівники структурних підрозділів ГУС

Негайно

10

Здійснення організаційних заходів щодо своєчасного подання електронних декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2016 рік державними службовцями, у т.ч. звільненими.
Надання допомого працівникам в заповненні вищезазначених декларацій

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

До 1 квітня 2017 року

11

Розгляд на колегії ГУС питань щодо стану виконання вимог антикорупційного законодавства в органах державної статистики

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

За планом
проведення засідань колегії
Головного управління статистики

12

Проведення юридичної (антикорупційної) експертизи проектів актів, підготовлених самостійними структурними підрозділами ГУС

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

Постійно

13

Інформування громадськості про вжиті заходи щодо запобігання та виявлення корупції та про осіб, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень на офіційному веб-сайті ГУС

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

Березень

14

Розгляд звернень громадян щодо фактів порушень працівниками ГУС Закону України “Про запобігання корупції”

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

Постійно

15

Участь у засіданні комітету з конкурсних торгів Головного управління статистики

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

Постійно

16

Участь у засіданні конкурсної комісії з відбору кандидатів на посади державних службовців

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

Постійно

17

Розробка плану Головного управління статистики у Херсонській  області щодо запобігання та виявлення корупції на 2018 рік

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

Грудень