Витяг з комплексної програми роботи Головного управління статистики у Херсонській області на 2019 рік

Архів

  

Витяг з комплексної програми роботи Головного управління статистики у Херсонській області на 2019 рік

  

   
Частина І. Державні статистичні спостереження/комплексні статистичні продукти 
   
1 Демографічна та соціальна статистика
1.01 Населення та міграція
1.01.01 Демографія і перепис
1.01.01.02 Природний рух населення (народження, смерті, шлюби, розірвання шлюбів розлучення)
1.01.01.03 Чисельність та склад населення
1.01.02 Міграція
1.01.02.01 Міграційний рух населення 
1.02  Ринок праці
1.02.01 Зайнятість та безробіття
1.02.01.01 Обстеження робочої сили
1.02.02 Оплата праці та соціально-трудові відносини
1.02.02.01 Обстеження підприємств із питань статистики праці
1.02.02.02 Витрати підприємств на утримання робочої сили
1.02.02.05 Стан виплати заробітної плати
3-1.02.02.04 Основні показники ринку праці (статистична інформація на веб-сайті)
1.03 Освіта
1.03.00.07 Мережа та діяльність закладів освіти
1.04 Охорона здоров'я
1.04.00.01 Травматизм на виробництві
1.05  Доходи та умови життя
1.05.00.01 Обстеження умов життя домогосподарств
1.06  Соціальний захист
1.06.00.01 Надання населенню субсидій 
1.07   Населені пункти та житло
1.07.00.01 Наявність та рух житлового фонду 
1.07.00.03 Оплата населенням житлово-комунальних послуг та електроенергії  
1.08   Правосуддя 
1.08.00.01 Додержання вимог адміністративного законодавства 
1.10   Суспільна діяльність
1.10.00.02 Діяльність громадських організацій 
   
2 Економічна статистика
2.01 Макроекономічна статистика
2.01.01  Тенденції ділової активності
2.01.01.01 Стан ділової активності підприємств
2.02  Національні рахунки
2.02.01  Річні національні рахунки
2.02.01.02 Регіональні рахунки
2.03 Економічна діяльність
2.03.01 Діяльність підприємств
2.03.01.01 Структурні зміни в економіці України та її регіонів
2.03.02   Послуги
2.03.02.01 Показники економічної діяльності підприємств сфери нефінансових послуг
2.03.03  Внутрішня торгівля
2.03.03.02 Продаж і запаси товарів у торговій мережі
2.03.03.03 Продаж світлих нафтопродуктів і газу
2.03.03.06 Продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі
2.03.04  Капітальні інвестиції
2.03.04.01 Капітальні інвестиції
2.03.05  Основні засоби
2.03.05.01 Наявність і рух основних засобів, амортизація
2.03.07  Сільське, лісове та рибне господарство
2.03.07.03 Площі, валові збори та урожайність сільськогосподарських культур
2.03.07.04 Використання добрив і пестицидів під урожай сільськогосподарських культур  
2.03.07.06 Виробництво продукції тваринництва,  кількість сільськогосподарських тварин та забезпеченість їх кормами
2.03.07.07 Рибогосподарська діяльність 
2.03.07.09 Перероблення винограду на виноматеріали 
2.03.07.10 Надходження сільськогосподарських тварин на переробні підприємства 
2.03.07.11 Надходження молока на переробні підприємства
2.03.07.12 Наявність і надходження  культур зернових і зернобобових та олійних на підприємства, що займаються їхнім зберіганням та переробленням
2.03.07.14 Реалізація продукції сільського господарства підприємствами та господарствами населення
2.03.07.16 Наявність сільськогосподарської техніки
2.03.07.17 Витрати на виробництво продукції (робіт, послуг) сільського господарства
2.03.07.18 Об'єкти погосподарського обліку
2.03.07.20 Ведення мисливського господарства
2.03.07.21 Лісогосподарська діяльність
2.03.07.23 Продукція сільського господарства у постійних цінах
2.03.08  Енергетика 
2.03.08.01 Використання та запаси палива
2.03.08.02 Постачання та використання енергії
2.03.08.04 Ціни на природний газ та електроенергію, які постачаються споживачам
2.03.09  Промисловість
2.03.09.01 Економічні показники короткотермінової статистики  промисловості
2.03.09.02 Показники короткотермінової статистики виробництва промислової продукції за видами
2.03.09.03 Виробництво та реалізація промислової продукції за видами
2.03.10  Будівництво
2.03.10.01 Основні показники щодо початку та завершення будівництва
2.03.10.02 Основні економічні показники короткотермінової статистики будівництва
2.03.11   Транспорт
2.03.11.02 Діяльність підприємств наземного транспорту
2.03.11.05 Діяльність підприємств водного транспорту
2.03.11.07 Діяльність підприємств авіаційного транспорту
3-2.03.11.02 Підсумки роботи транспорту (експрес-випуск)
3-2.03.11.13 Обсяг перевезених вантажів за видами транспорту (1995-2018) (статистична інформація на веб-сайті)
3-2.03.11.14 Кількість перевезених пасажирів за видами транспорту (1995-2018) (статистична інформація на веб-сайті)
2.03.12  Туризм
2.03.12.01 Дитячі заклади оздоровлення та відпочинку
2.03.12.02 Колективні засоби розміщування 
2.03.12.03 Туристична діяльність
2.03.14   Реєстр статистичних одиниць
2.03.14.01 Реєстр статистичних одиниць
2.05 Зовнішньоекономічна діяльність та платіжний баланс
2.05.01  Зовнішня торгівля товарами
2.05.01.01 Зовнішня торгівля товарами
2.05.02  Зовнішня торгівля послугами
2.05.02.01 Зовнішня торгівля послугами
2.05.03 Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності
2.05.03.01 Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності
2.06 Ціни
2.06.01 Споживчі ціни
2.06.01.01 Зміни цін (тарифів) на споживчі товари (послуги)
2.06.01.02 Зміни цін на ринку житла
2.06.02 Ціни виробників
2.06.02.01 Зміни цін виробників промислової продукції
2.07  Наука та інновації
2.07.01 Наука
2.07.01.01 Здійснення наукових досліджень і розробок
2.07.02 Інновації
2.07.02.02 Інноваційна діяльність підприємства за період 2016-2018 років
3 Навколишнє природне середовище та статистика багатьох галузей
3.01  Навколишнє природне середовище
3.01.00.01 Охорона атмосферного повітря
3.01.00.02 Утворення та поводження з відходами
3.01.00.03 Витрати на охорону навколишнього природного середовища та екологічні платежі
3.02 Регіональна статистика
3-3.02.00.03 Соціально-економічне становище регіону (статистичний бюлетень)
3.03 Інформаційне суспільство
3.03.00.01 Діяльність операторів (провайдерів) телекомунікацій та поштового зв'язку 
3.03.00.02 Використання інформаційно-комунікаційних технологій на підприємствах
3.04 Комплексні статистичні продукти та інша багатогалузева статистична інформація
  Частина ІІ. Інші види діяльності