Звіт про діяльність Головного управління статистики у Херсонській області у 2016 році

Звіт про діяльність Головного управління статистики
у Херсонській області у 2016 році

Головне управління статистики у Херсонській області є складовою єдиної системи органів державної статистики України і у межах наданих йому повноважень здійснює реалізацію державної політики в галузі статистики, забезпечення функціонування єдиної системи обліку і звітності у регіоні.
Протягом 2016 року діяльність Головного управління статистики у Херсонській області була спрямована на реалізацію Стратегії розвитку державної статистики на період до 2017 року, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 20.03.2013 №145-р, якісне і своєчасне виконання Плану державних статистичних спостережень, затвердженого Кабінетом Міністрів України.
Пріоритетними напрямками роботи були підготовка якісної та своєчасної статистичної інформації, забезпечення задоволення потреб користувачів статистичною інформацією, зміцнення партнерських взаємовідносин та налагодження «зворотного зв’язку» з респондентами, підвищення якості державної статистичної діяльності шляхом удосконалення управління процесами статистичного виробництва, вимірювання достатності їх ресурсного забезпечення та оцінювання ефективності його використання.
У 2016 році Головним управлінням статистики здійснювались державні статистичні спостереження за 102 формами звітності та анкетами для проведення спеціально організованих статистичних спостережень. На виконання Плану державних статистичних спостережень у визначені терміни виконані усі статистичні роботи. У ході їх проведення зібрано та опрацьовано більше 127 тис. первинних звітів від респондентів та здійснено передачу зведеної інформації на державний рівень. Збирання, опрацювання та аналіз статистичної інформації здійснювалися як на обласному, так і на районному рівнях.
З метою інформування широкого кола користувачів щодо економічної, соціальної, демографічної та екологічної ситуації в області Головним управлінням статистики протягом року підготовлено 287 експрес - випусків, 48 економічних доповідей, 105 статистичних бюлетенів, 13 статистичних збірників, 5 буклетів. На запити користувачів статистичної інформації надано 1522 відповіді на запити, з них відповідей щодо отримання статистичних продуктів (інформації) – 1433, щодо отримання роз'яснень  стосовно статистичної методології та організації державних статистичних спостережень – 60.
Для користувачів районного рівня Головним управлінням статистики у 2016 році надано 355 експрес - випусків, 32 статистичних бюлетеня. На замовлення користувачів районних (місцевих) органів виконавчої влади готувались щоквартальні комплексні економічні доповіді «Про соціально-економічне становище району(міста)».
З метою популяризації статистичних видань і розширення кола користувачів статистичної інформації видано «Каталог статистичних видань Головного управління статистики у Херсонській області на 2016 рік», який розповсюджено потенційним замовникам і розміщено на веб-сайті Головного управління статистики, а також 8 матеріалів рекламного характеру щодо підготовки й оприлюднення статистичних продуктів, наданих користувачам. Крім того, проведено 6 семінарів, конференцій, круглих столів з ключовими користувачами статистичної інформації, з них 3 – в районах області, підготовлено 5 буклетів з коротким оглядом стану окремих галузей економіки та анонсом статистичних видань.
У рамках взаємодії з користувачами статистичної інформації та з метою вивчення їхньої думки щодо якості отриманої статистичної інформації з різних галузей статистики у 2016 році працівники Головного управління статистики прийняли участь у 10 анкетних опитуваннях, які очолював Держстат. За підсумками цих анкетних опитувань було отримано 32 анкети користувачів статистичної інформації. Звіти за результатами проведення анкетних опитувань розміщено на офіційному веб-сайті Держстату.
Для забезпечення доступності, гласності та відкритості статистичної інформації активно використовувалися можливості офіційного веб-сайту Головного управління статистики. У 2016 році зафіксовано більше 192 тис. відвідувань веб-сайту.
У 2016 році проводились роботи щодо інформаційного наповнення та забезпечення безперебійної роботи веб-сайту Головного управління статистики відповідно до вимог Держстату та забезпечено контроль за своєчасним оновленням інформації.
Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації», з метою забезпечення права користувачів на отримання публічної інформації було опрацьовано 65 запитів, зокрема 32 – безпосередньо від громадян, 12 – від юридичних осіб, 19 – від громадських організацій, 2 – від засобів масової інформації. На всі запити були надані відповіді. Звіт щодо задоволення запитів на інформацію оприлюднюється щоквартально на офіційному веб-сайті Головного управління статистики.
Для встановлення партнерських відносин з респондентами та забезпечення достовірності статистичних даних підприємствам та організаціям області підготовлено та надіслано 202 листа, з них: 99 – повідомлень (нагадувань) респондентам про участь у державних статистичних спостереженнях (організаційного характеру), 49 – інструктивних та методичних листів з питань запровадження нових/внесення змін до чинних державних статистичних спостережень, 54 – відповіді, надані на запити респондентів щодо участі їх у державних статистичних спостереженнях, використання статистичних класифікацій, складання форм державних статистичних спостережень.
За результатами проведення державних статистичних спостережень підготовлено 181 оглядовий лист, що містить інформацію «зворотнього зв’язку». Крім того, з працівниками обліку підприємств та організацій проведено 2 інструктивні наради з питань запровадження нових/внесення змін до чинних державних статистичних спостережень.
З метою зменшення навантаження на респондентів в 2016 році проводилось анкетне опитування респондентів щодо вимірювання звітного навантаження на них.
Згідно Стратегії розвитку державної статистики до 2017 року щодо збільшення рівня звітування респондентів в електронному вигляді продовжувались роботи із залучення нових підприємств та організацій до такого виду звітування. Система електронної звітності органів державної статистики дозволяє респондентам подавати статистичну та фінансову звітність через мережу Інтернет, що сприяє економії часу при поданні звітності, зменшенню кількості помилок респондентів при заповненні форм. Впродовж року системою електронної звітності скористались 4633 (43,3% від загальної кількості) респондентів, від яких отримано більше 80970 звітів.
З метою спрощення для респондентів процедури подання статистичної та фінансової звітності у Головному управлінні статистики функціонує приймання звітності за типом «Єдиного вікна», де за допомогою автоматизованої системи обліку запроваджено електронну реєстрацію поданих звітів. На офіційному веб-сайті Головного управління статистики розміщена інформація, яка дає можливість респонденту при введенні свого коду ЄДРПОУ ознайомитися з переліком форм державних статистичних спостережень та термінами їх подання до органів державної статистики.
З метою забезпечення гласності і відкритості статистичної інформації для місцевих засобів масової інформації підготовлено 150 прес-випусків з різних галузей статистики, 12 повідомлень «Соціально-економічне становище області», 12 повідомлень «Соціально-економічне становище м. Херсона ». У 2016 році було здійснено 56 оприлюднень щомісячних повідомлень про соціально-економічне становище області, міст і районів, за матеріалами галузевих відділів статистики. У засобах масової інформації опубліковано більше 800 прес-випусків щодо різних аспектів розвитку економіки, соціальної сфери та суспільного життя. Крім того, протягом року всі повідомлення та прес-випуски розміщувались і в електронних ЗМІ. Інформація найчастіше з’являлась на сторінках таких видань, як: «0552 com.ua», «ПостФактум», «ПИК», «Херсон Online», «Онлайн Херсон», «Херсонці», «Обозреватель», «Нова Каховка», «Херсонщина за день», «Політична Херсонщина», офіційний веб-сайт Херсонської облдержадміністрації та інших.
До редакцій новин обласних телевізійних каналів: ТРК «Скіфія», «ВТВ плюс», «KRATU», «Твій плюс» та районних телерадіокомпаній надавались короткі інформаційні повідомлення (які транслювалися у вигляді “рядка, що біжить”). Крім того, в ефірі проводового радіо та телебачення було озвучено 56 повідомлень в рубриці «За даними органів державної статистики області». Виступи на радіо висвітлювали основні питання соціально-економічного розвитку Херсонщини, а також були присвячені професійним святам та цікавим подіям в області.
У звітному році Головним управлінням статистики проводилась певна робота щодо координації діяльності відділів статистики у районах та місті Новій Каховці. Упродовж року Головним управлінням статистики на їх адресу підготовлено та надіслано 52 інструктивних та методичних листа з питань запровадження нових/внесення змін до чинних державних статистичних спостережень, 56 оглядових листів за результатами проведення державних статистичних спостережень.
Станом на 1 січня 2017 року у Головному управлінні статистики у Херсонській області працювало 239 осіб (з них 97,2% - жінки), у тому числі в апараті Головного управління статистики – 170 осіб, у відділах статистики у районах та місті Новій Каховці – 69. Із загальної чисельності працюючих 176 осіб (73,6%) – державні службовці. Повну вищу освіту мають 159 працівників, що складає 90,3% усіх працюючих, неповну та базову вищу освіту – 11 особи, або 6,3%. Для отримання другої повної вищої освіти у 2016 році у Національній академії статистики обліку та аудиту продовжують навчання троє держслужбовців. У Головному управлінні статистики працює 7 магістрів державного управління та один кандидат економічних наук. За стажем роботи в системі державної статистики як на керівних посадах, так і на посадах спеціалістів чисельно переважають особи зі стажем роботи більше 10 років. Крім того, 59,7% керівників і 21,9% спеціалістів працюють у системі понад 20 років.
За 2016 рік до Головного управління статистики надійшло 359 звернень громадян, з яких  299 – до структурних підрозділів, 60 – до відокремлених підрозділів. У зверненнях громадян порушувалися питання щодо надання статистичної інформації, інформації з ЄДРПОУ, довідок про реорганізацію органів статистики, підтвердження трудового стажу та про розмір отриманої заробітної плати.
Продовжується робота по впровадженню автоматизованої системи погосподарського обліку в сільських та селищних радах. Станом на 1 січня 2017 року програмний комплекс "Погосподарський облік для сільських, селищних рад" впроваджено у 80 сільських та селищних радах ( всього в області  налічується 281 сільських, селищних та міських рад, які мають у своєму підпорядкуванні сільські населені пункти ).
У 2016 році порушень вимог антикорупційного законодавства в Головному управлінні статистики не зафіксовано.

Начальник Головного управління статистики
у Херсонській області                                                                                                                   В.А.Вознюк