Звіт про використання коштів державного бюджету

Звіт про використання коштів державного бюджету у 2016 році
 Головне управління статистики у Херсонській області
(за економічною структурою бюджетної класифікації)

Код економічної класіфікації видатків

Найменування

Загальний  фонд (грн)

Спеціальний  фонд (грн)

Затверджено  на  рік  з  урахуванням  змін

Касові  видатки  (всього)

Затверджено  на  рік  з  урахуванням  змін

Касові  видатки  (всього)

2000

ПОТОЧНІ  ВИДАТКИ

15 609 617

15 542 344

267 712

219 523

2110

Оплата  праці 

12 086 556

12 086 556

 

 

2111

Заробітна  плата

12 086 556

12 086 556

 

 

2120

Нарахування  на  оплату праці

2 628 118

2 625 352

 

 

2200

Використання товарів і послуг

894 943

830 436

266 074

218 840

2210

Предмети,  матеріали,  обладнання  та  інвентар

0

0

66 040

65 646

2230

продукти харчування

 

 

 

 

2240

Оплата послуг ( крім комунальних)

36 150

36 150

99 003

98 053

2250

Видатки на відрядження

5 500

5 497

3 500

3 410

2270

Оплата  комунальних  послуг  та  енергоносіїв

611 267

571 518

97 531

51 731

2271

Оплата  теплопостачання

266 600

233 226

8 820

8 737

2272

Оплата  водопостачання  та водовідведення

14 800

14 562

1 800

29

2273

Оплата  електроенергії

267 270

261 135

76 511

32 565

2274

Оплата  природного  газу

21 097

21 097

0

0

2275

Оплата інших  енергоносіїв

41 500

41 498

10 400

10 400

2280

Дослідження  і  розробки,  видатки  державного (регіонального)  значення

242 026

217 271

 

 

2281

Дослідження  і  розробки,  окремі  заходи  розвитку  по  реалізації  державних  (регіональних)  програм

242 026

217 271

 

 

2282

Окремі  заходи  по  реалізації  державних  (регіональних)  програм,  не  віднесені  до  заходів  розвитку

 

 

 

 

2800

Інши поточні видатки

 

 

1 638

683

3000

Капітальні  видатки

 

 

 

 

3100

Придбання  основного  капіталу

 

 

 

 

3110

Придбання  обладнання  і  предметів  довгострокового  користування 

 

 

 

 

3130

Капітальний  ремонт

 

 

 

 

2132

Капітальний  ремонт  інших  об`єктів

 

 

 

 

 

Всього

15 609 617

15 542 344

267 712

219 523

(за  економічною  структурою  бюджетної  класифікації  в  розрізі  бюджетних  програм)

1207010

Керівництво  та  управління  у  сфері  статистики

15 367 591

15 325 073

267 712

219 523

2000

ПОТОЧНІ  ВИДАТКИ

15 367 591

15 325 073

267 712

219 523

2110

Оплата  праці 

12 086 556

12 086 556

 

 

2111

Заробітна  плата

12 086 556

12 086 556

 

 

2120

Нарахування  на  оплату праці

2 628 118

2 625 352

 

 

2200

Використання товарів і послуг

652 917

613 165

266 074

218 840

2210

Предмети,  матеріали,  обладнання  та  інвентар

 

 

66 040

65 646

2230

продукти харчування

 

 

 

 

2240

Оплата послуг ( крім комунальних)

36 150

36 150

99 003

98 053

2250

Видатки на відрядження

5 500

5 497

3 500

3 410

2270

Оплата  комунальних  послуг  та  енергоносіїв

611 267

571 518

97 531

51 731

2271

Оплата  теплопостачання

266 600

233 226

8 820

8 737

2272

Оплата  водопостачання  та водовідведення

14 800

14 562

1 800

29

2273

Оплата  електроенергії

267 270

261 135

76 511

32 565

2274

Оплата  природного  газу

21 097

21 097

 

 

2275

Оплата інших  енергоносіїв

41 500

41 498

10 400

10 400

2280

Дослідження  і  розробки,  видатки  державного (регіонального)  значення

 

 

 

 

2281

Дослідження  і  розробки,  окремі  заходи  розвитку  по  реалізації  державних  (регіональних)  програм

 

 

 

 

2282

Окремі  заходи  по  реалізації  державних  (регіональних)  програм,  не  віднесені  до  заходів  розвитку

 

 

 

 

2800

Інши поточні видатки

 

 

1 638

683

3000

Капітальні  видатки

 

 

 

 

3100

Придбання  основного  капіталу

 

 

 

 

3110

Придбання  обладнання  і  предметів  довгострокового  користування 

 

 

 

 

3130

Капітальний  ремонт

 

 

 

 

2132

Капітальний  ремонт  інших  об`єктів

 

 

 

 

1207030

Щоквартальна плата домогосподарствам за ведення записів доходів, витрат та інших відомостей під час проведення обстеження умов їх життя

242 026

217 271

0

0

2000

Поточні видатки

242 026

217 271

 

 

2200

Використання товарів і послуг

242 026

217 271

 

 

2280

Дослідження  і  розробки,  видатки  державного (регіонального)  значення

242 026

217 271

 

 

2281

Дослідження  і  розробки,  окремі  заходи  розвитку  по  реалізації  державних  (регіональних)  програм

242 026

217 271

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

 

15 609 617

15 542 344

267 712

219 523

 

                                      Начальник управління                                                                                        В.А.Вознюк