Темп зростання/зниження номінальної та реальної заробітної плати у 2002–2016 роках

Темп зростання/зниження номінальної та реальної заробітної плати у 2002–2016 роках

 

Номінальна заробітна плата

Реальна заробітна плата

у % до

у % до

попереднього року

грудень до грудня попереднього року

попереднього року

грудень до грудня попереднього року

2002

124,0

116,4

120,6

115,0

2003

123,0

126,0

112,0

112,8

2004

126,7

129,1

121,6

120,2

2005

138,8

146,4

122,4

134,5

2006

127,9

123,6

117,5

112,4

2007

127,1

128,6

113,2

106,7

2008

135,2

126,5

104,5

102,8

2009

107,8

108,5

93,6

96,2

2010

118,0

120,1

107,9

108,0

2011

113,7

110,4

104,3

105,9

2012

115,2

111,8

115,3

112,6

2013

108,6

110,5

109,4

109,9

2014

106,2

108,2

94,5

85,5

2015

119,3

136,6

78,3

93,0

2016

129,6

126,6

112,7

113,3

Примітка. Дані до 2009 року включно наведено по підприємствах, установах, організаціях та їхніх відокремлених підрозділах, крім статистично малих підприємств, починаючи з 2010 року по підприємствах, установах, організаціях та їхніх відокремлених підрозділах із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб. Безпосереднє порівняння даних 2010-2016 років з аналогічними даними попередніх років є некоректним.