Розподіл кількості штатних працівників за розмірами нарахованої їм заробітної плати та видами економічної діяльності у 2020 році (щоквартальна інформація)

Архів за 2018 рік | 2019 рік

 

Розподіл кількості штатних працівників
за розмірами нарахованої їм заробітної плати та видами економічної діяльності
у березні 2020 року

 

Кількість
праців-
ників,
яким
оплачено
50% і
більше
робочого
часу,
встанов-
леного на
березень ,
тис. осіб

З них питома вага працівників, яким заробітна плата у березні нарахована у межах, %

до
4723,00
грн

від
4723,01
до
6000,00
грн

від
6000,01
до
6500,00
грн

від
6500,01
до
7000,00
грн

від
7000,01
до
8000,00
грн

від
8000,01
до
10000,00
грн

від
10000,01
до
12000,00
грн

від
12000,01
до
15000,00
грн

від
15000,01
до
20000,00
грн

від
20000,01
до
25000,00
грн

понад
25000,00
грн

Усього

144449

11,9

27,1

7,6

6,8

8,3

11,5

9,2

8,4

5,3

2,1

1,8

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

14224

13,9

40,5

6,7

5,8

6,5

8,7

6,0

5,7

3,8

1,2

1,2

Промисловість

24214

9,9

29,0

6,1

4,2

6,1

13,1

9,0

7,5

4,8

3,0

7,3

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

162

-

50,0

4,9

3,7

1,2

2,5

1,2

9,3

13,6

10,5

3,1

Переробна промисловість

15234

16,4

27,5

6,4

5,4

7,1

10,1

8,1

8,7

5,4

2,1

2,8

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

5264

2,4

6,7

2,4

3,9

7,3

15,0

15,7

16,2

17,2

7,4

5,8

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

3554

7,7

22,5

6,9

5,0

8,3

14,9

14,9

10,4

5,1

3,3

1,0

Будівництво

1752

9,9

29,0

6,1

4,2

6,1

13,1

9,0

7,5

4,8

3,0

7,3

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

11029

18,6

31,1

5,1

5,5

7,4

10,1

9,9

6,0

3,5

1,5

1,3

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

10093

13,4

25,3

4,9

4,3

6,2

10,4

11,9

11,3

7,8

2,9

1,6

Тимчасове розміщування й організація харчування

748

34,9

34,2

4,0

2,1

12,2

4,4

3,7

2,3

1,3

0,5

0,4

Інформація та телекомунікації

889

7,1

19,3

9,8

5,6

13,5

16,5

9,7

8,7

5,8

2,4

1,6

Фінансова та страхова діяльність

2338

8,1

8,6

1,8

2,6

4,2

12,7

14,6

19,3

15,6

6,4

6,1

Операції з нерухомим майном

613

23,5

33,4

7,8

5,9

7,7

10,4

3,6

5,9

1,0

0,3

0,5

Професійна, наукова та технічна діяльність

2354

9,2

31,6

7,4

9,1

7,4

11,2

6,8

5,1

8,1

2,2

1,9

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

1022

23,8

34,1

3,8

5,3

7,8

12,7

6,9

4,3

1,0

0,1

0,2

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

14668

5,1

20,3

6,3

5,8

7,7

14,8

10,7

11,0

7,9

5,5

4,9

Освіта

36057

8,7

25,2

9,5

8,4

10,1

12,9

10,5

9,1

4,3

0,9

0,4

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

20475

12,7

29,3

12,0

10,6

9,8

10,2

5,9

5,1

2,8

1,0

0,6

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

3600

26,0

40,2

5,9

5,0

6,2

7,1

2,8

2,5

1,5

0,4

2,4

Надання інших видів послуг

373

35,9

40,8

0,5

8,7

2,4

5,6

3,2

0,8

1,3

0,8

Примітка. Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.