Розподіл кількості штатних працівників за розмірами нарахованої їм заробітної плати та видами економічної діяльності у 2019 році (щоквартальна інформація)

Архів за 2018 рік | 2019 рік

 

Розподіл кількості штатних працівників
за розмірами нарахованої їм заробітної плати та видами економічної діяльності
у грудні 2019 року

 

Кількість
праців-
ників,
яким
оплачено 50% і
більше
робочого часу,
встанов-
леного на
грудень , тис. осіб

З них питома вага працівників, яким заробітна плата у березні нарахована у межах, %

до
4173,00
грн

від
4173,01
до
4500,00
грн

від
4500,01
до
5000,00
грн

від
5000,01
до
6000,00
грн

від
6000,01
до
7000,00
грн

від
7000,01
до
8000,00
грн

від
8000,01
до
10000,00
грн

від
10000,01
до
12000,00
грн

від
12000,01
до
15000,00
грн

від
15000,01
до
20000,00
грн

понад
20000,00
грн

Усього

142012

6,1

12,5

9,3

10,5

8,9

8,6

11,1

9,7

9,5

7,0

6,8

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

13976

6,0

18,3

12,3

12,4

8,2

8,5

10,7

8,2

6,3

4,7

4,4

Промисловість

23344

6,0

11,9

8,7

10,2

7,7

7,5

10,5

8,9

8,7

7,5

12,4

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

164

1,8

6,1

31,7

18,9

3,7

11,0

12,2

6,1

4,3

1,8

2,4

Переробна промисловість

15068

7,8

16,2

11,0

11,9

9,2

8,0

10,2

8,0

7,0

5,8

4,9

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

5266

1,6

2,3

1,7

1,7

2,9

4,3

7,9

10,0

13,3

14,5

39,8

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

2846

4,9

7,0

8,4

16,8

8,5

10,4

16,7

12,1

9,5

3,9

1,8

Будівництво

1717

4,9

8,4

7,9

12,2

7,6

14,6

13,2

8,2

7,8

9,1

6,1

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

10302

6,9

27,6

7,7

9,0

6,6

5,6

10,2

10,2

8,8

4,0

3,4

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

11265

3,6

19,6

8,7

7,1

7,3

5,5

11,4

10,4

13,1

8,6

4,7

Тимчасове розміщування й організація харчування

655

31,5

12,7

17,9

4,4

5,1

2,4

5,8

10,7

5,5

2,6

1,4

Інформація та телекомунікації

927

2,9

8,0

5,0

16,4

15,3

11,0

11,4

11,3

8,6

5,1

5,0

Фінансова та страхова діяльність

2420

5,5

4,1

5,7

3,2

3,2

6,1

13,1

14,5

14,5

13,2

16,9

Операції з нерухомим майном

663

22,9

24,0

3,8

5,0

7,0

5,3

12,7

9,5

4,8

3,2

1,8

Професійна, наукова та технічна діяльність

1963

5,6

17,0

9,2

9,4

10,9

7,6

13,1

8,5

8,3

7,4

3,0

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

1009

13,3

25,8

12,6

4,7

10,2

8,3

12,2

5,6

2,8

3,2

1,3

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

13341

3,0

3,8

4,5

6,5

6,4

7,0

10,2

10,9

13,1

14,6

20,0

Освіта

35723

5,3

7,3

10,0

10,6

10,0

10,0

12,2

11,4

11,7

7,4

4,1

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

20984

7,4

11,2

10,8

15,6

12,0

11,4

11,3

7,9

6,5

3,6

2,3

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

3441

15,2

18,7

11,2

12,8

12,3

9,8

8,8

4,8

3,5

2,0

0,9

Надання інших видів послуг

282

25,5

50,7

12,8

3,5

2,5

2,1

1,4

0,7

0,4

0,4

Примітка. Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.