Розподіл кількості штатних працівників за розмірами нарахованої їм заробітної плати та видами економічної діяльності у 2020 році (щоквартальна інформація)

Архів за 2018 рік | 2019 рік | 2020 рік

 

Розподіл кількості штатних працівників
за розмірами нарахованої їм заробітної плати та видами економічної діяльності
у червні 2020 року

 

Кількість
праців-
ників,
яким
оплачено
50% і
більше
робочого часу,
встанов-
леного на
червень ,
тис. осіб

З них питома вага працівників, яким заробітна плата у червні нарахована у межах, %

до
4723,00
грн

від
4723,01
до
6000,00
грн

від
6000,01
до
6500,00
грн

від
6500,01
до
7000,00
грн

від
7000,01
до
8000,00
грн

від
8000,01
до
10000,00
грн

від
10000,01 до
12000,00
грн

від
12000,01 до
15000,00
грн

від
15000,01 до
20000,00
грн

від
20000,01 до
25000,00
грн

понад
25000,00
грн

Усього

140225

9,0

23,2

7,7

6,5

8,4

11,4

9,8

9,4

7,7

3,8

3,1

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

16169

10,3

40,4

6,0

4,7

6,7

9,3

6,3

7,1

5,1

2,1

2,0

Промисловість

22711

8,8

22,6

6,3

5,1

7,7

13,5

9,6

10,2

8,6

4,2

3,4

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

166

1,2

42,2

10,3

2,5

10,2

12,0

9,0

8,4

1,2

1,8

1,2

Переробна промисловість

13926

10,2

28,4

7,9

5,8

7,6

11,9

8,3

8,1

5,9

2,8

3,1

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

5077

3,1

8,0

3,3

3,9

8,3

17,7

11,3

14,9

16,6

7,5

5,4

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

3542

11,7

19,9

4,5

4,9

7,0

13,7

12,4

11,6

7,9

4,9

1,5

Будівництво

1605

4,0

26,6

7,8

6,4

6,1

15,8

8,5

8,3

6,2

1,6

8,7

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

9778

10,5

31,4

7,2

5,8

6,6

12,2

11,1

7,3

4,1

1,9

1,9

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

10047

9,2

25,6

5,0

6,4

6,0

11,1

10,9

10,3

7,7

3,7

4,1

Тимчасове розміщування й організація харчування

626

28,6

29,6

8,4

3,9

6,2

7,3

5,8

5,3

4,0

0,6

0,3

Інформація та телекомунікації

793

4,2

16,9

12,1

8,0

13,7

15,1

11,6

6,2

5,9

4,5

1,8

Фінансова та страхова діяльність

2354

6,5

9,1

1,7

3,5

5,3

13,9

14,2

16,6

14,5

7,1

7,6

Операції з нерухомим майном

593

13,2

37,3

8,9

4,3

4,0

13,5

8,6

7,3

2,2

0,7

-

Професійна, наукова та технічна діяльність

2342

6,1

26,7

6,4

3,6

9,6

17,4

10,1

7,9

6,2

2,0

4,0

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

920

13,3

38,5

3,6

7,6

6,1

9,1

8,3

7,1

5,2

0,4

0,8

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

14026

4,6

10,6

4,2

5,6

8,5

13,7

12,2

12,7

11,3

7,8

8,8

Освіта

34628

7,6

16,6

9,7

7,6

9,4

9,3

11,5

11,4

10,0

4,9

2,0

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

19747

10,0

22,7

11,4

9,9

11,9

11,6

7,6

6,1

5,1

2,2

1,5

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

3597

26,7

28,3

11,8

5,1

6,6

8,3

6,1

4,1

1,9

0,8

0,3

Надання інших видів послуг

289

24,9

52,2

1,6

0,6

3,1

7,6

6,2

2,4

1,4

-

-

Примітка. Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.