Розподіл кількості штатних працівників за розмірами нарахованої їм заробітної плати та видами економічної діяльності у 2020 році (щоквартальна інформація)

Архів за 2018 рік | 2019 рік | 2020 рік

 

Розподіл кількості штатних працівників
за розмірами нарахованої їм заробітної плати та видами економічної діяльності
у грудні 2020 року

 

Кількість
праців-ників,
яким
оплачено
50% і
більше
робочого часу,
встанов-
леного
на
грудень ,
тис. осіб

З них питома вага працівників, яким заробітна плата у вересні нарахована у межах, %

до
5000,00
грн

від
5000,01
до
6000,00
грн

від
6000,01
до
6500,00
грн

від
6500,01
до
7000,00
грн

від
7000,01
до
8000,00
грн

від
8000,01
до
10000,00
грн

від
10000,01
до
12000,00
грн

від
12000,01
до
15000,00
грн

від
15000,01
до
20000,00
грн

від
20000,01
до
25000,00
грн

понад
25000,00
грн

Усього

138533

7,7

19,3

6,4

5,6

8,0

11,3

10,0

10,2

9,8

5,5

6,2

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

13697

7,4

39,7

9,4

4,8

8,1

8,0

7,1

6,5

4,6

2,0

2,4

Промисловість

22318

7,0

17,9

4,3

4,9

6,4

11,1

9,6

10,2

10,2

6,5

11,9

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

166

36,1

10,4

6,6

12,0

13,9

9,6

4,2

4,2

1,2

1,8

Переробна промисловість

13640

9,4

24,0

5,8

6,0

7,5

12,5

10,4

9,7

7,0

3,2

4,5

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

5162

1,6

3,2

1,4

1,8

3,9

5,2

4,6

7,2

17,5

15,7

37,9

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

3350

5,9

14,8

3,0

5,0

5,5

14,4

13,9

16,9

11,9

6,1

2,6

Будівництво

1637

8,8

24,9

4,6

5,3

7,7

12,3

8,4

8,6

6,4

3,4

9,6

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

10759

15,2

28,6

8,1

4,9

6,7

11,5

10,1

7,1

3,8

1,8

2,2

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

10010

10,6

25,1

4,0

4,6

6,0

10,7

12,0

11,5

8,0

4,5

3,0

Тимчасове розміщування й організація харчування

624

9,9

55,8

10,3

3,8

4,3

7,9

3,2

2,2

1,6

0,8

0,2

Інформація та телекомунікації

840

9,0

12,3

7,9

9,0

15,7

16,3

9,9

8,2

5,4

3,0

3,3

Фінансова та страхова діяльність

2241

5,9

9,8

3,3

1,8

2,9

11,9

15,1

17,2

17,3

7,8

7,0

Операції з нерухомим майном

572

21,9

20,8

8,7

1,2

6,3

14,9

10,8

6,5

6,6

1,4

0,9

Професійна, наукова та технічна діяльність

2292

5,1

23,1

4,3

4,5

9,3

13,4

9,1

8,8

12,8

4,1

5,5

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

1008

12,0

48,4

3,3

4,5

5,2

5,5

8,9

6,9

2,7

2,3

0,3

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

13649

2,6

7,4

2,9

3,5

7,9

14,1

10,4

12,7

15,6

8,9

14,0

Освіта

35563

5,7

14,9

8,2

7,1

9,8

10,6

9,9

11,5

11,9

6,5

3,9

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

19505

6,7

11,3

7,4

7,4

8,5

13,0

11,4

10,9

10,3

6,3

6,8

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

3455

22,3

25,4

8,0

6,2

8,2

9,6

8,2

6,2

4,4

1,0

0,5

Надання інших видів послуг

363

46,3

17,4

2,4

0,8

1,4

26,7

1,1

0,6

3,3

Примітка. Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.

 

Розподіл кількості штатних працівниківза розмірами нарахованої їм заробітної плати та видами економічної діяльностіу вересні 2020 року

 

Кількість праців- ників, яким оплачено 50% і більше робочого часу, встанов- леного на вересень , тис. осіб

З них питома вага працівників, яким заробітна плата у вересні нарахована у межах, %

до 5000,00 грн

від 5000,01до 6000,00 грн

від 6000,01до 6500,00 грн

від 6500,01до 7000,00 грн

від 7000,01до 8000,00 грн

від 8000,01до 10000,00 грн

від 10000,01 до 12000,00 грн

від 12000,01 до 15000,00 грн

від 15000,01 до 20000,00 грн

від 20000,01 до 25000,00 грн

понад 25000,00 грн

Усього

142450

9,6

24,2

7,5

6,1

8,2

11,1

9,6

9,4

7,6

3,3

3,4

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

16543

7,1

39,8

6,8

6,7

6,9

8,7

7,7

6,9

5,0

2,1

2,3

Промисловість

23688

8,6

20,6

5,2

4,6

6,9

12,2

9,8

10,5

8,7

4,3

8,6

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

167

10,2

34,7

7,2

3,5

9,0

13,2

11,4

5,4

2,4

1,8

1,2

Переробна промисловість

14899

11,0

25,6

6,5

5,7

7,6

12,9

8,9

9,3

6,7

2,7

3,1

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

5051

2,4

6,3

2,3

2,1

3,5

8,6

10,3

11,5

14,5

8,5

30,0

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

3571

7,2

19,2

3,8

3,9

8,4

14,4

12,6

14,3

9,2

5,3

1,7

Будівництво

1626

7,9

22,8

7,1

4,2

13,3

14,0

9,7

8,0

5,7

2,6

4,7

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

10560

15,4

29,8

4,7

4,8

6,3

11,7

10,5

8,0

5,0

1,8

2,0

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

9799

8,2

26,7

4,3

3,7

6,8

11,2

11,3

11,8

9,3

3,8

2,9

Тимчасове розміщування й організація харчування

828

30,1

34,4

7,4

6,1

4,5

3,7

4,5

4,5

3,3

1,0

0,5

Інформація та телекомунікації

833

8,2

9,0

10,3

11,5

14,6

18,1

7,6

7,7

7,1

3,5

2,4

Фінансова та страхова діяльність

2290

8,7

9,0

2,1

1,4

5,3

14,1

15,6

18,8

15,4

5,0

4,6

Операції з нерухомим майном

636

18,7

30.0

10,5

5,4

2,8

17,1

10,2

3,1

1,7

0,5

Професійна, наукова та технічна діяльність

2304

6,5

28,8

7,7

4,8

9,7

13,9

7,0

7,2

7,9

2,9

3,6

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

1059

14,4

37,7

12,2

1,4

6,6

8,0

10,3

4,3

3,1

1,1

0,9

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

13850

3,6

11,9

6,2

4,2

8,5

14,6

10,7

14,0

12,5

6,8

7,0

Освіта

34663

8,3

22,1

8,9

7,2

9,0

10,1

10,9

10,1

8,9

3,4

1,1

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

19895

11,3

23,8

12,4

9,2

11,4

10,8

7,5

6,5

4,2

1,7

1,2

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

3534

34,9

26,5

8,4

5,2

5,6

6,5

3,8

4,9

1,8

0,4

2,0

Надання інших видів послуг

342

45,3

10,2

24,0

2,4

2,0

5,6

5,6

2,3

2,6

Примітка. Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.