Відпрацьований час штатних працівників за видами економічної діяльності у 2021 році (щомісячна інформація)

Архів за 2019 рік | 2020 рік

Відпрацьований час штатних працівників за видами економічної діяльності у 2021 році

Вид діяльності

Відпрацьовано в середньому на одного штатного працівника, год

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

Усього

127

 139 153 151 130 133 128      

 

 

Сільське господарство, лісове
господарство та рибне господарство

107

139  159  164  145  150  170          

Промисловість

121

 134 148 144  124  132 140          

Добувна промисловість і розроблення
кар'єрів

143

 152 167  161  138  147  160          

Переробна промисловість

110

 127  140 140  122  130  138          

Постачання електроенергії, газу, пари
та кондиційованого повітря

141

 146  160  149  123  133  138          

Водопостачання; каналізація,
поводження з відходами

136

146  159  156  134  140  150          

Будівництво

123

 131  148  150  128  139  147          

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт
автотранспортних засобів і мотоциклів

129

 133  146  146  130  139  149          

Транспорт, складське господарство,
поштова та кур'єрська діяльність

124

 132 147 145 129  136  144          

Тимчасове розміщування й організація
харчування

111

 138  134  147  142  153  158          

Інформація та телекомунікації

136

 150  164 157  130  141  144          

Фінансова та страхова діяльність

132

 142  154  153  131  139  149          

Операції з нерухомим майном

101

 140  155  157  135 137  142          

Професійна, наукова та технічна
діяльність

127

 141  155  156  132 135  140          

Діяльність у сфері адміністративного
та допоміжного обслуговування

142

 149  161  156 136  145  152          

Державне управління й оборона;
обов'язкове соціальне страхування

141

147 161 158  132  138  142          

Освіта

124

 136 149  145  120  111  63          

Охорона здоров’я та надання
соціальної допомоги

143

 151  164 159  138  143  147          

Мистецтво, спорт, розваги та
відпочинок

125

136  152 146  123  126  111          

Надання інших видів послуг

92

 118  135 135  121  130  135          

Примітка. Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.