Відпрацьований час штатних працівників за видами економічної діяльності у 2021 році (щомісячна інформація)

Архів за 2019 рік | 2020 рік

Відпрацьований час штатних працівників за видами економічної діяльності у 2021 році

Вид діяльності

Відпрацьовано в середньому на одного штатного працівника, год

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

Усього

127

 139                

 

 

Сільське господарство, лісове
господарство та рибне господарство

107

139                    

Промисловість

121

 134                    

Добувна промисловість і розроблення
кар'єрів

143

 152                    

Переробна промисловість

110

 127                    

Постачання електроенергії, газу, пари
та кондиційованого повітря

141

 146                    

Водопостачання; каналізація,
поводження з відходами

136

146                    

Будівництво

123

 131                    

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт
автотранспортних засобів і мотоциклів

129

 133                    

Транспорт, складське господарство,
поштова та кур'єрська діяльність

124

 132                    

Тимчасове розміщування й організація
харчування

111

 138                    

Інформація та телекомунікації

136

 150                    

Фінансова та страхова діяльність

132

 142                    

Операції з нерухомим майном

101

 140                    

Професійна, наукова та технічна
діяльність

127

 141                    

Діяльність у сфері адміністративного
та допоміжного обслуговування

142

 149                    

Державне управління й оборона;
обов'язкове соціальне страхування

141

147                    

Освіта

124

 136                    

Охорона здоров’я та надання
соціальної допомоги

143

 151                    

Мистецтво, спорт, розваги та
відпочинок

125

136                    

Надання інших видів послуг

92

 118                    

Примітка. Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.