Кількість штатних працівників за видами економічної діяльності у 2021 році (щомісячна інформація)

Архів за 2018 рік | 2019 рік | 2020 рік

 

Кількість штатних працівників за видами економічної діяльності у 2021 році

Вид діяльності

Середньооблікова кількість штатних працівників, осіб

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

Усього

134647

 137403 138327 138939 138753 140652 140995      

 

 

Сільське господарство, лісове
господарство та рибне господарство

13558

13826 14429  15658  16320 16808 17027          

Промисловість

24149

 24034  23826  23686  23661  23513  23456          

Добувна промисловість і озроблення
кар'єрів

167

168 166  167  166  169  168          

Переробна промисловість

15158

 15001  14771  14727  14744  14571  14586          

Постачання електроенергії, газу,
пари та кондиційованого повітря

5397

5419 5445 5325  5283 5271 5239          

Водопостачання; каналізація,
поводження з відходами

3427

 3446  3444  3467 3468  3502  3463          

Будівництво

1992

 1963  1963  1948  1928 1914  1903          

Оптова та роздрібна торгівля;
ремонт автотранспортних засобів і
мотоциклів

11472

11321  11189  11085  11066  11005  10937          

Транспорт, складське господарство,
поштова та кур'єрська діяльність

10970

 10852 10556  10636 10535  10579  10599          

Тимчасове розміщування й
організація харчування

735

 781  626  603  739  987  1449          

Інформація та телекомунікації

858

 828  836  809  804  807  807          

Фінансова та страхова діяльність

2375

 2374  2360 2350  2388  2352  2249          

Операції з нерухомим майном

473

476  454  447  453  478 478          

Професійна, наукова та технічна
діяльність

2812

 2797 2792  2646  2516 2524  2509          

Діяльність у сфері адміністративного
та допоміжного обслуговування

1543

 1569  1584  1534  1508  1479  1501          

Державне управління й оборона;
обов'язкове соціальне страхування

12231

 12193  12748  12820  12810  13139  13071          

Освіта

28125

 30905 31505 31291  30980 31897  32060          

Охорона здоров’я та надання
соціальної допомоги

20240

 20317  20236  20229  20080  20130  20040          

Мистецтво, спорт, розваги та
відпочинок

2688

 2763  2799  2769  2509  2540  2409          

Надання інших видів послуг

426

 404  424  428  456  500  500          

Примітка. Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.