Основні показники ринку праці (щоквартальна інформація)

 

Архів за 2007 рік | 2008 рік | 2009 рік | 2010 рік | 2011 рік | 2012 рік | 2013 рік | 2014 рік | 2015 рік | 2016 рік

 

Основні показники ринку праці

 

Одиниця виміру

2017

січень– березень

січень– червень

січень– вересень

січень– грудень

Економічно активне населення

в середньому за період, тис. осіб

 

 

 

 

у віці 15–70 років

490,0

 494,9

500,5

 

працездатного віку

481,0

 485,3

 490,5

 

Рівень економічної активності населення

у % до населення відповідної вікової групи

 

 

 

 

у віці 15–70 років

62,2

 62,9

 63,6

 

працездатного віку

73,7

74,3

 75,1

 

Зайняте населення

в середньому за період, тис. осіб

 

 

 

 

у віці 15–70 років

430,8

438,7

 445,3

 

працездатного віку

421,8

 429,1

 435,3

 

Рівень зайнятості населення

у % до населення відповідної вікової групи

 

 

 

 

у віці 15–70 років

54,7

 55,7

 56,6

 

працездатного віку

64,6

 65,7

 66,7

 

Безробітне населення (за методологією МОП):

в середньому за період, тис. осіб

 

 

 

 

у віці 15–70 років

59,2

56,2

55,2

 

працездатного віку

59,2

 56,2

 55,2

 

Кількість зареєстрованих
безробітних

на кінець періоду,
тис. осіб

11,9

 7,1

 6,7

 

в середньому за період, тис. осіб

12,3

 10,9

 9,5

 

Рівень безробіття населення (за методологією МОП):

у % до економічно активного населення відповідної вікової групи

 

 

 

 

у віці 15–70 років

12,1

11,4

 11,0

 

працездатного віку

12,3

11,6

 11,3

 

Рівень зареєстрованого безробіття населення працездатного віку (в середньому за період)

у % до економічно активного населення працездатного віку

2,6

 2,2

1,9

 

Кількість громадян, які мали статус безробітного

за період, тис. осіб

17,1

 20,9

 24,9

 

з них

 

 

 

 

 

працевлаштовано

тис. осіб

2,2

 6,6

8,5

 

Потреба в робочій силі

на кінець звітного періоду, тис.осіб

1,4

1,3

1,1

 

Навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце (вакантну посаду)

на кінець звітного періоду, осіб

8

 5

6

 

Середній розмір допомоги по безробіттю

в останньому місяці звітного періоду, гривень

1752

 1670

 1847

 

у % до відповідного періоду попереднього року

132,4

 121,4

 109,2

 

Середньооблікова кількість штатних працівників1

тис. осіб

157,8

160,0

161,3

 

Коефіцієнт обороту робочої сили по прийому1

у % до середньооблікової кількості штатних працівників

7,3

 17,8

 26,7

 

Коефіцієнт обороту робочої сили по звільненню1

у % до середньооблікової кількості штатних працівників

7,1

 14,7

26,1

 

Середньомісячна заробітна плата1

 

 

 

 

 

номінальна

гривень

5188

5487

5635

 

реальна

у % до відповідного періоду попереднього року

126,0

 125,6

 123,2

 

Примітка: Інформація щодо джерел та визначення показників наведено у методологічних поясненнях до розділу "Статистична інформація".
1 Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.