Основні показники ринку праці (щоквартальна інформація)

 

Архів за 2007 рік | 2008 рік | 2009 рік | 2010 рік | 2011 рік | 2012 рік | 2013 рік | 2014 рік | 2015 рік | 2016 рік | 2017 рік | 2018 рік

 

Основні показники ринку праці

 

Одиниця виміру

2019

січень-березень

січень-червень

січень-вересень

січень-
грудень

Робоча сила 

в середньому за період, тис. осіб

 

 

 

 

у віці 15 років і старше

499,0

503,3

505,7

 

у віці 15-70 років

498,7

 502,3

504,7

 

працездатного віку

490,6

 493,7

495,1

 

Рівень участі населення в
робочій силі 

у % до населення відповідної вікової групи

 

 

 

 

у віці 15 років і старше

57,5

58,0

58,2

 

у віці 15-70 років

64,6

 65,0

65,3

 

працездатного віку

77,6

 78,1

78,3

 

Зайняте населення 

в середньому за період, тис. осіб

 

 

 

 

у віці 15 років і старше

442,7

 451,6

457,2

 

у віці 15-70 років

442,4

 450,6

456,2

 

працездатного віку

434,3

 442,0

446,6

 

Рівень зайнятості населення 

у % до населення відповідної вікової групи

 

 

 

 

у віці 15 років і старше

51,0

 52,0

52,6

 

у віці 15-70 років

57,3

 58,3

59,1

 

працездатного віку

68,7

 69,9

70,6

 

Безробітне населення (за методологією МОП)

в середньому за період, тис. осіб

 

 

 

 

у віці 15 років і старше

56,3

 51,7

48,5

 

у віці 15-70 років

56,3

 51,7

48,5

 

працездатного віку

56,3

 51,7

 48,5

 

Рівень безробіття населення
(за методологією МОП)

у % до робочої сили відповідної вікової групи

 

 

 

 

у віці 15 років і старше

11,3

 10,3

9,6

 

у віці 15-70 років

11,3

 10,3

9,6

 

працездатного віку

11,5

 10,5

9,8

 

Кількість зареєстрованих безробітних

на кінець періоду,
тис. осіб

11,2

 6,8

6,0

 

Кількість вакансій

на кінець періоду, одиниць

1852

 1816

1717

 

Навантаження зареєстрованих безробітних на одну вакансію

на кінець періоду, осіб

6

 4

4

 

Середньооблікова кількість штатних працівників

тис. осіб

149,4

 149,4

148,9

 

Коефіцієнт обороту робочої сили по прийому

у % до середньо-облікової кількості штатних працівників

6,3

 14,2

21,1

 

Коефіцієнт обороту робочої сили по звільненню

у % до середньо-облікової кількості штатних працівників

6,6

 14,7

23,3

 

Середньомісячна заробітна плата

 

 

 

 

 

номінальна

гривень

7392

 7784

7991

 

реальна

у % до відповідного періоду попереднього року

108,4

 107,3

107,1

 

Примітка: Інформація щодо джерел та визначення показників наведено у методологічних поясненнях до розділу "Статистична інформація".