Основні показники ринку праці (щоквартальна інформація)

 

Архів за 2007 рік | 2008 рік | 2009 рік | 2010 рік | 2011 рік | 2012 рік | 2013 рік | 2014 рік | 2015 рік | 2016 рік | 2017 рік | 2018 рік | 2019 рік

 

Основні показники ринку праці

 

 

Одиниця виміру

2020

січень-
березень

січень-
червень

січень-
вересень

січень-
грудень

Робоча сила 

в середньому за
період, тис. осіб

 

 

 

 

у віці 15 років і старше

500,4

491,8

491,6

 

у віці 15-70 років

500,0

 491,4

 491,0

 

працездатного віку

493,0

483,4

482,3

 

Рівень участі населення в
робочій силі 

у % до населення
відповідної вікової
групи

 

 

 

 

у віці 15 років і старше

58,1

57,1

57,1

 

у віці 15-70 років

65,4

 64,3

 64,2

 

працездатного віку

79,2

77,7

 77,5

 

Зайняте населення 

в середньому за
період, тис. осіб

 

 

 

 

у віці 15 років і старше

451,8

 437,5

436,6

 

у віці 15-70 років

451,4

437,1

 436,0

 

працездатного віку

444,4

 429,1

 427,3

 

Рівень зайнятості населення 

у % до населення
відповідної вікової
групи

 

 

 

 

у віці 15 років і старше

52,5

50,8

50,7

 

у віці 15-70 років

59,0

57,2

 57,0

 

працездатного віку

71,4

 68,9

68,6

 

Безробітне населення (за
методологією МОП)

в середньому за
період, тис. осіб

 

 

 

 

у віці 15 років і старше

48,6

54,3

55,0

 

у віці 15-70 років

48,6

54,3

 55,0

 

працездатного віку

48,6

 54,3

 55,0

 

Рівень безробіття населення
(за методологією МОП)

у % до робочої сили
відповідної вікової
групи

 

 

 

 

у віці 15 років і старше

9,7

11,0

11,2

 

у віці 15-70 років

9,7

 11,1

 11,2

 

працездатного віку

9,9

 11,2

11,4

 

Середньооблікова кількість штатних працівників

тис. осіб

148,4

147,6

 147,4

 

Коефіцієнт обороту робочої сили по прийому

у % до
середньооблікової
кількості штатних
працівників

6,6

12,8

20,0

 

Коефіцієнт обороту робочої сили по звільненню

у % до
середньооблікової
кількості штатних
працівників

7,1

13,7

20,9

 

Середньомісячна заробітна плата

 

 

 

 

 

номінальна

гривень

8967

8699

8997

 

реальна

у % до відповідного
періоду попереднього
року

113,7

109,9

110,5

 

 

Примітка: Інформація щодо джерел та визначення показників наведено у методологічних поясненнях до розділу "Статистична інформація".