Основні показники ринку праці (річні показники)

Основні показники ринку праці у 2000-2019рр.

 

Робоча сила

у тому числі

Середня
тривалість
пошуку
роботи
безробітними
(за методоло-
гією МОП),
місяців

у віці 15-70 років

працездатного віку

зайняте населення

безробітне населення
(за методологією МОП)

в серед-
ньому,
тис. осіб

у % до
насе-
лення
відпо-
відної
вікової
групи

в серед-
ньому,
тис. осіб

у % до
насе-
лення
відпо-
відної
вікової
групи

у віці 15-70 років

працездатного віку

у віці 15-70 років

працездатного віку

в серед-
ньому,
тис. осіб

у % до
населення
відповідної
вікової групи

в серед-
ньому,
тис. осіб

у % до
населення
відповідної
вікової групи

в серед-
ньому,
тис. осіб

у % до
робочої сили
відповідної
вікової
групи

в серед-
ньому,
тис. осіб

у % до
робочої сили
відповідної
вікової
групи

2000

556,4

62,8

526,2

74,0

479,3

54,1

450,0

63,3

77,1

13,9

76,2

14,5

8

2001

537,1

61,0

509,8

71,9

466,6

53,0

439,8

62,0

70,5

13,1

70,0

13,7

8

2002

530,6

60,6

497,2

70,3

462,1

52,8

429,7

60,8

68,5

12,9

67,5

13,6

7

2003

517,4

59,2

495,9

70,1

456,4

52,2

435,0

61,5

61,0

11,8

60,9

12,3

8

2004

535,1

61,4

494,2

69,9

477,6

54,8

437,1

61,9

57,5

10,7

57,1

11,6

7

2005

548,9

63,1

509,5

72,6

499,9

57,5

460,5

65,6

49,0

8,9

49,0

9,6

4

2006

553,0

63,9

509,4

72,8

504,6

58,3

461,0

65,9

48,4

8,8

48,4

9,5

5

2007

551,3

64,0

507,6

73,0

505,7

58,7

462,0

66,5

45,6

8,3

45,6

9,0

2008

553,6

64,9

506,2

73,5

507,5

59,5

460,1

66,8

46,1

8,3

46,1

9,1

4

2009

538,0

64,0

497,0

73,0

486,9

57,9

445,9

65,5

51,1

9,5

51,1

10,3

4

2010

534,9

64,4

492,7

73,3

488,8

58,9

446,6

66,4

46,1

8,6

46,1

9,4

4

2011

528,5

64,3

488,3

73,4

480,7

58,5

440,5

66,2

47,8

9,0

47,8

9,8

5

2012

523,4

64,3

488,4

73,3

477,7

58,7

442,7

66,4

45,7

8,7

45,7

9,4

5

2013

524,6

65,2

490,3

73,6

480,2

59,6

445,9

66,9

44,4

8,5

44,4

9,1

5

2014

499,8

62,6

484,0

72,8

450,2

56,4

434,4

65,3

49,6

9,9

49,6

10,2

5

2015

496,6

62,5

487,2

73,4

445,8

56,1

436,4

65,7

50,8

10,2

50,8

10,4

6

2016

496,9

62,8

488,0

73,6

441,0

55,8

432,1

65,1

55,9

11,2

55,9

11,5

     5

2017

497,2

63,1

488,1

74,8

442,2

56,2

433,1

66,3

55,0

11,1

55,0

11,3

5

2018

499,5

64,1

490,8

76,4

448,2

57,5

439,5

68,5

51,3

10,3

51,3

10,5

5

2019

503,8

65,2

494,4

78,2

455,3

58,9

445,9

70,5

48,5

48,5

9,6

9,8

 

 

 

Середньооблікова кількість штатних працівників,тис. осіб

Коефіцієнт обороту робочої сили

Середньомісячна заробітна плата

по прийому

по звільненню

номінальна

реальна, у % до
попереднього року

у % до середньооблікової кількості штатних
працівників

гривень

у % до прожиткового мінімуму
для працездатних осіб

2000

329,4

21,4

31,2

173

60,1

2001

295,5

24,8

34,0

233

70,4

118,9

2002

267,4

27,7

35,9

289

79,2

120,6

2003

246,7

27,8

35,2

356

97,5

112,0

2004

231,9

30,2

34,2

451

116,5

121,6

2005

230,6

30,5

33,2

625

138,1

122,4

2006

227,2

31,0

34,7

800

158,4

117,5

2007

220,3

32,6

34,9

1017

179,0

113,2

2008

222,0

31,4

36,2

1375

205,5

104,5

2009

209,7

26,2

32,1

1482

199,2

93,6

2010

201,9

28,1

31,1

1733

187,9

107,9

2011

194,6

31,6

33,0

1970

196,2

104,3

2012

192,9

28,6

33,3

2269

200,1

115,3

2013

184,5

30,6

34,8

2464

202,3

109,4

2014

181,8

26,5

32,5

2617

214,9

94,5

2015

172,9

26,3

34,6

3123

226,6

78,3

2016

164,8

28,3

31,2

4046

252,8

112,7

2017

161,3

33,7

35,2

5842

331,6

123,3

2018

158,1

30,4

32,8

7058

367,4

109,5

2019

148,2

27,3

32.6

8187

389,5

107,8

Примітка: Інформація щодо джерел та визначення показників наведена у методологічних поясненнях до розділу "Статистична інформація"/"Ринок праці"/"Зайнятість та безробіття".