Основні показники ринку праці (річні показники)

Основні показники ринку праці (річні дані)

 

Економічно активне населення

у тому числі

Середня тривалість пошуку роботи безробітними (за методологією МОП), місяців1

у віці 15-70 років

працездатного віку

зайняте населення

безробітне населення (за методологією МОП)

в серед
ньому, тис. осіб

у % до насе
лення відпо
відної вікової групи

в серед
ньому, тис. осіб

у % до насе
лення відпо
відної вікової групи

у віці 15-70 років

працездатного віку

у віці 15-70 років

працездатного віку

в серед
ньому, тис. осіб

у % до населення відповідної вікової групи

в серед
ньому, тис. осіб

у % до населення відповідної вікової групи

в серед
ньому, тис. осіб

у % до економічно активного населення відповідної вікової групи

в серед
ньому, тис. осіб

у % до економічно активного населення відповідної вікової групи

2000

556,4

62,8

526,2

74,0

479,3

54,1

450,0

63,3

77,1

13,9

76,2

14,5

8

2001

537,1

61,0

509,8

71,9

466,6

53,0

439,8

62,0

70,5

13,1

70,0

13,7

8

2002

530,6

60,6

497,2

70,3

462,1

52,8

429,7

60,8

68,5

12,9

67,5

13,6

7

2003

517,4

59,2

495,9

70,1

456,4

52,2

435,0

61,5

61,0

11,8

60,9

12,3

8

2004

535,1

61,4

494,2

69,9

477,6

54,8

437,1

61,9

57,5

10,7

57,1

11,6

7

2005

548,9

63,1

509,5

72,6

499,9

57,5

460,5

65,6

49,0

8,9

49,0

9,6

4

2006

553,0

63,9

509,4

72,8

504,6

58,3

461,0

65,9

48,4

8,8

48,4

9,5

5

2007

551,3

64,0

507,6

73,0

505,7

58,7

462,0

66,5

45,6

8,3

45,6

9,0

2008

553,6

64,9

506,2

73,5

507,5

59,5

460,1

66,8

46,1

8,3

46,1

9,1

4

2009

538,0

64,0

497,0

73,0

486,9

57,9

445,9

65,5

51,1

9,5

51,1

10,3

4

2010

534,9

64,4

492,7

73,3

488,8

58,9

446,6

66,4

46,1

8,6

46,1

9,4

4

2011

528,5

64,3

488,3

73,4

480,7

58,5

440,5

66,2

47,8

9,0

47,8

9,8

5

2012

523,4

64,3

488,4

73,3

477,7

58,7

442,7

66,4

45,7

8,7

45,7

9,4

5

2013

524,6

65,2

490,3

73,6

480,2

59,6

445,9

66,9

44,4

8,5

44,4

9,1

5

2014

499,8

62,6

484,0

72,8

450,2

56,4

434,4

65,3

49,6

9,9

49,6

10,2

5

2015

496,6

62,5

487,2

73,4

445,8

56,1

436,4

65,7

50,8

10,2

50,8

10,4

6

2016

496,9

62,8

488,0

73,6

441,0

55,8

432,1

65,1

55,9

11,2

55,9

11,5

 

 (продовження)

 

Середньооблікова кількість штатних працівників1, тис. осіб

Коефіцієнт обороту робочої сили1

Середньомісячна заробітна плата1

по прийому

по звільненню

номінальна

реальна, у % до попереднього року

у % до середньооблікової кількості штатних працівників

гривень

у % до прожиткового мінімуму для працездатних осіб2

2000

329,4

21,4

31,2

172,76

60,1

2001

295,5

24,8

34,0

233,09

70,4

118,9

2002

267,4

27,7

35,9

289,10

79,2

120,6

2003

246,7

27,8

35,2

355,71

97,5

112,0

2004

231,9

30,2

34,2

450,64

116,5

121,6

2005

230,6

30,5

33,2

625,38

138,1

122,4

2006

227,2

31,0

34,7

800,03

158,4

117,5

2007

220,3

32,6

34,9

1016,83

179,0

113,2

2008

222,0

31,4

36,2

1374,89

205,5

104,5

2009

209,7

26,2

32,1

1482,00

199,2

93,6

2010

201,9

28,1

31,1

1732,87

187,9

107,9

2011

194,6

31,6

33,0

1969,76

196,2

104,3

2012

192,9

28,6

33,3

2268,72

200,1

115,3

2013

184,5

30,6

34,8

2463,87

202,3

109,4

2014

181,8

26,5

32,5

2617,18

214,9

94,5

2015

172,9

26,3

34,6

3122,64

226,6

78,3

2016

164,8

28,3

31,2

4045,50

252,8

112,7

1 До 2009р. включно дані наведено без урахування найманих працівників статистично малих підприємств та зайнятих у фізичних осіб-підприємців, з 2010р. –  працівників малих підприємств з кількістю найманих працівників менше 10 осіб і у фізичних осіб-підприємців.
2 Показник розраховано до розміру прожиткового мінімуму, що діяв у грудні відповідного року.