Заклади вищої та фахової передвищої освіти (2020/21-2022/23)

Заклади вищої та фахової передвищої освіти

Заклади вищої освіти

(на початок навчального року)

 

Кількість ЗВО1,
од

Кількість осіб у
ЗВО1, тис.

Кількість осіб,
прийнятих на
навчання до
ЗВО1,2, тис.

Кількість осіб,
випущених із
ЗВО1,3, тис.

2020/21

13

20,7

4,9

7,3

2021/22

11

18,6

4,1

4,6

2022/23

- - - -

1 Інформація підготовлена за даними Єдиної державної електронної бази з питань освіти, наданими Державним
підприємством "Інфоресурс" Міністерства освіти і науки України.
2 Особи, уперше прийняті до ЗВО (без тих, що продовжують навчання з метою здобуття більш високого
освітнього ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня)).
3 На кінець 2020, 2021 року.

Заклади фахової передвищої освіти1

(на початок навчального року)

 

Кількість ЗФПО,
од

Кількість
осіб у ЗФПО,
тис.

Кількість осіб,
прийнятих на навчання
до ЗФПО, тис.

Кількість осіб,
випущених
із ЗФПО2, тис.

2020/21

5

3,6

1,2

1,1

2021/22

8

7,4

2,7

1,9

2022/23

-

-

-

-

1 Інформація підготовлена за даними Єдиної державної електронної бази з питань освіти, наданими Державним
підприємством "Інфоресурс" Міністерства освіти і науки України.
2 На кінець 2020, 2021 року.